Digitaal flyeren

Lijsttrekker Hanneke van de Gevel heeft via haar zorgnetwerk een mail verspreid waarin zij uitlegt wat de standpunten van Eerlijk Alternatief zijn op het gebied van Zorg en tevens heeft zij in bijlage het verkiezingsprogramma in pictogrammen meegezonden voor mensen met een verstandelijke beperking. Dit deed zij vier en acht jaar geleden ook al. Hanneke van de Gevel is werkzaam in de Zorg als locatiemanager in Delft. Deze mail was voor de VVD aanleiding om burgemeester Rik Buddenberg te vragen te onderzoeken of dit geen vorm van stemmen ronselen is. Een onderwerp waar de laatste tijd de kranten bol van staan.

Afstand

Eerlijk Alternatief neemt afstand van de insinuatie van de VVD dat Hanneke van de Gevel hiermee stemmen zou ronselen. Volgens Eerlijk Alternatief valt het mailen van informatie onder regulier campagnevoeren. Een flyer in een fysieke brievenbus stoppen is het hetzelfde als informatie sturen via de mail. Er is absoluut geen sprake van dwang, omkoping of een poging iemand te verhinderen zijn kiesrecht vrij en ongehinderd uit te oefenen, zoals de kieswet omschrijft.

Steun burgemeester

De afdeling Burgerzaken, ingeschakeld door Burgemeester Rik Buddenberg, deelt het standpunt van Eerlijk Alternatief. De aantijging van de lokale VVD is onderzocht en ook Burgerzaken bevestigt dat zich geen onrechtmatigheden hebben voorgedaan. Er is geen sprake van stemmen ronselen. Burgervader Rik Buddenberg laat Hanneke van de Gevel in een telefoongesprek het volgende weten: “Jij hebt geen stemmen geronseld, iedereen mag zijn of haar netwerk inzetten. Dit is een storm in een glas water.”

Stemmingmakerij

Hanneke van de Gevel is woest op de aantijging van de VVD en de latere bijval van de lokale partij Gemeentebelangen in het AD van vrijdag 14 maart: “Eerlijk Alternatief zal nooit aan praktijken als ‘ronselen’ doen. Een stemadvies, ook aan het adres van een grote partij als PvdA, is binnen de wet. Dat de partijen VVD en Gemeentebelangen ageren, vinden wij verkiezingspropaganda en stemmingmakerij. Wij kunnen onmogelijk dit stemadvies aan de VVD en Gemeentebelangen geven. In hun verkiezingsprogramma worden verstandelijk gehandicapten niet eens genoemd! De VVD besteedt zelfs maar 2 van hun 39 pagina’s tellende programma aan zorg. Daarnaast vindt Eerlijk Alternatief het ook merkwaardig dat een partij, die zich Gemeente’belangen’ noemt juist voorbij gaat aan een grote groep verstandelijk gehandicapten binnen onze gemeente. Zij hebben helemaal niets over Zorg in hun verkiezingsprogramma staan. Terwijl dat nu juist het grootste aandachtspunt wordt de komende jaren door de overheveling van zorgtaken naar de gemeente. Dat Eerlijk Alternatief als lokale partij over meer dan gemiddelde kennis beschikt op gebied van zorg, is logisch met twee fractieleden die hier beroepsmatig in werkzaam zijn.”

 

 

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.