“Deze week vroeg iemand mij waarom ‘Luisteren’ op nummer één staat op onze flyer met Acht Alternatieven die kort weergeven waar Eerlijk Alternatief waarde aan hecht. Omdat alles valt of staat met luisteren naar elkaar, maar er dan ook daadwerkelijk iets mee doen.

Veelzeggend voorbeeld is de discussie over bedrijventerreinen in deze gemeente. Voldoet het huidige aanbod of moeten we nog doorbouwen in deze moeilijke tijden, en hoe en waar dan? Als je het aan de ondernemers vraagt dan zijn ze eensgezind: “We hebben in deze gemeente en in de regio genoeg vierkante meters, laten we nou eerst eens zorgen dat die vol komen en de bestaande goed bezet en onderhouden blijven.”

Door met Boezem Oost

Wat de Pijnackerse ondernemers graag zien is dat de ontwikkeling van Boezem Oost nu eens vlot getrokken wordt. In 2011 lagen er plannen die zo rigide waren dat geen enkele ondernemer trek had in de regeltjes die ze opgelegd kregen. Op de meterprijs kwamen de gekste stapelingen van kosten waardoor de meterprijs totaal niet meer marktconform met de omgeving was. De meest bespottelijke voorbeelden zijn de revue gepasseerd tijdens een informatiebijeenkomst georganiseerd door Vereniging Bedrijvenpark De Boezem. De rigide houding en het niet meedenken met de ondernemers gaf het welbekende ‘Paarse krokodillen’ gevoel.

Met als belangrijkste conclusie dat de ondernemers het voor gezien hielden en geen heil meer zagen in Boezem Oost, de plek bij uitstek voor lokale ondernemers die weg willen uit Pijnacker Centrum of door willen schuiven vanuit Boezem West. “Wij omarmen het idee om te komen tot een geheel, we willen dat zowel Boezem West als Oost als één bedrijventerrein gezien wordt. Door de investeringen in Oost kunnen we ook het huidige terrein wat opfrissen en zorgen dat bijvoorbeeld startende ondernemers hier hun plek kunnen vinden”, aldus de voorzitter van het Bedrijvenpark De Boezem.

Uitruil Boezem Oost versus Ruijven Zuid

Al vier jaar lang hebben ondernemers het idee dat alles wat zij aandragen categorisch genegeerd wordt, met als dieptrieste hoogtepunt, het onzalige plan om Boezem Oost uit te ruilen tegen het weiland Ruijven Zuid.

Dit idee popte op in de Structuurvisie, op pagina 57, één alinea maar. Daarmee alle afspraken van tien jaar geleden om de boel groen te laten aan die kant, van tafel vegend. Het kwam als een volkomen verrassing voor de ondernemers. Dus togen zij naar het gemeentehuis voor een maatschappelijke dialoog, daar bleek geen draagvlak te zijn voor het plan, maar de gemeente verwoordde het als: “de meningen waren verdeeld.” Tja, als één iemand twijfelt, zijn de meningen inderdaad verdeeld.

Waarom

De verantwoordelijk wethouder Van Haagen suste de ondernemers door te zeggen dat het maar om 2 hectare ging die in de zogenoemde kansenzone lag, de ondernemers noemen dit liever de kansloze zone omdat er niets te realiseren valt vanwege de eisen betreffende bebouwing in relatie met het aangrenzend groen. Gerustgesteld dat het maar om een klein stukje zou gaan informeerden zij de achterban, maar ook deze informatie bleek weer niet correct. De complete 13 hectare bleef in de Structuurvisie staan, met geen enkele reden meer omkleed dan dat Ruijven Zuid zo’n mooie zichtlocatie is naast de A13 en dat er geen animo was vanuit bedrijven voor Boezem Oost, nee, als het plan totaal niet marktconform of flexibel is niet nee.

Verre toekomst

Zachtjes pruttelden de wethouders Ruimtelijke Ordening en Economie dat de ondernemers niet zo moesten piepen want dat het in de Structuurvisie alleen maar ging om een mogelijkheid te creëren in de verre toekomst die totaal nog niet actueel is. Maar welke ondernemer gaat zich nu vestigen op Boezem Oost als hij daar ooit weer wegmoet omdat de boel weer grasland moet worden? Want dat gebeurt bij een uitruil. De bestemming bedrijventerrein gaat dan van Boezem Oost af en wordt op de grond in Ruijven Zuid gelegd.

Profiteurs

De ondernemers stonden paf, niemand wil dit, niemand is gevraagd naar een mening en niemand ziet het voordeel. Wiens voordeel is het dan? Na grondig onderzoek blijkt de grond van Ruijven Zuid niet van de gemeente te zijn, maar van projectontwikkelaar Adriaan van Erk uit Bergambacht. Geen onbekende in Pijnacker want hij bouwt ook in opdracht in Keijzershof. Deze zeer vermogende familie is ook geen onbekende van projectontwikkelaar Kennemerland Beheer uit Haarlem. En die is weer belast met de ontwikkeling en het verkopen van bedrijvenunits voor bedrijventerrein Emerald. U weet wel, dat omstreden terreintje midden in de woonwijk wat in 1998 in overleg met de ontwikkelaar van de Vinexwijk nog steeds, tot grote ergernis van de omwonenden, uit de grond gestampt moet worden. Eén bord aan de rotonde Ruijven moet voldoende zijn om de vierkante meters van Delftparc aan de man te brengen. Dat lukt al vier jaar niet, ook niet na overleg met de gemeente om de plannen wat te herzien. Maar ontwikkelen en bouwen moet, om winst te maken, want het zijn feitelijk beleggingen. Van wie? Van de projectontwikkelaars.

Belangenverstrengeling

Wat doen die Noord-Hollandse projectontwikkelaars toch hier? Ze zijn geen onbekenden van elkaar en zijn in Noord-Holland in opspraak geraakt in de zaak van VVD’er Ton Hooijmaijers. Die was te close met de projectontwikkelaars. Projectontwikkelaars staan, en zo gebeurde dat ook in Noord-Holland, bekend om hun handelwijze richting overheden. Ze kopen goedkope graslanden, laten bestemmingsplannen en structuurvisies wijzigen zodat woningbouw en bedrijventerreinen mogelijk worden op de locaties. Daardoor worden de gronden duurder, die kunnen ze dan weer verkopen of als de markt aantrekt zelfs winstgevend gaan ontwikkelen. Naar alle waarschijnlijkheid hebben deze handige zakenmannen zich ook tot de gemeente Pijnacker-Nootdorp gewend, alleen is het hier blijkbaar niet tot een zogenoemde anticipatieovereenkomst gekomen, want onder druk van ondernemers die protesteerden tegen deze uitruil heeft de gemeente voortschrijdend inzicht getoond en de plannen teruggedraaid. Mooi, maar het blijft bijzonder dat zonder dat één enkele ondernemer voor dit onzalige plan was het in eerste instantie wel in de Structuurvisie terecht is gekomen. Wat is de gemeente beloofd als de uitruil wel had plaatsgevonden? Het is mosterd na de maaltijd.

Gescheiden belangen

Uit het onderzoek naar de vermeende belangenverstrengeling van VVD’er Hooijmaaijers kwam als aanbeveling naar voren dat het de voorkeur verdient om de portefeuilles Ruimtelijke Ordening en Financiën niet bij één en dezelfde wethouder onder te brengen. Dat is hier gelukkig niet het geval. Eerlijk Alternatief is blij dat de ondernemers hier zo mondig zijn en meedenken met de bestuurders van deze gemeente en vooral dat ze blijven volhouden als ze het idee hebben dat hun belangen niet meegewogen worden. Dat voorkomt op langere termijn een hoop ellende.

Boezem Oost

Luisteren is een kunst, meedenken ook. En gelukkig denken de ondernemers nu mee over een meer praktische invulling van Boezem Oost. De meterprijs is omlaag, de rigide regeltjes zijn verminderd, er worden binnenkort, na drie jaar, zelfs borden geplaatst dat er grond te koop is. Drie jaar na de Open dag op de Boezem lijkt er iets te gaan gebeuren. Er zijn zelfs brochures gemaakt via het samenwerkingsverband BusinessPark Haaglanden. Een brochure voor Heron en eentje voor Boezem Oost. Overigens is BP Haaglanden ook al in juni 2011 van start gegaan, en dan nu in januari 2014 pas een folder, er zit schot in de zaak. Tijd kost namelijk ook geld.

Meedenken en veranderen

De ondernemers hopen dat de ambtenaren niet naast de telefoon gaan zitten wachten op een telefoontje of de brochure opgestuurd kan worden, maar dat ze daadwerkelijk ‘de wei’ ingaan. Op zoek naar klanten en mogelijkheden. Nu nog zorgen dat ondernemers het op kunnen blijven brengen om de stroperige ambtenarij te doordringen van hun behoeftes op het gebied van huisvesting. “Ze werken misschien niet meer tegen, maar lopen ook niet meer in de weg”, was de meest optimistische opmerking van een ondernemer.

Luisteren en meedenken, daarom staat deze tekst op één bij Eerlijk Alternatief”, aldus Manuela Bijl

 

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.