In de herfst staat altijd de begroting op de agenda van de gemeenteraad. Hoe gaat het financieel met de gemeente en moeten we bezuinigingen tegemoet zien? Of kan er eerst wat minder uitgegeven worden. Manuela Bijl voerde gisteren het woord namens de fractie van Eerlijk Alternatief en benadrukte dat de gemeente eerst eens goed naar de eigen investeringen moet kijken alvorens de inwoners de broekriem aan te laten halen.

Bernard Minderhoud

Daarnaast haalde Eerlijk Alternatief een aantal belangrijke punten binnen. Samen met Gemeentebelangen, LPN, Liberaal Lokaal en Partij voor de Dieren vroegen zij het college beleid te ontwikkelen om meer acceptatie en tolerantie te krijgen voor LHBT’ers (lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders). Verder kreeg de motie, mede ingediend door de Partij voor de Dieren waarin aandacht gevraagd wordt voor de moeilijke economische positie van de detailhandel, de steun die het verdiende. VVD en D66 zagen geen brood in onderzoek naar een centrumregisseur die gaat kijken hoe de verdeling van de detailhandel in de kernen, de gebieden net buiten het centrum en de bedrijventerreinen het beste plaats kan vinden.

Steun

Verder steunde Eerlijk Alternatief de moties van het CDA om de Maatschappelijke stages te continueren en de motie om al het geld bedoeld voor het Sociaal Domein daar ook voor te gebruiken en niet naar de Algemene Reserve te laten vloeien. Samen met initiatiefnemer PvdA en medeondertekenaar GroenLinks en unanieme steun van de gehele Raad werd de wachtlijst met daarop 73 kinderen die willen sporten of een culturele activiteit willen doen, maar dat niet zelf kunnen betalen, direct opgelost door geld vrij te maken uit het potje bijzondere bijstand. Het eerder vrijgemaakte budget was namelijk in juni al op. Het is zorgwekkend dat er blijkbaar zoveel armoede is in deze gemeente.

Politiek voor Dummies

Minder zorgwekkend, maar waar Eerlijk Alternatief altijd mee scoort, waren de cadeautjes. Sinds jaar en dag deelt fractievoorzitter Hanneke van de Gevel aan de wethouders toepasselijke cadeautjes uit, voorzien van een knipoog. Dit jaar kregen ze alle vier een boekje. De kersverse wethouder Bernard Minderhoud toonde vol trots zijn cadeau. Hij kreeg het handboek voor de beginnende politicus, Politiek voor Dummies. Wethouder Van Haagen was blij dat hij het dikste en duurste boek had gekregen en wethouder Van Egmond las zelfs een citaat voor aan de Raad uit het boekje ‘Hoe overleef ik de crisis’. Wethouder Van Staalduine nam de moeite om zelfs tijdens de schorsing de fractie nogmaals te bedanken voor dit sympathieke gebaar. Burgemeester Ravestein reageerde beteuterd dat zij blijkbaar niet tot het college gerekend werd. Hanneke van de Gevel gaf aan dat de nieuwe burgemeester toch vooral de wethouders sturing moet geven de komende jaren. Wie weet valt zij volgend jaar in de prijzen.

Hieronder de gehele spreektekst van Manuela Bijl tijdens de begrotingsraad:

“Begroten in financieel moeilijke tijden vereist creativiteit, een andere manier van denken en feitelijk teruggaan naar de basis wanneer beslissingen over geld gemaakt moeten gaan worden. Dat is hier niet anders als bij ons en bij u thuis.

Als er minder geld binnenkomt door bijvoorbeeld ontslag, de kosten hoger zijn door schoolgaande kinderen of de wasmachine gaat onverwacht kapot dan moet dat opgevangen worden. Ook bij mij. Dan ga ik naar andere winkels om goedkoper uit te zijn, ik stel de aankoop van de nieuwe bank een aantal jaar uit vanwege de dure studieboeken van volgend jaar en ik leen geld voor de wasmachine, eentje waar ik hopelijk twintig jaar mee vooruit kan. De droger besluit ik niet te vervangen, maar de droogmolen uit de schuur te halen. Slimme meid denkt u nu hé? Ik vind het gewoon logische keuzes.

Ik kijk niet neer op de goedkopere grootgrutters want daar zijn weer andere producten te verkrijgen waardoor ik leer te experimenteren met andere recepten. De oude bank is niet kapot, maar heeft in mijn ogen zelfs een meer robuuste uitstraling gekregen door het beschadigde leer dat meer bij mijn interieur past en bij mij, imperfectie is het nieuwe perfect zijn. Merken we dit thuis? Nee, want we hebben goed te eten, kunnen alles doen en hebben schone kleren. Toch scheelt dit heel veel geld.

Deze manier van denken verwacht ik ook van mijn gemeentebestuur. Ik wil niet dat u gaat wachten tot de Raad u de opdracht geeft de publieksbalie niet meer in acht jaar af te schrijven, maar in misschien wel 20 jaar. Ik verwacht dat u zelf met een stofkam door die investeringen gaat die volgens u nodig zijn voor de door u beschreven ambitie om excellente dienstverlening en informatievoorziening aan de belastingbetaler te verlenen. Verwachten zij dat eigenlijk wel? Denkt u niet dat juist de belastingbetaler van u verwacht dat u liever gewoon doet, want in hun ogen doet u al gek genoeg.

Ik verwacht dat u neerdaalt uit uw ivoren derde verdieping, naar de publiekshal loopt en werkelijk naar die balie kijkt en beseft dat een paspoort of een omgevingsvergunning prima overhandigd kan worden als de balie acht jaar oud is of nog veel ouder. U legde per slot van rekening dezelfde eisen neer bij onze dierbare cultuurinstellingen en sportverenigingen.

U verwacht dat zij de stofkam door hun begroting halen, investeringen herzien, sponsors zoeken, wellicht zelfs hip gaan crowdfunden. Geef ze het goede voorbeeld en ga deze investeringen allemaal eens na. Financieel gezond begroten valt of staat met de mentaliteit en de wil om met minder genoegen te kunnen, maar vooral willen nemen.

Betere beantwoording van vragen of hulp aan inwoners wordt niet bereikt met designlampen, een spiksplinternieuwe balie, een vrachtwagen met opbouw, een nieuwe telefooncentrale, laptops en iPads. Klantvriendelijkheid, kennis, kunde zit in de mens, niet in de spullen. En door investeringen in spullen te schrappen of uit te stellen kunnen we dit personeel dat van onschatbare waarde is voor de toekomst behouden. De bal ligt bij u. U gaat viereneenhalf miljoen euro investeren in spullen voor uw eigen bedrijfsvoering en u wilt in 2017 weer gaan bezuinigen, de rekening komt dus bij de inwoner te liggen. Dat vinden wij niet kunnen.

Wat wij ook niet vinden kunnen is dat we onze gemeente terugvinden op plek 380 van de 403 gemeentes daar waar het gaat om de nettoschuld per inwoner. Wij dagen de wethouder dan ook uit om de toezegging dat hij de ambitie heeft om met stip te gaan stijgen in deze financiële kneuzenlijst. Een plek bij de eerste vijftig moet niet alleen wenselijk, maar vooral ook een speerpunt zijn. Want als de crisis aanhoudt gaan we het echt niet oplossen met geleend geld.

In drie moties geven wij het college financiële handvatten in opdrachten om; de investeringen voor bedrijfsvoering te herzien, onderzoek te doen naar tijdelijke moestuinen aan te leggen en een centrumregisseur voor verbetering van economische activiteit in de winkelcentra aan te stellen. Onderzoek kan natuurlijk ook een paar uurtjes googelen zijn, dat hoeft niet via een extern adviesbureau.

Daarnaast geven wij in vier amendementen aan het collegeprogramma aan te vullen met; een professional die hand in hand gaat met de informele verzorger, aandacht voor het Hulpmiddelendepot van Eerlijk Alternatief, het starten van een spreekuur voor mensen die vragen hebben over de transities in de Zorg en strakke monitoring hoe lang onze jeugd moet wachten op hulp van Jeugdzorg.

En als laatste, zoals u van Eerlijk Alternatief gewend bent, willen wij de vier wethouders een klein cadeautje aanbieden.

Het zijn boekjes, want een raadslid dat niet van lezen houdt bestaat niet. De boekjes gaan over budgetteren en besturen en zijn natuurlijk in duidelijke Jip-en-Hanneketaal geschreven. Terwijl onze fractievoorzitter Hanneke van de Gevel u dit aanbiedt dien ik de moties en amendementen in. Zo ziet u maar, er kan veel in vijf minuten.”

 

 

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.