De Telegraaf en het AD staan deze dagen bol van het nieuws over het noodlijdende bedrijf Avalex. De directeuren hebben in 2013 meer dan drie ton opgestreken, zelfs de op non-actief gestelde Peter Floor waarvan niet bekend is hoe hoog de gouden handdruk is die hij meekreeg.

“Avalex is er nog lang niet”, stelt fractievoorzitter Hanneke van de Gevel van oppositiepartij Eerlijk Alternatief die het dossier Avalex al jarenlang op de voet volgt en meerdere malen het falende financiële beleid aan de kaak stelde. “Dat klopt dat het bedrijf nog steeds geen Eigen Vermogen kan laten zien. Dat is voor elk bedrijf noodzakelijk, maar zeker als de organisatie omgebouwd moet worden naar een Overheids-NV zoals de aanbeveling nog steeds is. Anders moeten wij als gemeente dit geld gaan bijplussen en er is geen haar op mijn hoofd die daaraan denkt. Er is ons in de Raad toegezegd dat de inwoners geen euro extra hoeven te gaan betalen om deze malaise op te lossen”, aldus Van de Gevel die laatst een workshop bijwoonde bij Avalex waar het bedrijf toelichtte hoe zij denken om te gaan met een betere afvalscheiding.

“Ook daar bleek weer dat Avalex het erg hoog in de bol heeft, ze willen door gebruik te maken van scheiding met hulp van enzymen een zo hoog mogelijk scheidingspercentage halen en daarmee een voorbeeldproject worden voor heel Nederland. Dat hoeft helemaal niet. Die ambitie past niet bij de huidige financiële problematiek waar het bedrijf zich in bevindt. Zorg nou eerst eens dat het bedrijf hier in deze regio gezond wordt. Schoenmaker blijf bij je leest, haal het afval op, scheid de grondstoffen, verkoop die stoffen die geld opleveren en werk je schulden weg. Ik zit niet te wachten op een Nederlandse pionier op afvalgebied, met alle investeringen van dien, ik wil een gezond bedrijf waar onze inwoners een normaal bedrag voor betalen. De financiële kant wordt naar mijn mening veel te rooskleurig voorgesteld. In de cijfers staat dat het bedrijf zo blij is dat ze de afschrijving van het falende softwaresysteem SAP lager wordt omdat ze het langer in gebruik hebben, maar gemakshalve heeft niemand het over het bedrag dat uitgegeven is aan opvolger AFAS.  De AFAS-software zou pas  volgend jaar optimaal draaien. Dan strooi je mensen toch zand in de ogen? Het verlies moet je alsnog pakken en de nieuwe investering prijkt later in de boeken. Met alle gevolgen van dien. We laten de jaarrekening 2013 op de agenda zetten van de gemeenteraad. Ik ben reuze benieuwd hoe de andere fracties hierover denken”, zo stelt Hanneke van de Gevel.

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.