altHerbezinning en Onverstandige Keuzes

Voor alle Nederlanders is het duidelijk: er komen bezuinigingen aan. Om de begroting rond te krijgen heeft het kabinet tot nu toe vooral lastenverzwaringen toegepast. Met alleen meer inkomsten wordt de begroting niet kloppend, zodat er ook gewerkt moet worden aan minder uitgaven. Het mes moet flink gezet worden in zo goed als alle posten en er is inmiddels nergens meer een taboe op.

Soms is dit erg logisch. Onze maatschappij is sinds ‘vadertje Drees’ uitgegroeid tot een verzorgingsstaat met als motto ‘van de wieg tot het graf’. De betaalbaarheid hiervan staat al jaren onder druk. En al jaren zijn er bewegingen die duiden op herbezinning. Neem nu de kinderbijslag. In 1941 ging deze regeling van kracht vanaf het derde kind. Na de oorlog ging dit voor elk kind gelden en weer later naar mate er meer kinderen kwamen in een gezin werd er steeds een hoger bedrag aan gekoppeld. Ook gold dit voor kinderen die in het buitenland opgroeiden. Logisch dat hier nog eens nuchter naar gekeken werd en sinds 1995 zijn er diverse aanpassingen gekomen. Een heel redelijke herbezinning.

Zo ook met de A.O.W. De gemiddelde levensverwachting is sinds de invoering van de A.O.W. in 1957 zodanig toegenomen dat het redelijk is om de pensioengerechtigde leeftijd te verhogen naar 67. De SP en PVV hadden het moeilijk met deze wetswijziging, maar het loslaten van de grens van 65 jaar is niet alleen in Nederland van kracht.

Met de drie decentralisaties op komst (Participatiewet / taken AWBZ overhevelen naar WMO / jeugdzorg) krijgt de gemeente een enorme verantwoordelijkheid erbij. terwijl deze taken -door de vele bezuinigingen- voor een lager bedrag verwezenlijkt moeten worden. Eerlijk Alternatief is zich ter dege bewust van de problemen die dit met zich meebrengt en blijft zich verder orienteren. Zodoende is EA positief over het onderzoek van Radar Advies dat de zorg voor multiprobleemgezinnen voor 25% minder kan; een enorme besparing in de toekomst. Zie rapport in de bijlage.

Het is een gemiste kans om de verlenging van de Komkommerweg door te laten gaan, daar dit de gemeente vele miljoenen euro kost. Juist deze  miljoenen aan kosten had EA graag anders besteed zien worden. Als enige partij hebben wij tegen de aanleg hiervan gestemd. Alle verenigingen op gebied van sport, welzijn, cultuur enz. gaan op kort termijn merken dat ook de gemeente Pijnacker-Nootdorp het geld maar een keer kan uitgeven en helaas worden de vele vrijwilligers in hun mogelijkheden beperkt. Alle partijen die voor de uitgaven rondom de Komkommerweg gestemd hebben, mogen nu zeker gaan uitleggen waarom deze keuze belangrijker is dan het optimaal in stand houden van het sport-, welzijns- en culturele werk in de drie kernen.

EA zal -zoals de lezer gewend is- de voorgestelde bezuinigingen op dit gebied kritisch volgen. Dat neemt niet weg dat elke vereniging zal moeten onderzoeken hoe zij de zelfredzaamheid kan verhogen. Hogere contributie, meer begunstigers werven, consumptieprijzen verhogen, energiebesparing? Het kan zeker niet uitgesloten worden!

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.