Eerlijk Alternatief zal na onderzoek morgen een motie indienen om tot een andere verdeling van de bezuinigingen op de cultuursubsidies te komen. Ons voorstel (zie ook bijlage) is als volgt:

Alle organisaties in categorie 1  die iets voor of met jeugd doen, raken de helft van hun subsidie kwijt in plaats van alles. Het betreft vaak activiteiten die bij wegvallen van de subsidie niet door de ouders meer betaald kunnen worden en die wij ook belangrijk vinden in het dorp. Het gaat om bekende namen als de Trucker, Jeugdland, de harmonieën, de watervrienden etc.

De andere organisaties in categorie 1 zoals de buurtverenigingen en de koren, raken alles kwijt (dat was al zo). Uitzondering daarop is de bibliotheek. Wij vinden het belangrijk dat er ook in Nootdorp een bibliotheek blijft, niet alleen voor jeugd maar ook voor de ouderen die niet zomaar naar Pijnacker kunnen.  Daarom houdt de bibliotheek haar hele subsidie. Voor radio Excellent zullen wij met een voorstel komen of deze niet samen kunnen gaan met radio Lansingerland. Voor nu schrappen wij wel de Excellent-subsidie.

De organisaties in de tweede categorie houden wij aan hun efficiency korting van 4.7% volgens het College. Wel willen wij een onderzoek naar de effectiviteit van stichting Jeugd en Jongeren Werk Midden Holland. Wij behouden ons het recht voor om op een later tijdstip verder over de subsidie van deze organisatie te praten.

Van de organisaties in de derde categorie willen wij van vier organisaties de subsidie volledig schrappen. Dit betreft grote AWBZ instellingen met miljoenenbegrotingen. Zij doen in de marge, naast hun AWBZ inkomsten, nog dingen voor Pijnacker-Nootdorp waarover wij in de hele transitie discussie met deze organisaties nog moeten gaan praten. Het gaat om zaken als mensen een paar weken eerder opnemen in een dagvoorziening of om dingen als maaltijden organiseren voor de gemeenschap. Deze zaken zitten  in het zogenaamde sociale domein, waarvan het nog niet duidelijk is wie ze gaat betalen of wie er verantwoordelijk voor is. Wij zeggen, ga eerst maar eens die discussie voeren en kijk dan of je grote miljoenenorganisaties nog moet subsidiëren ten koste van onze kleine lokale vrijwilligersorganisaties met al hun goodwill, beeldbepalende activiteiten en plezier voor zoveel van onze kinderen, ook uit de wat minder rijke milieus.

Voor de stichting Kwadraad willen wij een effectiviteitonderzoek en later verder beslissen over de subsidie voor deze organisatie.  De andere organisaties in categorie 3 hebben hun nut bewezen. Zij houden hun subsidie.

Het totaal van de bereikte besparingen ligt dan op 422 K. Dit is 62 K meer dan er bezuinigd moest worden. Het overschot kan gebruikt worden voor schrijnende gevallen of nieuwe initiatieven die een breed publiek aan kinderen bereiken. Ook zou het kunnen zijn dat bijvoorbeeld het SWOP meer geld nodig heeft of voor de transitie AWBZ en jeugdzorg. Een potje is nooit weg.

De afbouw is eenmalig, voor degenen die gehalveerd worden of 4,7% krijgen. Voor degenen die hun subsidie geheel kwijtraken kan dat eventueel gefaseerd. Voorkeur heeft om ook die eenmalig af te bouwen. Waarschijnlijk is het daarvoor al te laat, dan is het voorstel om eerste jaar te halveren en tweede jaar helemaal stoppen met subsidie.

Verdeling subsidiegelden Eerlijk Alternatief

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.