Cultuurbezuinigingen

Terug naar het besluit, dat voor 61 verenigingen waarvan de meeste al enkele decennia bestaan, zo ongunstig uitpakt. Hoe had Eerlijk Alternatief dit nu aangepakt? Op een logische, eerlijke en transparante wijze! In alle opzichten anders dan Groen Links-wethouder Van Alphen gedaan heeft.

Te beginnen is er aan bezuinigingen geen ontkomen en Eerlijk Alternatief is bij uitstek voor verantwoord bezuinigen. Puntsgewijs geven we aan wat wij eerlijk vinden en welke alternatieven wij aangereikt hebben.

1-De drie subsidiestromingen zijn op gebied van sport, maatschappelijke organisaties en kunst & cultuur. Eerlijk Alternatief vindt het merkwaardig dat juist waar het de kleinste subsidiestroom betreft er procentueel de grootste klappen vallen. Cultuur wordt immers op 0 gezet, terwijl dit bij sport en de maatschappelijke instellingen (gelukkig) niet wordt gedaan. Voor die soms jarenlang actieve vrijwilligers/deelnemers een trieste constatering.

Had het niet eerlijker en logischer geweest om over de drie subsidiestromingen een gelijkmatiger verdeling zou komen, bijv. bij alle drie de partijen -15%. Wat valt nu op dat bij de maatschappelijke organisaties er slechts een paar procent bezuinigd wordt. Ja, u leest het goed, ongeveer

4-5%. Vandaar dat Eerlijk Alternatief aangeeft dat er geld van het jeugd- en jongerenwerk, dat nauwelijks gekort is, weg moet ten behoeve van het verenigingleven, de Nootdorpse bibliotheek enzovoort. Op zoek naar maatwerk, dat zou Eerlijk Alternatief doen.

2-Eerlijk Alternatief is van mening dat er zorgvuldig en zuinig omgegaan dient te worden met overheidsgeld. Een heroverweging van subsidiegelden moet gepaard gaan met beantwoording van vragen als ‘wat doet de vereniging terug voor de gemeenschap?’ en ‘hoeveel kinderen maken gebruik van de diensten van de vereniging?’ en ‘wat zijn de mogelijkheden om zelfredzamer te worden en wat doet men hieraan?’ Dat vinden wij pas eerlijk als we moeten korten op het verenigingsleven.

3-Ga niet alleen in gesprek met partijen die overstijgend kunnen denken, zoals het Cultuur Platform, maar geef hen ook de ruimte om tot adequate oplossingen te komen. Niet voor niets is dit het aangewezen adviesorgaan. Of weet de in Den Haag woonachtige wethouder Van Alphen meer over het Pijnacker-Nootdorpse culturele leven dan het Cultuur Platform?

Wat Eerlijk Alternatief verder merkwaardig vindt is, wie bepaalt straks of je gebruik kan maken van het stimuleringsfonds? Welke criteria liggen hieraan ten grondslag? Dit had men zich beter nu al kunnen afvragen t.a.v. inkrimping, heroverweging en herverdeling van subsidiegelden, dan was dit fonds al helemaal niet nodig. Liever ziet Eerlijk Alternatief dit geld gebruikt worden voor het kindpakket; dit is een kersverse aanbeveling van de kinderombudsman Marc Dullaert voor gemeenten om armoede tegen te gaan. Eén op de negen kinderen lijdt onder armoede en vandaar dat Dullaert aanbevolen heeft in het kindpakket tegoedbonnen voor zwemlessen, zomer- en winterkleding en een pasje voor de bibliotheek op te nemen etc. Maar dan moet je wel een bieb hebben (ook in Nootdorp).

Merkwaardig toch dat een partij die zich Gemeentebelangen noemt en de partij die altijd over onderwijs rept, D’66, voor die bezuiniging gestemd hebben. Gemeentebelangen dient bepaald niet de kern Nootdorp op deze wijze en D’66 mag zich afvragen of educatie bij onderwijs ophoudt of in de vrije tijd verder gaat. Is de bibliotheek immers niet voor jong en oud, arm en rijk in Nootdorp een wijze om educatief te ontplooien of van ontspanning te genieten? In Nootdorp is de bibliotheek in 2014 afgeslankt en alleen nog te bezoeken tot iemand 18 jaar is en vanaf 2016 wordt deze in bestaansrecht bedreigd.

De gehele voorbereiding van deze bezuinigingsoperatie is naar de mening van Eerlijk Alternatief ronduit slecht te noemen met een dito resultaat, waarbij de gevolgen weliswaar nu nog niet, maar binnen twee jaar beslist voor vele inwoners zichtbaar worden. Wij zullen de voorstemmers hieraan dan helpen herinneren en met name Groen Links.

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.