Miljoenen bezuiniging op jeugdzorg kan

Ons zorgstelsel baart de regering zorgen in de brede zin des woords. Gelukkig wordt er -noodgedwongen door bezuinigingen- eindelijk prioriteit gegeven aan fraude en verspilling. De vraag is gerechtvaardigd als we de fraude en verspilling in de zorg tegengaan al niet een flinke slag in de bezuinigingsoperatie gemaakt wordt zeker als we ook de overhead aanpakken en perverse prikkels in de zorg wegnemen. Zijn er dan wel verdere bezuinigingen nodig in de zorg, waarschijnlijk niet? Waar wachten we dan nog op; welke zorgpartijen en welke politieke partijen geven prioriteit aan deze vier aspecten?

Transitie op komst
De vraag of de overheid wel altijd voor oplossingen moet zorgen in plaats van een stuk zelfredzaamheid door de burger zelf mag verwachten. Terecht dat de theorie rondom de civil society van Micha de Winter aan aandacht gewonnen heeft (Investeer in de sociale netwerken van gezinnen, zodat opvoeden niet langer een taak van ouders alleen blijft). De uitvoering van de jeugdzorg en jeugd-GGZ ligt op 1-1-2015 bij de gemeenten. Eerlijk Alternatief, een lokale onafhankelijk partij in de gemeente Pijnacker-Nootdorp, heeft een logisch idee om tot een miljoenenbezuiniging te komen.

Tijden veranderen
Waar is de tijd gebleven dat de bakker, de melkboer, de scharenslijper enz. aan de deur kwamen? Het lijkt lang geleden, maar elke vijftiger kan het zich herinneren uit z’n jeugd. We gaven echter massaal de voorkeur aan de grootschaligheid zo namen de supermarkten het over. Het gemak van thuisbezorging kon niet opwegen tegen de veelheid aan keuze en scherpe prijzen. Daarbij komt dat diepvriesproducten in opmars raakten. De consument kreeg andere wensen.

Zorglevering ouderwets
Als men gebruik wil maken van de huisarts, tandarts, psycholoog, opticien, fysiotherapeut, pedicure etc. dan vindt iedereen het normaal dat je daar naartoe gaat. Armlastige gezinnen die van de Voedselbank gebruik moeten maken, vinden het heel normaal om eens per week een pakket op te halen. Logisch. Zoals we allen ook al jaren de supermarkt bezoeken voor de dagelijkse inwendige mens.

Hoe werkt dit echter in de jeugdzorg en jeugd-GGZ?
Een ongelooflijk aantal uren wordt besteed aan ambulant werk. De hulpverlener gaat naar de cliënt toe. Is daar iets op tegen? Ja en nee!

De kosten van dit ambulante werk zijn de pan uitgerezen. Als de cliënt niet in staat is naar een kantoor te komen, is het prima dat de hulpverlener naar de cliënt gaat. Dit moet dus niet vanzelfsprekend zijn.

Reistijd = werk = declarabel
De reden dat de hulpverlener vaak op pad gaat, is dat voor de reistijd ook een vergoeding bij de zorgverzekeraar is (jeugd-GGZ) en bij de jeugdzorg dit in het budget van de Provincie verwerkt is.
Een ambulant hulpverlener is al snel 25% van zijn werktijd kwijt aan reistijd. Dit wordt geschaard en gedeclareerd onder ‘indirecte tijd’. Eerlijk Alternatief ziet hierin een oplossing die enerzijds miljoenen bespaart en anderzijds wachtlijsten verkort.

Wachtlijsten
Indien die totale reistijd naar de cliënten met liefst 25% van de totale werkuren verkort wordt, is er meer ruimte om nieuwe cliënten te helpen!

Het huidige systeem zorgt voor druk op de wachtlijsten.
Dat de hulpverlener aan huis komt, is gemakzuchtig voor de zorgvragende partij. Daarbij komt dat Eerlijk Alternatief sterke vermoedens heeft dat als die partij een gelijkwaardige inspanning moet doen als de ambulant hulpverlener om elkaar te treffen dat de hulp aanmerkelijk korter duurt. Of als er een keuzemogelijkheid ingebouwd wordt dat kantoorbezoek gratis is en voor huisbezoek betaald moet worden.

Conclusie
Wie zorg nodig heeft, moet dit kunnen krijgen. Maar moet dit gebracht worden? Niet voor mensen die niet over een aantoonbare beperking beschikken. Kortom, binnen de jeugdzorg en jeugd-GGZ kan men het halen zoals we het logisch achten bij andere vormen van zorg. De uitzondering moet dus de regel bevestigen.

Een redelijke inspanning mag van iedereen die zorg verlangt verwacht worden. Bovendien brengt dit idee voor de gemeenschap drie voordelen gelijktijdig: reiskostenbesparing, urenbesparing en wachtlijstverkorting. Een miljoenenbezuiniging dus!

Francine Horn

 

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.