Kinderburgemeester
Een sympathiek voorstel dachten wij eerst van Gemeente Belangen om een kinderburgemeester te benoemen (zie bijlage), maar bij nader inzien kijken wij toch anders aan tegen het voorstel van Gemeentebelangen om een jeugdburgemeester aan te stellen in deze gemeente. Wij zien dit als symboolpolitiek, makkelijk meevaren op de media-aandacht die de zesjarige Mairen kreeg toen hij solliciteerde bij de Commissaris van de Koning naar de functie van Rik Buddenberg.

Het betrekken van jeugd in de lokale politiek moet natuurlijk heel anders gaan dan het aanbieden van een decoratieve functie.

Politiek is meedenken en meedoen, niet een lintje doorknippen. De basis van politiek ligt in de democratische gedachte dat we allemaal mee mogen praten hoe wij denken over onze woonomgeving. Vanuit idealen geloven dat verandering begint bij jezelf. Het kan altijd beter, voor nu en voor later. Onze jeugd heeft de toekomst en daarom moeten we meer naar de jeugd gaan luisteren.

Wij willen de discussie breder trekken en daar hebben we de volgende punten voor bedacht:

Betrek de jeugd in plannen over herinrichting en een veilige leefomgeving. Nodig de jeugd uit voor een jeugdwijkschouw. Jongeren weten prima aan welke speelvoorzieningen behoefte is, afgestemd op de demografische opbouw van hun wijk. Onze jongeren weten zelf het beste waar ze zich onveilig voelen, dat kan zijn vanwege gebrekkige verlichting of vanwege overlast van zogenoemde hangjongeren. Vraag ze ernaar.

Leer jongeren mee te praten en de te denken over hun school. Biedt scholen aan om medezeggenschap te organiseren voor de jeugd. Dan kan zowel op basisscholen als op het voortgezet onderwijs.

Leer jongeren hoe ze hun idealen over kunnen brengen op anderen door ze te leren debatteren. Het jeugddebat over pesten was daar een prima voorbeeld van. Doe dit elk jaar, maak het structureel, want helaas komen er elk jaar weer nieuwe kinderen bij die gepest worden.

Laat onze jeugd ook zien dat we iets doen met hun inspraak. Als voorbeeld het meisje uit groep zes die mee mocht denken over de toekomstvisie. Zij won de wedstrijd van de gemeente me haar plan om een buitenspeelplaats te creëren in de Dobbeplas. Tot op heden is daar niets meer meegedaan, welk gevoel zou zij overhouden aan de beloftes vanuit de politiek? Gaat zij zich nog eens inzetten voor de goede zaak? Wij hopen van wel, want mensen zoals zij, met lef en durf en ideeën zijn de toekomst van onze ideeën, die moet je koesteren en niet teleurstellen. 

Help scholen met het enthousiasmeren om een jeugd- en jongerenraad te formeren. Geef gastlessen, laat raadsleden hier een rol in vervullen. Een jeugdraad kost tijd en energie en lijkt soms snel te vervagen omdat jongeren opgroeien, maar elk jaar dienen zich nieuwe jonge idealisten aan. Aan ons, de politiek, de taak die te vinden en op te leiden voor de toekomst.

De maatschappij ben je zelf, veranderingen beginnen bij jezelf en worden bij meerderheid aangenomen door de vertegenwoordigers van onze jeugd. Pas dan kan een jeugdburgemeester functioneren, met steun van een achterban, die door hem vertegenwoordigd wordt. 

Kinderburgemeester

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.