Wat kunnen we zelf doen bij het vinden van oplossingen van landelijke problemen? Met ‘we’ bedoel ik dit keer de gemeente.

Het is algemeen bekend dat er veel taken van het rijk overgeheveld gaan worden naar de gemeente vanaf 1 januari 2015. Dat vereist een gedegen voorbereiding. De Participatiewet is ook uitgesteld en blijkt na de weifelende oorsprong als de Wet Werk Naar Vermogen vooralsnog geen gemakkelijke start te kennen. Jammer, want hoe pakken we gezamenlijk de (jeugd)werkloosheid aan?

Onlangs werd Nederland weer opgeschrikt door cijfers van het CBS ten aanzien van de jeugdwerkloosheid. Hoewel deze getallen vergeleken bij Spanje en Griekenland in het niet vallen, is het niet prettig dat er in Nederland 135.000 jongeren (onder 25 jaar) zonder werk zitten. Helaas moeten we er niet van opkijken als aan het einde van dit jaar de cijfers ongunstiger uitvallen.

Als we de arbeidsmarkt onder de loep nemen valt op dat er een grote vraag naar technische beroepen niet vervuld kan worden. Zo lezen we uit het vorig jaar opgestelde Masterplan Beta en Technologie: “Er kiezen momenteel te weinig jongeren voor een technische opleiding. Tegelijk gaat de komende jaren een groot aantal technici met pensioen. Hierdoor ontstaat tot 2016 een tekort van 170.000 technici, verdeeld over alle opleidingsniveaus. Een tekort aan bijvoorbeeld dakdekkers, bankwerkers en storingmonteurs.

Ook de huidige minister van Onderwijs, Jet Bussemaker, geeft aan dat het maar eens over moet zijn met ‘pretopleidingen’. Ze bedoelt hiermee niets meer of minder dan opleidingen waar geen grote kans op baangarantie is.

Als voorbeeld noemt de minister winkelpersoneel en dierenverzorgers die veelal werkloos thuis zitten. Ze merkt op dat dit onnodig is, omdat er volgens haar ook sectoren zijn, zoals in de techniek, waar werkgevers staan te springen om mensen.

Eerlijk Alternatief is ook verbaasd dat er nog steeds in meerdere plaatsen ‘vrijetijdsmanagement’ gestudeerd kan worden.

Onze gemeente kent van oudsher een agrarische traditie. Hoogwaardige producten worden geleverd door diverse bedrijven in Pijnacker, Nootdorp en Delfgauw.

Zodoende ontstond bij Eerlijk Alternatief het idee om -met oog op de toekomst- een middel te vinden om de jeugdwerkloosheid in Pijnacker-Nootdorp te bestrijden. In de optiek van Eerlijk Alternatief zou onze gemeente aantrekkelijk kunnen zijn voor een mbo techniek of agrarische sector. Zo’n opleidingsinstituut biedt verhoogde kans op baangarantie. En al zeker als zo’n school nabij een industrieterrein ligt, waarbij de band tussen school en bedrijfsleven vergroot wordt en de lijnen kort zijn. Het bedrijfsleven voelt al jaren de behoefte aan meer op de praktijk gestoeld onderwijs. Heron (het nieuwe bedrijventerrein in Nootdorp) heeft een gunstige ligging, niet in de laatste plaats vanwege de halte Nootdorp van de Erasmus-lijn. Als Heron te dure grond is vanuit het standpunt van verlies in grondexploitatie, wel, neem dat verlies, het gaat om de toekomst van onze jongeren.

Locatie Nootdorp is ook aantrekkelijk voor de agrarische achterban in o.a. Stompwijk en Wilsveen. Een technische opleiding is ook aantrekkelijk voor o.a. Zoetermeer.

Donderdag 16 mei diende Eerlijk Alternatief de motie in om te onderzoeken of (lbo en mbo)scholen de behoefte hebben om in te toekomst zich te willen vestigen in onze gemeente. Op Heron dan wel een andere locatie. Concreet denkt Eerlijk Alternatief dan aan eventuele interesse van Mondriaan, ID College, Wellant of Lentiz, mbo’s die meerdere vestigingen hebben in Haaglanden.

Tot onze verbazing steunden alleen PvdA en GroenLinks de motie. Eerlijk Alternatief is blij met deze steun, maar had zeker bijval van D’66 en Gemeentebelangen verwacht. Immers, wat zeggen deze partijen in hun verkiezingsprogramma?

D66 vindt het van groot belang dat er een zo breed en gevarieerd mogelijk onderwijsaanbod aanwezig is in de directe leefomgeving van de inwoners van Pijnacker-Nootdorp. Voldoende en gevarieerd onderwijs draagt bij aan de zelfontplooiing van (jonge) mensen.

Gemeentebelangen Pijnacker-Nootdorp heeft als doel dat de inwoners weer invloed kunnen uitoefenen op hun woon- en/of werkomgeving.

Hoe verhouden zich deze loze woorden als van de politiek een pro-actieve houding verwacht mag worden in het belang van onze jeugd en de lokale economie? De gemeente probeert immers ook werkgevers te interesseren om zich hier te vestigen en probeert projectontwikkelaars te strikken om te bouwen.

In het eerdergenoemde Masterplan Beta en Technologie uit april 2012 staat dat geld wordt vrijgemaakt dat scholen naar eigen inzicht kunnen inzetten voor het stimuleren van de interesse van scholieren in techniek. In totaal is hier 18,7 miljoen euro voor beschikbaar. Niet geschoten, altijd mis. En als na een wervend verhaal over onze gemeente zowel Mondriaan, ID College, Wellant als Lentiz geen uitbreidingsplannen hebben, is dit jammer. De politiek heeft dan wel getracht het verschil te maken om de jeugdwerkloosheid tegen te gaan.

Een gemiste kans van onze gemeenteraad, aldus Eerlijk Alternatief.

In de bijlage de motie.

Motie Heron    Motie Heron

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.