Opmerkelijk en vooral dubieus. Zo is het betoog van Jef Burger (fractievoorzitter van de LPN) te betitelen tijdens de gemeenteraadsvergadering van 26 september dat ook die dag geplaatst is op de website van LPN en in de Telstar van 2 oktober als ingezonden brief.

 

Jef Burger beschuldigt redacteur Martijn Mastenbroek en gemeenteraadslid Hanneke van de Gevel van een opzettelijke lastercampagne. Fractievoorzitter Jef Burger verwijt anderen wat hij juist zelf doet. Dit komt als gemeenteraadslid buitengewoon onprofessioneel over en ook nog eens zeer gefrustreerd. Jef Burger kruipt in een slachtofferrol terwijl hij juist dader is. Hieronder voorzien wij letterlijk zijn in zwart gedrukt ongenuanceerde betoog van commentaar (in rood cursief):

Al ruim 30 jaar dragen wij als dé lokale partij inhoudelijk bij aan fatsoenlijk bestuur.

Dat de LPN en haar voorgangers weinig publiciteit hebben gekregen, kan ook te maken hebben doordat LPN geen noemenswaardige moties, amendementen of initiatieven ingediend heeft. Alle partijen komen in het nieuws als zij iets doen.

Zelden wordt daarvan verslag gedaan in het plaatselijke krantje de Telstar. Tot onze stomme verbazing kwamen wij vorig jaar ineens wel volop in de belangstelling van de redactie te staan.

De LPN is juist in het nieuws gekomen door iets dat zij niet doet, nl geen verantwoording af te leggen aan de door de gemeenteraad ingestelde kascommissie m.b.t besteding van het fractiebudget. Van de negen politieke partijen heeft alleen LPN geen vragen beantwoord van de democratisch gekozen kascommissie. Jef Burger roept hiermee vragen op in plaats van te beantwoorden. De hierna ontstane publiciteitsgolf heeft hij dus aan zichzelf te wijten.

Het ging om eenvoudige horecabonnetjes die uit onze fractievergoeding waren betaald.

Wat is ‘eenvoudig’ te noemen als de LPN als kleine fractie veruit de hoogste uitgaven doet aan horeca? Ruim 3000 euro in een jaar, waarvan veel bonnen in de nachtelijke uren zijn afgerekend. Opmerkelijk…. niets wordt er uitgegeven aan meer voor de hand liggende posten zoals onderzoek.

Daarop hebben wij de besteding ervan uitgebreid en vooral inhoudelijk toegelicht, ook aan de Telstar. Vreemd genoeg werd onze reactie niet in zijn geheel in het krantje geplaatst. Er bleek bewust in geknipt en geplakt te zijn door de Telstar-redactie om naar wij aannemen onze toelichting in een kwaad daglicht te plaatsen.

Navraag leert dat er niet geknipt en geplakt is, maar dat de papieren Telstar geen ruimte heeft voor een ingezonden brief van bijna 4000 woorden (zie bijlage), zodat de brief gedeeltelijk is geplaatst met een verwijzing naar het digitale zusje, namelijk de Telstar Online.

Deze gang van zaken wekte onze verwondering. Was hier sprake van sensatiezucht, of speelde er meer op de achtergrond? Of zou ons vermoeden juist zijn dat er een innige relatie bestaat tussen de Telstar-redactie en Hanneke van der Gevel van Eerlijk Alternatief?

Eerlijk Alternatief heeft (net als diverse andere partijen) een goede verstandhouding met de redactie van de Telstar. In deze ‘bonnetjeskwestie’ is Eerlijk Alternatief minder aan het woord gekomen dan bijv. CDA (zie link TOL 10 juli).

Om daar achter te komen, hebben wij opzettelijk wederom horecabonnetjes gedeclareerd uit ons fractiebudget voor 2012. En inderdaad, weer gaat de Telstar te keer tegen LPN over horecabonnetjes. Daarmede is voor ons het bewijs geleverd dat de redactie van de Telstar bewust een lastercampagne voert tegen LPN.

Als dit als bewijs geldt, dan is elke complottheorie bewijs. Als exorbitante uitgaven in de horeca in bijvoorbeeld 2011 gedaan worden en in het nieuws komen, kan je dit ook verwachten in 2012 en zo ook in 2013. Inmiddels hebben meerder partijen waaronder Eerlijk Alternatief vragen gesteld of het geen fraude is.  

Wij hadden natuurlijk andere bonnen kunnen indienen van rekeningen die wij het afgelopen jaar hebben betaald voor de uitvoering van ons raadswerk. Maar dan hadden wij niet kunnen achterhalen wat er achter de aandacht van de Telstar voor LPN stak. En, laten wij eerlijk zijn, voor een doorgaans doodgezwegen partij als LPN is het toch leuk ook eens volop in de belangstelling te komen. Onze kiezers worden er zo weer aan herinnerd dat wij nog volop actief zijn op het politieke toneel. 

Ook hebben wij een goed inzicht gekregen in de werkwijze van de redactie van de Telstar. Het stond ene Mastenbroek van de Telstar blijkbaar niet helder voor ogen dat de ook nog suggestieve vragen aan LPN zinloos zijn, zolang de gemeenteraad, die immers beslist over de besteding van de fractiebudgetten, nog geen besluit heeft genomen. Dus werd Nora Lamens de afgelopen maanden door die Mastenbroek van de Telstar op brutale en ongeremde wijze gestalkt.

Martijn Mastenbroek heeft openheid van zaken gegeven over dit zogenaamde stalken. Jef Burger suggereert met ‘stalken’ een ernstige vorm van lastig vallen. Het betreft slechts 8 regels via twitter zonder een onvertogen woord hierin. Dit getuigt eerder van vasthoudendheid van de journalist dan van ‘ongeremdheid’.

Zij is door hem gebombardeerd met insinuerende twitterberichten, zowel in de openbaarheid als in privé. Dit heeft niets met journalistiek te maken. Integendeel, hij brengt daarmede de journalistiek in diskrediet.

Nee, de journalistiek wordt niet in diskrediet gebracht, want dit bleek plaats te vinden in het kader van hoor en wederhoor. De politiek wordt juist in diskrediet gebracht door toedoen van Jef Burger.

LPN is totaal niet gediend van dit gedrag van de redactie van de Telstar. Het optreden van Mastenbroek, dat zich onderscheidt door zijn denigrerende, insinuerende, respectloze optreden jegens LPN, gaat alle perken te buiten. 

Het doel van de lastercampagne, de beschadiging van de integriteit van LPN, schijnt kennelijk alle middelen te heiligen. Daarmede is bewezen dat het persoonlijk beschadigen van raadsleden met hulp van de Telstar inmiddels tot standaard politiek repertoire van Eerlijk Alternatief is verheven om zichzelf in een quasi gunstig daglicht te kunnen manoeuvreren.

Eerlijk Alternatief zoekt juist naar samenwerking met partijen! Met LPN is dit uitgesloten door toedoen van het arrogante gedrag van fractievoorzitter Jef Burger, die zich niet wil verantwoorden aan de kascommissie.

Laten wij als raadsleden daar niet meer intrappen en voorkomen dat de gemeenteraad wordt misbruikt als showplaats voor sensatiezoekers. De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente, dat zich voor grote en complexe bestuurlijke en financiële opgaven ziet geplaatst. Dat vergt kwalitatief, dus inhoudelijk, goed bestuur. Daarvoor wil LPN de kostbare tijd van haar fractie inzetten, en naar wij mogen aannemen ook het merendeel van de overige fracties.

Jef Burger probeert hier mooi weer te spelen, maar laat vooral zien over slechte zelfreflectie te beschikken. Er lijkt nog weinig veranderd te zijn sinds zijn kansloze sollicitatie naar het burgemeesterschap van Leiden. 

LPN kan zich ten slotte door deze gang van zaken niet aan de indruk onttrekken dat de redactie van Telstar zich heeft verlaagd tot een ordinaire propagandamachine. 

 Waarvan Akte

Het betoog van Eerlijk Alternatief over de bonnen staat ook in de bijlagen.

update 9-10-2013: reacties Telstar in de bijlage

LPN 2011LPN 2011

Betoog Eerlijk AlternatiefBetoog Eerlijk Alternatief

Reacties Telstar 9-10-2013Reacties Telstar 9-10-2013

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.