Eerlijk Alternatief heeft een onderzoek laten doen naar de verkeersafwikkeling voor de nieuwbouwwijk AckersWoude (tussen Klapwijk en de Boezem). Op 15 november is dit onderzoek van MaS Mobiliteitsadvies Sligter (zie bijlage) verstuurd via de griffie naar het college. Op 24 januari kregen wij een reactie van het college (zie bijlage).

De aanleiding van het onderzoek was een discussie met verantwoordelijk wethouder Van Haagen. De VVD wethouder gaf in de commissievergadering in oktober aan dat de fractie voorzitter van Eerlijk Alternatief erg goed is in plannen waar geen geld voor is.

Voor de goede orde: er wordt wel een Komkommerweg voor vele miljoenen aangelegd maar een fatsoenlijke ontsluiting van de nieuwbouwwijk die ooit bedacht is door de VVD en het CDA is geen geld. 

Overall zie je dat de gemeente de knelpunten -denk aan filevorming- erkent en ook de constateringen van MaS. Dan is het dus zaak de vinger aan de pols te houden en met name te kijken naar maatvoering m.b.t. de ontsluiting van de wijk.

Reactie van EA op het college;

1) De conclusie dat MaS geen eigen onderzoek heeft gedaan en dat daardoor geen sprake is van een volledige second opinion is, besrijden wij. Een second opinion is het verifiëren van eerder uitgevoerd onderzoek en de conclusies daaruit.

2) Wij blijven bij het standpunt dat een tijdshorizon voor de modellen van 2021 te kort is. Je kunt daarbij als gemeente wel aangeven dat er sprake is van een robuuste situatie omdat eerdere doorrekeningen zwaardere belastingen lieten zien, maar daarmee leg je geen cijfermatige basis neer. Het is de vraag of de gemeente dit overeind kan houden als er een juridisch bezwaar wordt gestart.

3) Het ontlasten van de kruispunten die zwaar worden belast blijft vaag.  Citaat van het college:  “Het ontlasten van de benoemde kruispunten zal op een andere manier gestalte moeten krijgen”. Maar nog steeds wordt niet benoemd hoe het college dat wil gaan doen.

4) Maatvoering Lange Campen: de gemeente geeft hier aan dat de maatvoering en het ontwerp nog aan de orde komen. Als het gaat om nieuwe plannen zorg er dan voor dat de wegen ook passen bij die nieuwbouwplannen.

 

Wordt vervolgd

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.