De laatste dag van het jaar kijk ik altijd graag even terug. In dit geval naar het politieke jaar in Pijnacker-Nootdorp. Verbazing overheerst.

Verbazing over hoe en waarover er gediscussieerd werd. En dan met name de tijd en urgentie die aan onderwerpen besteed werden. Dit laatste was meer niet dan wel in overeenstemming met elkaar.

Zo herinner ik mij ellenlange discussies over de Groenzoom. Nu nog een lint van weilanden tussen Pijnacker en Lansingerland, maar dat moet een prachtig natuurgebied worden. Wel wat smal overigens door het lintkarakter. Dit project loopt al een jaar of zeven. Al die tijd zit er een interim directeur op. Betaald door de twee gemeentes. Neem die man toch eens in dienst, dat scheelt een hoop geld. Maar als u denkt dat daarover de discussie ging, dan heeft u het mis. Deze ging ook niet of wij deze “verbouwing” van deze weilanden wel willen en nodig vinden. Je zou immers ook kunnen zeggen dat we al veel groen hebben, de Balij en het Dobbeplas- en Biesland gebied. Moet daar nog meer bij, waarvan het gebruiksgemak door het smalle karakter gering is? Nee, daar ging het niet over. We krijgen immers miljoenen van de provincie voor beheer, dus de discussie ging vergaderingen lang over hoe we een organisatie gingen vinden die het gebied gaat beheren. Konden we die miljoenen niet beter besteden en die weilanden gewoon weilanden laten? Daar gaat het nooit over. Waar is dat overkoepelende overzicht en vooral inzicht?

Dichter bij onszelf als gemeenteraad en College reserveerde het College in juni  1,4 miljoen euro van het positieve resultaat van 3,5 miljoen van 2012. Dat betekent dat zij dit geld opzij zetten voor dingen die zij nodig vinden. Dit ging gepaard met minimale uitleg waarvoor dan, laat staan dat de Raad kritische vragen hierover stelde op een enkele uitzondering na. Er zouden onder andere voor 200.000 euro laptops en I-pads voor ambtenaren aangeschaft gaan worden en 100.000 euro voor de aanleg van een eco-zone. Waren dat nou de zaken die we in crisistijd nodig hebben?! Ook een aantal andere budgetten werden met minimale uitleg aangevuld. Dit soort zaken kan dus echt niet. De oplettende kijker zal gezien hebben dat ondergetekende niet aanwezig was op het moment van stemming(en dus toestemming) over dit bedrag. Openlijk tegenstemmen als VVD-er mocht niet van de partij.

Samen met de discussie over de subsidies was het voor ondergetekende reden om over te stappen naar een lokale partij, Eerlijk Alternatief. Deze partij stemde overigens ook tegen de gang van zaken rondom de reservering bij de jaarrekening 2012.

De “discussie” over de subsidies was het afgelopen jaar een dieptepunt. Waarom moesten onze eigen organisaties, die zoveel goede en leuke dingen doen voor het dorp, zo gepakt worden terwijl het voor een groot deel nog helemaal niet nodig was? Waarom subsidiëren wij wel een grote organisatie als Participe met 50.000 euro, waarvan niemand je kan vertellen wat die doet voor onze inwoners.  Waarom worden vrijwilligersorganisaties als bijvoorbeeld de Trucker, de Scouting en de Poort wel gekort? In “eigen stad” Delft is Participe heel fors gekort. Waarom jagen we de bibliotheek uit Nootdorp uit z’n locatie? Alles onder het mom dat de organisaties maar eens “moeten gaan leren de eigen broek op te houden”. Onzin en napraten van keihard landelijk beleid. Een tegenbegroting  van Eerlijk Alternatief die dat duidelijk maakte, werd weggestemd. Er werd ook geen noemenswaardige aandacht aan besteed door Raad en wethouder, immers, “er was al over besloten”. 

Over prioriteiten stellen en discussie gesproken!

Recentelijk nog kregen we de najaarsnota. Dat is een soort overzicht hoe we er financieel voorstaan. Daar bleek dat er op een aantal gebieden meer geld was uitgegeven dan begroot. Van kritische vragen hierover was het College niet gediend. De VVD-wethouder financiën verwees naar de toleranties van de accountants. Deze laatsten controleren ieder jaar het huishoudboekje van de gemeente, of alle bedragen wel op de juiste plaats en in de juiste kolom staan. Ook kijken ze of bedragen echt wel uitgegeven zijn. Wat ze niet doen, is kijken waarom er meer geld wordt uitgegeven dan begroot. Accountants zeggen daar dus niets over en verwijzing naar deze controle toleranties is onzin als het gaat om begrotingsoverschrijdingen. In het bedrijfsleven is het normaal dat je uitlegt waarom je meer uitgeeft dan je van te voren afgesproken hebt. Het College zet per item één vage zin in de toelichting, maar daar krijg je geen antwoorden mee. Waarom bijvoorbeeld het College 75.000 euro meer uitgaf aan “verzekeringen”, is nog steeds niet helder. Hetzelfde geldt voor andere posten. En daarnaast, dat je iets verklaart, betekent nog niet dat het daarmee zomaar goed is dat je meer uitgegeven hebt.

Het gaat erom dat je uitlegt hoe je het weer goed gaat maken.  Hoe je elders bespaart. Dat gebeurt natuurlijk niet. Klakkeloos worden tekorten aangevuld uit overschotten elders. Overschotten die we misschien op andere plaatsen veel beter hadden willen gebruiken. Ook praten we soms uren over bedragen die kleiner zijn dan deze overschotten. Nu worden ze met één pennenstreek goedgekeurd. Misschien hadden we er meer over willen meepraten, dat er zoveel geld extra op bepaalde gebieden werd uitgegeven.

Misschien!? Zeker weten! Meer transparantie en discussie over zaken waar het echt om gaat!

Dit alles overziende, is voor 2014, het jaar waarin weer nieuwe financiële bezuinigingen op ons afkomen vanuit het Rijk, deze transparantie en discussie over de financiën van wezenlijk belang. Transparantie en openheid, die niet een verlengstuk zijn van beleid van landelijke partijen, maar waar wij echt kijken wat er belangrijk is voor ónze gemeente en haar inwoners.

Gemeentepolitiek blijkt meer gebaat bij een lokale blik dan bij een landelijke blik, waar zomaar klakkeloos van alles wordt geroepen. Goed kijken, kritisch blijven en de discussie op de juiste momenten over de juiste onderwerpen voeren.  Zaken aan de orde blijven stellen. Zaken waarvoor de lokale partij Eerlijk Alternatief, waar ik mij van harte bij heb aangesloten in juni 2013, zich al jaren hard maakt!

Ik wens u alle goeds in 2014!
Francine Horn
Francine Horn 

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.