De fractie van Eerlijk Alternatief dankt VVD wethouder Van Haagen voor het sturen van de aanvullende informatie.

 

Maar ondanks alle informatie lukt het onze fractie nog steeds niet om erg blij te worden van dit project Ackerswoude.

 

Allereerst een procedurele opmerking. Er zal nog een hoorzitting worden gehouden.  Het is te voorzien dat de inbrengen tijdens de hoorzitting dezelfde zullen zijn als de zienswijzen die naar voren worden gebracht bij  het ter inzage leggen van dit ontwerp bestemmingsplan. Waarom wachten we niet met het ter inzage leggen tot na de hoorzitting? Hoe serieus nemen we onze inwoners als ze meerdere keren hetzelfde verhaal moeten vertellen of opschrijven?

 

Een van de punten betreft de verkeersafwikkeling via de Lange Campen. Wij begrijpen uit de brief van de wethouder dat er nu wel sprake zou zijn van een harde knip op de Monnikenweg en de Lange Campen en dat het alleen mogelijk wordt om via een lange route door de wijk naar de Oostelijke Randweg te komen.  In de beantwoording op de inspraakreactie van de heer Luyten staat toch iets anders. Wordt deze beantwoording dan nog aangepast?

 

Bijzonder vonden wij de opmerking dat de reconstructiestructievariant die in februari zou zijn afgerond als voordeel zou  bieden dat met name fietsers veilig kunnen oversteken bij het kruispunt. Wij vinden dat een merkwaardige woordkeuze. Het veilig kunnen oversteken als fietser moet niet gezien worden als een voordeeltje, maar moet een absolute voorwaarde zijn bij de aanleg van een nieuwe wijk.  De fietsers zijn toch niet vogelvrij? Denk aan alle kinderen die naar hun school in het centrum moeten.

 

En dan “voor wie bouwen we Ackerswoude”. 

 

Eerlijk Alternatief kan instemmen met het uitgangspunt dat er vraaggericht gebouwd moet worden. Maar dat betekent niet dat we maar moeten wachten wat die vraag nu toch zal gaan worden. We weten best wat er gevraagd gaat worden. Dit is geen verrassing. Er is voldoende onderzoek naar gedaan.

 

We weten dat er veel behoefte bestaat aan betaalbare woonruimte voor starters.  Wij waren daarom blij met de opmerking van wethouder Van Haagen dat hij bereid was om maatwerk te leveren met betrekking tot de grondprijzen. 

 

Er moet woonruimte komen voor kleine huishoudens. Ook uit de door de wethouder toegestuurde informatie blijkt dat demografisch gezien de grootste groei gevormd wordt door de groep alleenstaanden. Het traditionele gezin verdwijnt meer en meer uit het beeld.

 

Bouw dan ook voor die alleenstaanden en de starters.

 

Het is dan ook jammer dat het eerste getekende koopcontract met de projectontwikkelaars betrekking heeft op 80 grondgebonden woningen in de prijsklasse tussen de €170.000 tot €300.000. Volgens ons is dat nu niet de categorie waar we op zitten te wachten.

 

Zoals ik vorige week al zei, in deze categorie staat al heel veel te koop in de bestaande bouw. De eigenaren van deze huizen willen ook graag verkopen.

 

Waar blijven de contracten voor starterswoningen?

 

Wilt u wethouder uw collega wethouder aansporen om ook voor deze groep heel hard zijn best te doen?

 

Daarnaast weten wij ook allemaal dat er ook veel behoefte is aan levensloopbestendige woningen.  Onze ouderen willen best graag uit hun grondgebonden eensgezinshuis, zodat wij kunnen voldoen aan de regionale vraag naar rustig stedelijk en centrum-dorps wonen,  maar dan moet er wel een goed alternatief voor ouderen zijn. Ook deze vraag komt niet uit de lucht vallen, ook hierover is voldoende informatie. De rapporten liggen in de kast en hier wordt tot op heden niets mee gedaan.

 

Wij verwachten binnenkort te horen van de wethouder dat er ook voor deze groep een overeenkomst is gesloten.

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.