De gemeente staat het dichtst bij de burger en heeft het beste met de ingezetenen voor. Dus mag de kwaliteit van de zorg niet onder druk staan door de bezuinigingen. Het is van groot belang dat in de volgende periode een bestuur zit die dit te allen tijde hoog in het vaandel heeft staan.

Er zijn signalen dat er veel staat te veranderen waarin allerlei groepen die de hulp juist zo goed kunnen gebruiken zich zorgen maken. Niet voor niets dat de CG-raad de alarmbellen laat rinkelen, zie http://www.cg-raad.nl/

Nu op de Wet Tegemoetkoming Chronische Zieken en Gehandicapten een enorme bezuiniging valt, dreigt er een flink koopkrachtverlies voor deze kwetsbare groepen. Van 1300 miljoen schijnt dit nog maar 270 miljoen te gaan bevatten.
Dit houdt concreet in dat chronisch zieken en gehandicapten allerlei compensatieregelingen gaan mislopen. Dit gaat dan om honderden euro’s per jaar. Landelijk beweren de regeringspartijen VVD en PvdA dat er mogelijkheden zijn om dit toch enigszins recht te trekken, maar het CDA, SP en Groen Links hebben duidelijk kritiek op deze forse maatregel.

Eerlijk Alternatief gaat geen valse beloftes doen, want de overheid moet nu eenmaal bezuinigen, maar laten we er wel voor zorgen dat dit verantwoord gebeurt. Daar waar mogelijk zal Eerlijk Alternatief zich hard maken om tot andere keuzes te komen in bezuinigingsronden, zodat kwetsbare groepen zoveel mogelijk ontzien worden. Chronisch bezuinigen is tot daarentoe, maar dan wel zo min mogelijk op chronisch zieken en gehandicapten.

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.