altEerlijk Alternatief kreeg vragen over de plotselinge afsluiting van de Oudeweg, een belangrijke verkeersader binnen onze gemeente. Zelf werd ik hier onlangs mee geconfronteerd toen ik vanuit mijn woning naar Craeyenburch moest en dit via Delft moest bereiken. Filevorming bij o.a. de Westlaan, Delftsestraatweg en A13 was het gevolg van deze tijdelijke, blijkbaar noodzakelijke afsluiting. Deze normaliter kleine afstand van 10 minuten kostte mij nu een uur. Ik moest daarna naar Zwammerdam dus fietsen was geen optie.

Het geeft nogmaals de kwetsbaarheid aan die ons dorp heeft bij zo’n aanpassing die de gemeente natuurlijk liever zo min mogelijk wil uitvoeren. Soms ontstaat er nu eenmaal hinder als gevolg van onderhoud of bijv. bouwwerkzaamheden. Een recent voorbeeld hiervan is het opknappen van de AH in Ackershof. Gelukkig is hier veelal begrip voor.

EA wil er op wijzen dat het belangrijk is met dit soort verkeersongemakken dat dit aan de burger tijdig en helder uitgelegd wordt. Goede communicatie is een vereiste. Ook is het van belang om alle alternatieven serieus onder de loep te nemen. Zo had als verbinding tussen Pijnacker en Nootdorp natuurlijk best die ene week via de Nieuwkoopseweg kunnen plaatsvinden. Dit had op zijn minst een verkeersspreiding tot gevolg gehad en de eerder genoemde filevorming verminderd. De bollards hadden dan die paar werkdagen uitgeschakeld moeten worden.

Er zijn een paar verkeerssituaties die soms stuiten op onbegrip.

Zo kan men zich afvragen of op de Meidoornlaan in Pijnacker de wegversmalling nog wel functioneel is. Sinds de verplaatsing van het Stanislascollege lijkt deze maatregel uit de lucht gegrepen. Eerlijk gezegd zie ik er zelden over het zebrapad een voetganger oversteken en de vraag is gerechtvaardigd of zo’n wegversmalling dan niet overbodig is. Dit is echter niet in eerste instantie een taak van de politiek, maar meer van de bewonersvereniging.

De 30-kilometer zone rondom de s-bocht in Delfgauw wordt ook algemeen als overdreven ervaren.

Het meest verbaasd ben ik over de maatregel dat men overdag niet mag fietsen op het Raadhuisplein. Juist nu het plein groter is dan in de afgelopen decennia zou het vertrouwde fietsbeeld niet wenselijk zijn. Vreemd toch. We hebben er altijd overheen kunnen fietsen en er zijn volgens mij nog nooit aanrijdingen geweest. Logisch dat op Telstar Online er verontwaardigde reacties te lezen waren. Het staat qua fietsvriendelijkheid in schril contrast met de voorzieningen die we als gemeente voor fietsers creëren; we zijn zelfs genomineerd geweest als beste van Nederland.

Den Bosch was ook genomineerd. Zij hebben gewonnen want je mag daar overal fietsen en er zijn gratis bewaakte fietsenstallingen waar je erg vriendelijk geholpen wordt (zie bijlage voor het juryrapport). In Pijnacker-Nootdorp gaan we vanaf 1 april fietsen die buiten de stallingen staan weghalen Ja en die fiets gaat dan naar een depot die vervolgens opgehaald kan worden voor 25 euro. Belachelijk.

EA is wars van betutteling, ook als dit in het verkeer is. Natuurlijk staat veiligheid voorop, maar ook ergernissen moeten we voorkomen!

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.