altDonderdag 17 januari is het interpellatiedebat gevoerd door Eerlijk Alternatief over de sluitingstijden van het gemeentehuis ten tijde van de afscheidsreceptie van een wethouder.

Eerlijk Alternatief maakt geen bezwaar tegen een afscheidsreceptie (mits sober aangekleed) maar heeft haar bedenkingen dat het ambtelijk apparaat gedurende twee uren stil ligt. Als reden hiervoor wil ik benoemen dat de burger niet de dupe mag worden van een ambtelijk feestje en bezoek aan deze gelegenheden in eigen tijd dient plaats te vinden.

Nadat er commotie was ontstaan over het sluiten van het gemeentehuis tussen 15.00 – 17.00 uur gedurende deze receptie en dit in de publiciteit is gebracht door o.a. Telstar Online en het AD werd er op de website van de gemeente plots een correctie aangebracht. Het gemeentehuis zou wel degelijk ten dele geopend zijn en de oorzaak van het misverstand lag in een communicatiefout.

De vragen die ik gesteld heb zijn niet volledig beantwoord in het interpellatiedebat, dat nauwelijks een dialoog kende. Rik Buddenberg heeft, als voorzitter van de gemeenteraad, het standpunt ingenomen dat het gerechtvaardigd is dat zo’n receptie onder werktijd plaatsvindt omdat dit afscheid immers werkgerelateerd is. Eerlijk Alternatief verschilt hierin van mening met Buddenberg, want EA geeft aan dat feestjes ook in eigen tijd bijgewoond kunnen worden. Want waarom zouden wij als belastingbetaler moeten opdraaien voor de kosten die gepaard gaan met verkapte vrije uren t.b.v. recepties? Feitelijk spreekt Buddenberg zichzelf tegen, want de nieuwjaarsreceptie wordt jaarlijks in de avond georganiseerd.

Een van de antwoorden betrof de geraamde kosten van de komende receptie. Buddenberg berekende dit en komt uit op ongeveer 2500 euro. In deze rekensom is echter niet opgenomen de hoeveelheid manuren die het ambtelijk apparaat niet werkt. Als 50 ambtenaren de receptie bijwonen zijn dit 100 manuren. En een manuur komt als snel op 45 euro. Dan begrijpt u als lezer dat zo’n receptie al op 4500 euro extra komt. De werkelijke kosten zitten vooral in de gemiste manuren.

Eerder gaf ik Buddenberg complimenten over de nieuwjaarsspeech maar dit staat helaas haaks op die speech van Rik Buddenberg, die dus zelf het goede voorbeeld dient te geven.

Buddenberg gaf aan dat een wethouder recht heeft op een feestje waarop ik zei “misschien wel een recht maar ook de plicht om dit sober te doen”

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.