Onze gemeente is een prachtige groene gemeente in de volle Randstad. Wij kunnen trots zijn op onze gemeente die op zich nog veel welvaart kent. We kunnen trots zijn alle vrijwilligers. Het verenigingsleven speelt hier een belangrijke rol maar ook de bedrijven vinden elkaar. Ik noem de 12 inch race, de Trucker, de Oranjeverenigingen, Jeugdland en de Nootdorpse Vakantieweek maar ook bijvoorbeeld de Oostland Marathon, Oostland Culinair en de Oostlanddag.
U hoort mij drie keer Oostland roepen, maar laten wij duidelijk zijn: wij zijn op dit moment tegen een fusie met de failliete gemeente Lansingerland!

Wij gaan niet, net als de andere partijen, aangeven wat wij gedaan hebben want dat kunt u vinden op de website van Eerlijk Alternatief. Wij vinden richting de toekomst het belangrijk dat we met name voor kinderen en ouderen voor de toekomst behouden wat we hebben, zoals bijvoorbeeld het zwembad en de bibliotheek. Wij zullen blijven knokken voor de zwakkeren in de samenleving, maar zonder te pamperen.

Helaas zijn de inwoners de komende jaren de pineut door de verkeerde keuzes uit het verleden van het college, zoals de Komkommerweg en het onvoldoende toezicht op geldverslindende samenwerkingsverbanden zoals Avalex en de GGD.
Alle bouwprojecten waar we aan begonnen zijn moeten we afmaken en wat ons betreft is het dan genoeg. Onze inwoners kiezen namelijk voor een groene kleine gemeente. Hoe zit het eigenlijk met de strategische gronden? Die gronden die alvast zijn aangekocht voor het geval dat… Wij missen hierin de creativiteit hoe wij om moeten gaan met al die bouwgronden. Het is een enorm risico voor de gemeente en het kan ervoor zorgen dat we nog meer moeten bezuinigen. Wij roepen het college op om daar bovenop te zitten en te voorkomen dat we daar niet nog meer verlies op draaien.

Het lijkt erop dat de bezuinigingen nu al door onze inwoners moeten worden betaald want u denkt dat u hogere onroerend zaken belasting binnenhaalt, terwijl u ook aangeeft dat de waarde van de woningen daalt. Dat vinden wij gek. Hoe zit dat?
U geeft wel veel te veel externe factoren de schuld. Externe factoren spelen altijd een rol. We leven niet geïsoleerd. U kunt het ook zien als een kans.

De andere grote opgave waar wij als gemeente voor komen te staan, is de transitie. Een duur woord voor de overheveling van onder andere zorgtaken waaronder de jeugdzorg van het rijk naar de gemeente. Begroten is ook visie. Op dit punt, wat ongetwijfeld van grote invloed zal zijn, missen wij de broodnodige visie. We moeten met minder geld meer dingen doen. Maar hoe? Hierin heeft u nog niets concreets gedaan.
Kortom, wie krijgt er straks wel of geen zorg? Daar gaat ’t over. De trein dendert voort maar naar welk station?

Terug naar de begroting, u heeft pakketten gemaakt, want we moeten immers fors bezuinigen.
Pakket 1 t/m 5 kunt u zo snel mogelijk invoeren. Er blijkt toch genoeg vet in de organisatie te zitten en dat kan wat ons betreft meteen worden weggesneden. Wij hebben ook naar de pakketten 6 t/m 10 gekeken; wat ons betreft kan er op onderdelen nu ook al fiks in gesneden worden zonder dat de inwoner er last van heeft, bijvoorbeeld het jeugd- en jongerenwerk. Wij vinden het wel zwak dat u overal 10% eraf haalt en daarin durft u dus geen keuzes te maken. Wellicht kunt u onze tegenbegroting op cultuur en welzijn nog eens tegen het licht houden.

Wij vinden het belachelijk dat uw gehele ambtenarenapparaat ontzien wordt. Je zou toch denken dat er minder ambtenaren nodig zijn nu we een intensieve samenwerking hebben met de stad Zoetermeer en daarnaast is tegenwoordig veel digitaal.

Eerlijk Alternatief pleitte eerder om de kenniseconomie te stimuleren. Daar zien wij weinig van terug.

Als we kijken naar verduurzaming weten we allen dat dit vooral van particulieren zelf moet komen. Hierin missen we ook creativiteit. Ik ben zelf actief in de energiebattle die door Nederland reist. Met een groepje probeer je zoveel mogelijk energie te besparen. Goed voor je portemonnee en goed voor het milieu. Door een simpele energiemeter, waar je steeds op kan zien hoeveel je verbruikt, is mijn verbruik bijvoorbeeld bijna gehalveerd en dus ook de kosten. Is het een idee om vanuit de gemeente energiemeters collectief in te kopen? Als u een grote partij zou inkopen dan krijgt u korting. Onze inwoners kunnen die dan weer bij u kopen. Zou u dat willen onderzoeken? Hiervoor dienen wij een motie in.
U vraagt ook een besluit over de investeringsplanning.
Wij gaan niet akkoord met punt C van de programmabegroting met de investeringsplanning omdat wij in deze tijd eerst alles onder de loep moeten nemen. Wat moet wel, wat kan wachten en wat hoeven we niet te doen? Kortom, wij willen dat u alles opnieuw bekijkt en het voorlegt aan de raad. Wij zijn bijvoorbeeld altijd tegen de aanleg van de Komkommerweg geweest. Dat stukje weg kost de gemeente 7 miljoen. En hebben alle genoemde scholen echt nieuwe gebouwen nodig?

Kortom een mooie gemeente, maar u moet wel keuzes durven maken op lange termijn. Eerlijk Alternatief loopt hier niet voor weg en heeft laten zien dat zij dat wel kan en durft. Wij hopen dat u meer chocolade kan maken van de investeringsplannen en de bezuinigingen en dus beter op de centen let. Daarom voor iedereen in het college een chocoladeletter en wat centen waar u goed op moet letten.

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.