Op 14 maart ontvingen de raadsleden een brief van het college (zie bijlage). Er is een foutje gemaakt bij het aanvragen van een Incidentele Aanvullende Uitkering (IAU) Het nadeel voor de gemeente is 1,38 miljoen. Dit geld zijn wij dus kwijt want daar hadden we wel op gerekend in de begroting. Lees hieronder verder.

Een gemeente kan een incidentele aanvraag doen als er veel meer dan begroot aan uitkeringen (Wet Werk en Bijstand) wordt uitgegeven. Als dat 3 jaar op een rij gebeurt dan moet  een Meerjarige Aanvullende Uitkering worden aangevraagd.

De gemeente dacht dat een tekort meer moest zijn dan 10% en dat was in 2007 minder, namelijk 7,6%.  In 2007 hadden ze ook al een tekort  en dat hadden ze niet zo gezien en was dus niet meeberekend in een ’tekortjaar’.

Naar aanleiding van de brief had coalitiepartij D66 vragen ingediend en tegelijk vroeg oppositiepartij Gemeente Belangen een debat aan. De messen waren dus geslepen.

Pijnlijk punt was dat Martine Baarspul, van onze partij Eerlijk Alternatief, al eerder gewezen had op de fout in april 2011 (zie pagina 11-12 in de bijlage). Groen-Links wethouder Van der Jagt gaf hierop aan dat het een technisch iets was en dat ze ervan uit kon gaan dat we de uitkering wel zouden ontvangen.

Het  debat vorig jaar kon zij zich niet herinneren. De waarschuwing van EA had de heer Visser  van GB via notulen paraat en de citaten werden vol verbazing aangehoord.

Volgens mij was die hele aanvraag niet zo moeilijk. Google geeft klip en klaar de regels en invulformulieren. En tja. als ik een paraaf vergeet dan krijg ik ook geen geld. Het is misschien wel vervelend maar regels zijn regels en wij mogen van de wethouder verwachten dat zij die kent.

Fluisterende wethouders in haar flanken  (Van Haagen en Van Egmond) konden haar niet redden in het debat. Een slecht verhaal.

Er zijn diverse Welzijn vergaderingen niet doorgegaan. Eerder diende ik al een verzoek in dat Van der Jagt eens aan het werk moest.

De wethouder gaf aan dat zij politiek verantwoordelijk is en zo gaat dit stuk verder in de raad met, wat ons betreft, een motie van wantrouwen.

1,4 miljoen daar kun je veel voor doen!

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.