Vanaf 1 januari is het de bedoeling dat de brandweer regionaal een rooster gaat draaien van 24 uur op en dan 72 uur af.

Dat betekent dat er ook in Pijnacker 2 extra beroepsploegen moeten komen. (lees verder over de ontwikkelingen en zorgen)

 

In deze ploegen gaan ook vrijwilligers extra meedraaien.  In totaal blijven er 24 vrijwilligers in Pijnacker. De rest krijgt een andere kazerne toegewezen in de regio.

 

 

Naar alle waarschijnlijkheid mogen de beroepsbrandweermensen die elders in de regio werkzaam zijn niet meer als vrijwilliger in Pijnacker dienst  doen.  Dat betekent dat juist deze mensen die deels in Pijnacker en Nootdorp wonen en die overdag juist ingezet kunnen worden voor de kazerne aanvulling, ook komen te vervallen.

 

 

Vrijwillig bevelvoerders die in Pijnacker zijn opgeleid worden gewoon aan de kant worden gezet. Daar is geen plaats meer voor.

 

Als je niet oplet gaat het volgende gebeuren:

1. Door het 4 ploegensysteem komen de kosten veel hoger uit dan nu het geval is.

2. Veel vrijwilligers zullen stoppen  (kapitaalvernietiging)

3. Doordat straks ook de beroeps die elders in de Regio werken niet meer als vrijwilliger mogen worden ingezet, er straks een fors probleem gaat ontstaan bij de kazerne aanvullingen.

 

 

Daarom hebben wij op 14-5 onderstaande vragen gesteld aan het college:

 

 

Is het College van B&W bekend met het voornemen om de brandweerpost Pijnacker om te zetten in een volledige beroepsbezetting door middel van een 4 ploegen systeem aangevuld met enkele vrijwilligers?

Vervolgens dit 4 ploegensysteem een zogenaamde 24 op en 72 uurs af dienstverband moet gaan vervullen ?

 

Is het college bekend dat op dit moment zeker 80 goed opgeleidde vrijwilligers in dienst zijn van de brandweer Pijnacker-Nootdorp?

Is het college bekend dat deze mensen die op kosten van de Gemeente zijn opgeleid en dat er straks nog maar 24 duur opgeleide vrijwilligers over blijven en dat de rest wordt ondergebracht bij enkele kazerne’s in de regio ?

Dat hier dus sprake is van een behoorlijke kapitaal vernietiging waarbij de aantekening gemaakt moet worden dat er voor de vrijwillige bevelvoerders geen plaats meer is in de organisatie. Ook hier is sprake van kapitaal vernietiging omdat een opleiding tot bevelvoerder zo’n 20.000 euro heeft gekost.

 

 

Is het College bekend dat vrijwilligers verbonden aan de kazerne Pijnacker en die elders in de regio als beroepskrachten werkzaam zijn, naar alle waarschijnlijkheid vanaf 1 januari 2013 niet meer als vrijwilliger mogen werken? Dit heeft gevolgen voor de kazerne aanvullingsprocedure omdat beroeps die vrij zijn, en als vrijwilliger aan de post Pijnacker zijn verbonden, straks dus niet meer mogen opkomen voor kazerne aanvulling wanneer de 1e autospuit van Pijnacker is ingezet.

Het is nu al zo dat er overdag Korpsalarm gemaakt moet worden om ervoor te zorgen dat de 2e autospuit bemenst kan worden. Veelal komen er enkele beroeps op aangevuld met enkele vrijwilligers.  Als straks de beroeps die vrij thuis zitten niet meer op het korpsalarm en kazerne aanvulling moge reageren kan dit ernstige gevolgen hebben voor de dekking van de basisbrandweerzorg in onze gemeente.

 

Het zelfde geldt voor de overige voertuigen die de brandweerpost Pijnacker moet bemensen wanneer er alarm is in de regio zoals de Commandobak, de licht container en het Adembeschermingsvoertuig.  Deze voertuigen kunnen ook nu pas uitrukken wanneer er vrijwilligers en beroepsmedewerkers van huis uit zijn opgepiept.

 

 

Hoe kijkt het college aan tegen het feit dat onze brandweervrijwilligers die al jaren in dienst zijn bij de brandweer op deze wijze gewoon aan de kant worden gezet.

 

 

29-5 update, zie antwoorden in de bijlage

Hanneke van de Gevel

 

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.