Op 29 augustus is door de meervoudige kamer uitspraak de gedaan dat de gemeente Pijnacker-Nootdorp 644.858,37 terug moet betalen aan teveel gevordere bouwleges aan het Woon Zorg Complex (wozoco).

Volgens de rechtbank heeft de heffingsambtenaar onvoldoende inzichtelijk gemaakt hoe de berekeningen in 2007 zijn geweest. De overzichten zijn weer anders dan in de gemeentebegroting. Er werden steeds andere cijfers en dekkingspercentages gegeven. De rechtbank  kreeg daardoor geen inzicht. De gemeente ontving in 2006 3,9 miljoen aan leges maar kon in mei laten zien dat het 2,9 miljoen had gekost. En dat klopt niet.  De gemeente heeft 10 % teveel gevraagd aan bouwleges.

Op dinsdagochtend 6-11 heb ik daarom alvast de volgende vragen gesteld:

1. verwacht u nog meer zaken als dit bekend wordt;
2. zo ja, hoeveel heeft de gemeente teveel aan (bouw)leges ontvangen;
3. kunt u uitleggen hoe het komt dat de baten te hoog worden geraamd;
4. gaat u in beroep en zo ja wat zijn de beweegredenen?

Genoeg basisstof voor een (spoed)debat “geknoei met getallen”. VVD wethouder Van Haagen had al eerder een fout gemaakt met een komma. Hebben we na het IJslanddebacle nu een legesdebacle?

In de bijlage leest u de uitspraak. Maar er lag en ligt nog meer op stapel. lees verder.

Er blijken meerdere zaken te lopen tegen de gemeente wat betreft de Legesverordeningen

1

http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BN1669

Zaak Rondom Wonen tegen gemeente op 29 april 2010 om legesnota van 23 mei 2008 € 364.933,81. Verloren door gemeente, Genant detail: Gemeente is niet op komen dagen voor de zitting.

2

http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BT6258

Hoger beroep door gemeente op uitspraak bij zaak 1 op 31 mei 2011. Verloren door gemeente.

3

http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BX7888

Eerste aanleg zaak Stichting X (Rondom Wonen?) tegen gemeente op 29 mei 2012 om legesnota van 20 november 2007 € 124.734,32 en legesnota van 15 januari 2008 € 64.670,96. Verloren door gemeente. Deze zaak is samen behandeld met de volgende zaak:

4

http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BX8703

Eerste aanleg zaak Stichting X (Rondom Wonen?) tegen gemeente ook op 29 mei 2012 om legesnota van 16 maart 2007 € 644.858,37. Verloren door gemeente.

In beide zaken 3 en 4 wordt ook nog een schadevergoeding (>= € 2.500 per zaak) door de stichting (Rondom Wonen?) gewenst, dit staat nog open. Wat ook opvalt in die zaken is, dat de gemeente met name afgerekend wordt op haar geloofwaardigheid. Cijfers zijn soms fout en men komt steeds met andere cijfers om haar gelijk te behalen.

Als ik even optel, dan kom ik op € 364.933,81 waarbij het hoger beroep al is verloren en € 834.263,65 waarbij de eerste aanleg is verloren. Daarbij komen nog de vele duizenden euro’s aan proceskosten/schadevergoeding. Het risico loopt daarbij dus al op tot ruim € 1,2 miljoen. En dat is nog alleen bij bovenstaande zaken, wat hangt er nog allemaal in de lucht.

In het jaarverslag van 2011 (http://www.rondomwonen.nl/site/loader/loader.aspx?DOCUMENTID=d5bc345f-0743-47ff-bb50-57ce51d94143 blz. 49) wordt melding gemaakt van een terugbetaling van een bedrag van € 0,5 miljoen onterecht betaalde leges. Dus blijkbaar heeft het de gemeente al tonnen gekost.

 

 

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.