Martine Baarspul is commissielid welzijn van de partij Eerlijk Alternatief. Wij melden haar voorlopig af.  Afgelopen periode hebben wij mevrouw Baarspul ook een aantal keren afgemeld. Ik hecht er waarden aan om nu aan te geven waarom wij haar afmelden.

De agendapunten op de commissie welzijn zijn nihil. Op donderdag 12 januari stond alleen de participatienota als bespreekstuk op de lijst. De termijn agenda is ook niet noemenswaardig gevuld.

In december 2010 diende wij nog een initiatief in om wethouder van der Jagt aan het werk te zetten vooral om alvast in te zetten op de decentralisatie met betrekking tot de WMO. Het initiatief haalde het niet. Tot nu toe is er dus niets veranderd.

Er is wel een algemene presentatie, over de transitie, van een uur geweest. Die werd niet door de wethouder gedaan maar door iemand die ingehuurd was. Jammer, want in de raad hebben wij genoeg expertise, vanuit de PvdA de VVD en mijzelf,  die dit zelf hadden kunnen doen. Gratis.

Een commissielid krijgt per vergadering 70 euro. Als er veel voorbereidingen zijn is dat een prima bedrag. Maar in deze tijd van bezuinigingen vinden wij het niet sjiek om dit bedrag, als commissielid, te ontvangen met een uurtje werk.

Zoals u weet  hebben  wij sowieso onze bedenkingen bij een vijfde wethouder en aan het aantal commissie stukken te zien klopt deze bedenking.

Goed, zolang er geen goedgevulde, kwalitatieve,  agenda is voor de commissie melden wij mevrouw Baarspul af en zit ik alleen in de commissie.  Ik kreeg tijdens commissie welzijn uit onverwachte hoek bijval van gemeenteraadslid Jan Zandijk  van de PvdA. Zandijk gaf aan dat de agenda inderdaad niet goed gevuld was en dat dat ook een aantal keren is besproken in de agendacommissie.

Groen Links wethouder van der Jagt gaf hierop aan dat het straks drukker wordt. Maar ja, wanneer is straks? We zijn nu twee jaar verder.

Inmiddels heb ik wat vragen op papier gezet over de transitie AWBZ naar WMO. Deze gaan het weekend naar het college voor de commissievergadering in februari. Heeft mevrouw Van der Jagt in ieder geval wat te doen.

De participatienota rammelde overigens aan alle kanten en zodoende komt het terug in de raad.

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.