Reactie van Eerlijk Alternatief op de antwoorden van de vragennotitie “Kritisch voor Kinderen”.

Maandag 13 februari heeft Rik Buddenberg, regiobestuurder van het Stadsgewest Haaglanden portefeuille Jeugdzorg, de antwoorden gestuurd op de vragennotitie “Kritisch voor Kinderen”.

Eerlijk Alternatief is positief gestemd dat deze al na twee weken zijn binnengekomen. klik op de titel voor volledige reactie.

De antwoorden (zie bijlagen) zijn vergezeld van een officiële reactie van de Stichting Jeugdformaat, waarin de suggestie gewekt wordt dat Eerlijk Alternatief niet aan hoor en wederhoor doet. Eerlijk Alternatief wil er op wijzen dat de notitie uit drie fasen bestaat, namelijk 1-onderzoek en vragen, 2-antwoorden en 3-conclusies en aanbevelingen. Eerlijk Alternatief zal niet ingaan op hoe een beleidsmedewerker van Jeugdformaat ten tijde van het onderzoek, dus voor de publicatie, de fractievoorzitter benaderd heeft om een welles-nietesspel te voorkomen. Eerlijk Alternatief is juist wel bereid tot een dialoog en zodoende staat een gesprek gepland op 15 februari met een der leden van de Raad van Bestuur, de heer Venus.

Eerlijk Alternatief heeft zich gebaseerd op voornamelijk eigen officiële stukken van de Stichting Jeugdformaat, waaronder een persbericht en een jaarverslag. Dit is de ‘hoor’ uit wat bedoeld wordt met ‘hoor en wederhoor’. Voor het gedeelte wederhoor heeft Eerlijk Alternatief gekozen om met zowel medewerkers als ex-medewerkers van de Stichting Jeugdformaat te spreken; Eerlijk Alternatief  heeft niet alleen een gedegen beeld van de organisatie gekregen, maar ook signalen dat bepaalde zaken naar buiten toe rooskleuriger worden afgeschilderd dan de werkelijkheid, de praktijk, nu eenmaal is.

Regiobestuurder Buddenberg meent is zijn nawoord te moeten vermelden dat Eerlijk Alternatief een sfeer van verdachtmaking hanteert. Eerlijk Alternatief betreurt het dat het plaatsen van kritische kanttekeningen naar aanleiding van signalen uit diverse bronnen door dhr. Buddenberg betiteld wordt als ‘verdachtmaking’. Buddenberg heeft in januari zelf besloten tot een onderzoek naar de directeur van Bureau Jeugdzorg Haaglanden, Maud Groenberg, naar aanleiding van bronnen, die mogelijk dezelfde zijn als waar Eerlijk Alternatief van gebruik gemaakt heeft.

Eerlijk Alternatief heeft stellig de indruk dat de regiobestuurder tot het moment van de vragennotitie niet op de hoogte was van diverse in “Kritisch voor Kinderen” benoemde punten.

Het moge duidelijk zijn dat in de antwoorden van de regiobestuurder bij regelmaat een bevestiging te zien valt van de door Eerlijk Alternatief gesignaleerde zaken, die de partij als onacceptabel beschouwt.

Zoals al in de notitie “Kritisch voor Kinderen” is aangegeven, zal Eerlijk Alternatief na het verkrijgen van de antwoorden conclusies trekken en aanbevelingen doen. De uitkomst staat gepland vƒ³ƒ³r 29 februari.

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.