Ik heb de afgelopen vergaderingen al diverse zaken aangehaald over Avalex. Ik heb in de commissievergadering aangegeven dat het echt onhoudbaar is geworden.

Onhoudbaar, zorgelijk en ergerlijk. Avalex heeft in twee jaar namelijk een overschrijding van vier miljoen. En wat komt er nog meer? Eerlijk Alternatief vindt dat zeer ernstig en zeker met de wetenschap dat er diverse onderzoeken en aanbevelingen zijn gedaan in het verleden. En dat was niet voor niets. De lijken waren uit de kast maar liggen er 2 jaar later weer in. De temperatuur stijgt en er rot nog meer. En tot nu toe heb ik steeds gelijk gehad.. het is spijtig maar waar. (lees mijn betoog hieronder verder)

Alle alarmbellen hadden minimaal moeten gaan rinkelen toen de jaarrekening van 2010 niet af kwam en dat is niet gebeurd. De wethouder gaf aan dat men t niet wist. De wethouder gaf aan dat zowel het Algemeen Bestuur als het Dagelijks Bestuur zijn besodemieterd Dat is moeilijk te geloven.

Eén directeur kan toch niet 12 bestuursleden een oor aannaaien. Misschien kan dat wel maar kan dat minimaal 2 jaar lang? Het gaat hier immers om een tekort wat opliep in 2010 en 2011. Het bestuur moet volgens de wet toestemming geven voor alle veranderingen, aanvragen enzovoort. En daar zit de overschrijding in. Onder andere het verkopen van het wagenpark en een administratief systeem aanschaffen. We kunnen het niet controleren maar de ex-directeur zegt op twitter dat het negatieve resultaat in juni 2011 geen verrassing was, maar een bewuste keuze van het DB. Hij zegt letterlijk op 26 april, een maand geleden en ik citeer Persbericht gemeente Delft over Avalex. Hoezo verrast? Resultaten 2010 en 2011 is bewuste keuze DB Avalex, zomer 2011.’

Het algemeen bestuurslid vanuit de gemeenteraad van de VVD, de heer Haitsma, vraagt op 28 november 2011 volgens de notulen zich af en ik citeer ‘hoe dicht heeft het dagelijks Bestuur op de jaarrekening gezeten?’ Verder zegt hij dat ‘de opmerkingen van de accountant er niet om liegen’ Maar de heer Oudhof zegt in die zelfde vergadering dat ‘er een grote vertraging is omtrent de jaarrekening omdat de accountant zoveel vragen heeft gesteld‘. Die notulen kregen wij gisteren op verzoek.  Voorzitter, de wethouder zegt eerst wij zijn een oor aangenaaid maar een half jaar geleden zegt hij iets anders in het AB Hij zegt dat de accountant veel vragen stelt. De vraag van Haitsma wordt niet beantwoord.

Voor de goede orde: er zijn blijkbaar slechts 3 algemeen bestuursvergaderingen geweest in 2010 en van 2009 en 2011 hebben wij maar 1 notulen gehad. Beetje weinigAls er lijken in de kast liggen gaat u zoeken en haalt u ze eruit Het rot anders alleen verder en het gaat stinken.

En dan zegt de directeur van Avalex, die nu ontslagen is, ook in dezelfde notulen dat er misschien onrechtmatigheden zitten in investeringen maar dat die wel gedekt zijn door besluiten van het dagelijks bestuur. Dus de onrechtmatigheden zijn bedacht door het bestuur. Het moet niet gekker worden.

Voor de duidelijkheid, voorzitter, het dagelijks bestuur, waar dus de wethouder in zit, stuurt de directeur aan. De directeur is ook niet bevoegd om in zijn eentje beslissingen te nemen. Artikel 34 van de Wet Gemeenschappelijke Regeling bepaalt dat de jaarrekening voor 15 juli naar gedeputeerde staten moet en dit niet is gebeurd met de jaarrekening van 2010. In feite is dat een economisch delict. De jaarrekening van 2010 is nog steeds niet opgestuurd.

Artikel 169 van de gemeentewet stelt dat: het college en haar leden de raad alle informatie verstrekt die de raad nodig acht voor het uitoefenen van zijn taak. Het college, in dit geval wethouder Oudhof, heeft ons niet tijdig geƒ¯nformeerd ook niet in vertrouwen.

Artikel f 1 uit de Nota verbonden partijen zegt dat het dagelijks bestuurslid  lid moet terugkoppelen uit de gemeenschappelijke regeling, en u hoort het goed MOET en dit is niet gebeurd. De wethouder is dagelijks bestuurslid en er is niets terug gekoppeld ook niet schriftelijk per brief, per mail of gewoon in vertrouwen. Dit wordt nogmaals genoemd in artikel 4 a  uit de Nota verbonden partijen en die zegt bij ‘democratische controle’ dat men als DB lid ongevraagd informatie moet verstrekken. Ongevraagd Bij een beetje vermoeden had de wethouder ons dus moeten informeren. De PvdA wethouder Oudhof wist dus genoeg van Avalex. De wethouder zat al een tijdje in het bestuur. De heer Oudhof was namelijk al in januari 2009 benoemd als  Dagelijks Bestuurslid van Avalex; En hij is opnieuw op 27 mei 2010 benoemd voor deze periode. De heer Oudhof zit dus ruim 3 jaar in het bestuur.

De heer Oudhof heeft nota bene een financieel adviseur van de gemeente Pijnacker-Nootdorp, in januari 2011 laat meekijken naar de zorgelijke cijfers van Avalex en hij wist van niets Of is dat gebruikelijk dat een financieel adviseur mee kijkt?

Ik heb eerder aangegeven dat niets is wat het lijkt, dat afval scheiden goed is en dat Avalex een prima bedrijf is maar dat het wel goed bestuurd moet worden.

Het DB heeft als geheel haar bestuurlijke taak niet naar behoren uitgevoerd en heeft blijkbaar teveel overgelaten via de aansturing vanuit de directie

De heer Oudhof heeft ook aangegeven in de commissie dat het misschien wenselijk is dat hij uit het AB stapt. Dat lijkt ons ook een goed idee.

Daarom een motie om uit het DB te stappen.

Maar daarnaast ook een motie van wantrouwen omdat wij echt vinden dat hij heeft gefaald. Het hele relaas en eerdere vragen over Avalex  staan op de website van Eerlijk Alternatief. Maar ook van bijvoorbeeld het falende jeugd en jongeren werk. En dan doel ik op de Hofnar die al anderhalf jaar dicht is, waar al anderhalf jaar huur voor wordt betaald . Kosten 10.800 euro Daarnaast wordt de stichting de Ruijf ook niet echt geholpen met vergunningen en zo ligt alles weer stil.. En dan het ICT systeem wat steeds uit de lucht is en dus niet naar behoren werkt. Avalex is voor ons echt de bekende druppel die de politieke emmer doet overlopen.

Daarom een tweetal moties zie bijlage

 

 


Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.