Wethouder Dick Jense uit Rijswijk heeft een reactie geplaatst op de website van zijn partij Onafhankelijk Rijswijk over PvdA wethouder Nico Oudhof naar aanleiding van een stukje in de Telegraaf. Betreffende wethouder Jense maakt deel uit van het Dagelijks Bestuur van afvalbedrijf Avalex. Jense schrijft dat Oudhof opgestapt is vanwege dossier Ryck. Dat klopt niet! (lees meer)

Even een opfriscursus:

Oudhof maakte deel uit van het DB Avalex maar moest deze portefeuille inleveren toen bekend werd dat Avalex niet ‘in control’ was. Ook het Algemeen Bestuurslid Edo Haitsma moest uit het AB. Het totale verlies bij Avalex liep inmiddels richting de 10 miljoen en dat vonden wij, als raad, onaanvaardbaar.

Onze gemeenteraad heeft unaniem in een motie opgeroepen om alle DB en AB leden te wisselen van de 6 deelnemende gemeente. Wij gaan daar niet over maar de gemeenteraad wel. De gemeenteraad moet immers het college controleren. Als daar fouten worden gemaakt moet de raad ingrijpen. En dat is in onze gemeente, hoe pijnlijk ook, gedaan. De raad in Pijnacker-Nootdorp heeft als enige haar verantwoordelijkheid genomen doordat de DB en AB leden de portefeuille moesten inleveren.

Financieel VVD wethouder Peter van Haagen ging in het DB en CDA raadslid Frank van Kuppeveld ging in het AB. Oudhof bleef wel het project gescheiden inzamelen van Ryck ‘Afval loont’ houden. Ryck valt onder de vlag van Avalex.

De wethouder stapte deze maand zelf op. Hij had de raad, eerder, onjuist geiinformeerd. De financiele risico’s van het project bleken bij nader inzien vanaf 2013 toch bij de gemeente Pijnacker-Nootdorp te liggen. Het dossier Avalex/Ryck was inmiddels zo groot dat het de bekende druppel was die de emmer deed overlopen. Wij namen het de wethouder zeer kwalijk dat hij bij Avalex had zitten slapen vƒ³ƒ³ral omdat hij wist dat er eerder (in 2006-2007) financiele problemen waren bij Avalex.

Eerder overleefde Oudhof een motie van wantrouwen over Avalex.

De oppositie wilde opnieuw een motie van wantrouwen indienen omdat er dus geen contract was met Ryck en omdat hij de raad verkeerd geiinformeerd had en eerder bij Avalex had zitten slapen. Achter de schermen werd gefluisterd dat een deel van de coalitie deze motie zou steunen. Voor een wethouder is het dan handiger om zelf op te stappen. De opeenstapeling was teveel geworden voor het gros van de raad.

Dus:

Als het hele dossier Avalex (al vanaf 2006) er niet had gelegen was er waarschijnlijk niets gebeurd. Waarom de secretaris van Avalex, het DB lid, wethouder Jense een blogje moet schrijven is natuurlijk bizar. Misschien om zijn eigen Avalex straatje schoon te vegen? Als secretaris Jense het een en ander beter op schrift had gezet en de administratie beter op orde had gehad was het wellicht niet zo’n janboel geworden bij Avalex en was het sowieso duidelijker geworden wie, wat, waar, en waarom er keuzes zijn gemaakt.

In de bijlage de tekst van Jense en het stukje van de Telegraaf.

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.