Op 27 oktober 2011 blijkt er een gat te zitten tussen de begroting en de jaarrekening van Avalex. Het  wordt niet bekend gemaakt om hoeveel het gaat. De voltallige oppositie dient een motie in om over te gaan naar forensisch onderzoek. Een forensisch onderzoek kan de chronologische volgorde toetsen en de wie wat wanneer en hoe vragen beantwoorden (strafrechtelijk).

Er kwam geen forensisch onderzoek maar eerst een gewoon onderzoek en vervolgens toch maar een forensisch onderzoek. Zie ook eerder publicatie.

In december 2011 krijgen de raden een brief dat het onderzoek loopt en dat begin 2012 de jaarrekening van 2010 tegelijk met 2011 verantwoord wordt.

Donderdag 19 april is er een geheime commissievergadering. Ik heb nog geen rapport ontvangen maar al wel wat onderzoek gedaan. In het verleden heb ik van 2006 tot en met 2008 in het Algemeen Bestuur van Avalex gezeten. Daar heb ik destijds, samen met de heer Kruiderink (VVD raadslid), hard gewerkt. De wet-en regelgeving werd veranderd en er mocht nog maar één raadslid vanuit Pijnacker-Nootdorp zitting nemen in het AB na 2008.

Ik heb nu het idee dat zowel het DagelijksBestuur (waar wethouder Nico Oudhof in zit) als het AB heeft zitten slapen. Of in ieder geval niet daadkrachtig hebben opgetreden.

Voor donderdag heb ik in ieder geval een aantal vragen.

Ik publiceer dit eerder omdat ik niets mag zeggen uit een besloten vergadering.

In 2010 wordt het wagenpark verkocht aan de ROTEB (mobiliteitscontract) en vervolgens gaat men over op een lease contract. Het lijkt dat er een rekenfout gemaakt wordt. In plaats van een kostenbesparing  blijkt het duurder te zijn. Meerkosten ongeveer 7 ton per jaar.

Hoe is berekening geweest, klopt het dat men nu duurder uit is?

In 2009 worden 2 gaswagens aangeschaft die stil staan Niet conform verslagen maar wel conform de werkelijkheid.

Waarom worden er 2 wagens aangeschaft als men die toch verkoopt en hoe ontstaat verschil van rijden (kwartaalrapp) en het stilstaan (werkelijkheid)

De heer Peter Floor bedenkt dat er maar een administratiesysteem moet komen. Dit wordt begroot op 9 ton maar blijkt ongeveer 3 miljoen te kosten. Het SAP systeem werkt niet naar verwachting. Afschrijving is een paar ton per jaar.

Hoe is de aanbesteding verlopen, wie heeft het systeem bedacht, is er onderzoek gedaan naar wat voor systeem men nodig heeft en is dit democratisch verlopen?

Vanaf het moment dat Floor op non actief staat wordt er een Ad Interim aangenomen, binnen een paar dagen.  Deze nieuwe directeur komt niet uit afval management. De heer Floor verdiende net onder de WOPT grens. Avalex telt zo’n 200 medewerkers.

Wie heeft AI directeur aangenomen en waarom is er voor die persoon gekozen, onderschrijft men het belang dat bestuurder uit specifieke branche moet komen en wat gaat deze bestuurder verdienen?

Naar verluidt zijn alle gevolgen een tekort van ruim een miljoen in 2010 en in 2011 een tekort van bijna 3 miljoen.

Waarom zijn bepaalde investeringen niet opgenomen in de begrotingen 2010 en 2011 en klopt het tekort?

De accountant die in 2009 een goedkeuring gaf is naar verluidt nog dezelfde. En naar verluidt klopt de goedkeuring niet het was immers administratief een zootje.

Klopt het dat het dezelfde accountant betreft en klopt het dat (achteraf) de goedkeuring niet afgegeven mocht worden?

Het proces is moeizaam verlopen.  Zie ook eerder mijn acties en vragen rondom deze situatie.

Wanneer wisten de AB en DB leden van de tekorten en is het zo dat 1/3 van het bestuur (Mateman en Van Dijk?) het proces vertraagd hebben? Naar verluidt werd het DB tegen gewerkt. Hoeveel bijeenkomsten zijn er geweest met AB DB?

Richting toekomst:

Hoe zit het met inzamelstructuur, maatschappelijk verantwoord ondernemen (ouderen beleid, social return contract)? Hoe tevreden is uitvoerend personeel (medewerkersraadpleging)?

Hoe wordt bijna 4 miljoen (2010 en 2011) opgehoest? De burger zal sowieso moeten betalen maar hoe?

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.