Gisteravond hadden we een debat over de consequenties van het aftreden van Groen-Links wethouder Van der Jagt.

Van der Jagt heeft er zelf voor gekozen om af te treden omdat zij vindt dat zij de raad verkeerd heeft voorgelicht.

Wij waren al niet blij met haar benoeming (zie CV in de bijlage) omdat zij geen werkervaring had. Een wethouder moet kunnen aansturen, moet charisma hebben, een overtuigend verhaal hebben etc. Mevrouw Van der Jagt heeft zich nooit bewezen puur omdat zij geen werkervaring had.

Wij vonden haar onzichtbaar en hebben haar functioneren een paar keer op de agenda gezet.

De coalitie heeft echter ook een afspraak gemaakt (zie bijlage functioneringsafspraken coalitie, 20 mei 2010). Daarin staat letterlijk: ‘Voor het beoordelen van de wethouders zijn twee sporen, namelijk het politieke spoor waar door de gemeenteraad het politieke functioneren van de wethouder(s) centraal wordt gesteld en dat kan leiden tot het aftreden van een wethouder. Indien coalitiefracties onderdeel uitmaken van die negatieve beoordeling, wordt dit in een speciale vergadering van het reflectieoverleg besproken. Indien de coalitiefractie zich niet kan vinden in de politieke beoordeling van hun voorgedragen wethouder, zal deze fractie de coalitie verlaten. En indien akkoord, zal de betreffende coalitiepartner een nieuwe kandidaat voordragen aan de coalitiepartners.’

Met andere woorden als een wethouder zelf opstapt mogen “we” (lees de coalite) een nieuwe wethouder aanstellen. Ik vermoed dat de coalitie niet blij was met haar functioneren en haar voorzichtig een duwtje heeft gegeven. GL wil met haar drie zetels gewoon een nieuwe wethouder invliegen want macht lonkt.

Dan krijgen we het wachtgeld verhaal en de noodzaak van een vijfde wethouder.

Even wat getallen:

De Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft een norm voor het aantal wethouders. Bij een inwonersaantal tussen de 50.000 en 60.000 is dit minimum 2 en maximum 6 wethouders. Het salaris  van een wethouder met een inwoners aantal tussen de 40.000 en 60.000 is €6.529,63. Daarnaast kan met 614,00 aan onkosten declareren. De vertrekkende wethouder werkte 80% . Dat is dus bijna €80.000 aan salaris Je komt op bijna een ton met sociale lasten per jaar.

Het zou Groen Links sieren als zij afzien van een wethouder. Het is namelijk een bezuiniging van één ton per jaar. 4 wethouders zijn genoeg voor een dorp met 50.000 inwoners. Ik vind dat GroenLinks naar het dorps belang moet kijken dan alleen naar het politieke pluche belang. Ik vind ook dat de coalitie moet inzien dat een vijfde wethouder overbodig is.

We vinden allemaal dat mensen die kunnen werken ook moeten werken. Al is het onder je niveau. We zetten mensen met psychische en verstandelijk of lichamelijke beperkingen op straat Allemaal vanwege de bezuinigingen. Ik bedoel dan de mensen van de sociale werkvoorzieningen. Een wethouder heeft geen beperking en moet het goede voorbeeld geven, dat vinden we ook allemaal.

In het kader van bezuinigingen vind ik dat wij moeten kijken hoe we de vanzelfsprekendheid van wachtgeldregeling kunnen voorkomen. De wachtgeldregeling is immers bedoeld voor mensen met een arbeidsverleden die hun oude baan opzeggen om de onzekere wethouderspost te gaan bekleden. Deze wethouder had geen arbeidsverleden.

Ik diende daarom een motie in (zie bijlage). ‘Kan het college de ex-wethouder verzoeken om af te zien van de wachtgeldregeling?’

De gehele oppositie tekende en tja u raad het al de coalitie vond het een belachelijke motie. Mevrouw V d Jagt heeft volgens PvdA, D66, VVD, GL en CDA  recht op wachtgeld en zou, als zij bijgekomen was, gaan solliciteren.

Snapt u het nog? Daar was de regeling niet voor bedoeld en dat is zeker niet in de geest van de regeling!

Van der Jagt, zonder arbeidsverleden, op wachtgeld. En we zoeken fris en fruitig weer een nieuwe vijfde wethouder van Groen Links gewoon omdat macht lonkt.

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.