Het Gelijk van Eerlijk Alternatief

Op 14 maart is het rapport ‘(On)verantwoord wachten op jeugdzorg’ van de vier regionale Rekenkamers uitgekomen. In het 48 pagina’s tellende rapport trekken de Rekenkamers de volgende algemene conclusie: ‘De omvang en de ernst van de wachtlijstproblematiek is in de rapportages van de provincies en stadsregio’s te weinig zichtbaar. Het is aannemelijk dat het aantal kinderen dat onverantwoord wacht groter is dan gerapporteerd. De politiek wordt hierdoor onvoldoende geïnformeerd over kinderen die lang moeten wachten op de juiste zorg’

Concreet rapporteren de Rekenkamers op pagina 35 de wachtlijstcijfers van de provincies en stadsregio’s. Bij het Stadsgewest Haaglanden blijkt dit bruto om 33 jeugdigen te gaan en netto om 21 (september 2011); in 2010 waren deze cijfers zelfs hoger. Dan kan men onmogelijk spreken dat er geen wachtlijst is, zoals het Stadsgewest triomfantelijk in maart 2011 naar buiten bracht en dat zonder vermelding van het onderscheid dat hierin gemaakt dient te worden.

Eerlijk Alternatief bepleit transparantie en heeft aangegeven dat dit binnen de jeugdzorg in Haaglanden onvoldoende wordt weergegeven. Zelfs na het verkrijgen van de antwoorden van de regiobestuurder Rik Buddenberg (14-2-2012) blijken deze nog vragen op te roepen. EA is verheugd dat er in december 2011 een convenant is afgesloten waarbij meerdere partijen, waaronder het Stadsgewest Haaglanden, zich voornemen om transparanter en uniformer te rapporteren. Geen overbodige luxe!

EA wacht met smart op de antwoorden van Buddenberg op de aanvullende vragen die EA gesteld heeft op 26-2. Daarna kunnen wij met aanbevelingen komen. Ook zijn reactie op het rapport van de Rekenkamers zal bevraagd worden.

In 2012 is dit het derde serieuze nieuws dat van belang is voor de jeugdzorg in Haaglanden. het onderzoek naar de directeur van BJZ Haaglanden en het rapport van de Inspectie m.b.t de zaak Yassin gingen dit rapport voor.

Nadat Buddenberg eerder de vragennotitie “Kritisch voor Kinderen” als verdachtmakerij bestempelde, is te hopen dat hij zijn mening zal bijstellen.

Om het geheugen nog even op te frissen en de ernst van de situatie in de jeugdzorg te benadrukken, verwijst EA nog naar essentiële nieuwsfeiten uit 2011;

http://nos.nl/artikel/211338-hard-oordeel-over-jeugdzorg.html

http://nos.nl/artikel/257839-goedgedragverklaring-zorg-verplicht.html

http://nos.nl/artikel/250280-commissie-geschokt-over-misbruik-jeugdzorg.html

http://nos.nl/artikel/236253-afspraken-jeugdzorg-niet-nagekomen.html

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2011-22304.html

Zie bijlagen voor het rapport en het persbericht.

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.