Vanavond staat het rapport van de PvdA op de agenda. Ik heb het rapport van de PvdA met belangstelling gelezen. Het is goed dat partijen zich bekommeren over kwetsbare kinderen. Het rapport heeft veel raakvlakken met de evaluatie van de wet op de jeugdzorg van BMC in 2009. Daar kwamen knelpunten naar voren: ‘van het kastje naar de muur’, lange wachttijden, te veel hulpverleners in één gezin, te weinig tijd voor daadwerkelijke zorg, nog te weinig effectieve behandelmethoden, grote regel- en verantwoordingsdruk, te veel en te complexe gescheiden financieringsstromen. Maar er zijn inmiddels wel tientallen rapporten verschenen over jeugdzorg. Lees hieronder verder

Zoals u allen weet heb ik het onderzoek ‘Kritisch voor Kinderen’ uitgevoerd waaruit een aantal aanbevelingen is gerold. Inmiddels hebben de Stadgewest Haaglanden-commissiejeugdzorgleden het rapport in het bezit.  Ook is het rapport opgestuurd naar andere gemeentes en wordt het rapport behandeld in de commissie jeugdzorg in de Tweede Kamer op 31 mei.

Ik denk ook dat alle partijen rondom dit dossier het wel met elkaar eens zijn. Rechts of Links. Dat blijkt ook wel uit het rapport van de werkgroep Toekomstverkenning Jeugdzorg, ‘Jeugdzorg Dichterbij’ van mei 2010. Daarin zegt zowel de SP als VVD hetzelfde: we moeten zorgen dat kwetsbare kinderen snel en goed geholpen worden.

De grootste groep is de GGZ in Pijnacker-Nootdorp. Even wat getallen. In 2010 hadden wij 15938 jongeren tot 23 jaar wonen in onze gemeente Het aantal kinderen van 0 tm 22 jaar in Pijnacker-Nootdorp dat in 2009 gebruik heeft gemaakt van de GGZ  waren: vanuit de eerstelijnspsychologische zorg 181 en vanuit een DiagnoseBehandelCombinatie zonder verblijf 732 en 24 vanuit een DBC met verblijf. Het ging dus om 937 kwetsbare kinderen.

Ruim 2 weken geleden kwam een brief van de Tweede Kamer naar buiten; het is de definitieve visie onder de noemer ‘Geen kind buiten spel’. Dit is de onderlegger van de hele overheveling van jeugdzorg naar de gemeenten.

Goed, genoeg stukken, visies, bevindingen. Maar de kernvraag is ‘hoe kunnen we al die goede voornemens borgen’.  Ik wil daarom een aantal aanbevelingen doen en zou graag willen dat gemeente Pijnacker-Nootdorp deze gaat implementeren.

  1. In de landelijke wetgeving moet een kind binnen 9 weken geholpen worden. De wachtlijsten zijn nu niet inzichtelijk. Als een kind binnen die 9 weken geholpen wordt of met een second best oplossing ziet met dat niet als wachtlijst. Mijn aanbeveling zou zijn; Zorg ervoor dat de wachtlijst ingedeeld wordt in 4 fases; 1. Aanmelding, 2. Intake (hulpvraag), 3. Tijdelijke hulp (wanneer de hulp op maat niet gegeven kan worden), 4. Hulp op maat  (conform indicatie of straks misschien de afspraak).
  2. Een kind kan niet aangemeld worden op verschillende voorzieningen.Wanneer een kind zich kan aanmelden in verschillende voorzieningen met bijvoorbeeld daarin (second best) voorkeuren in zal een kind sneller geplaatst worden. Daarnaast voorkom je open plaatsen die ten kosten gaan van de productie.Wij vinden ook dat een kind zich ook moet kunnen aanmelden bij andere organisaties zoals bij het Leger des Heils (Vast & Verder, Vliet en Burgh) of, indien wenselijk, geheel buiten de regio Haaglanden. Snelle hulp moet tellen en niet de concurrentie of postcodegebied.
  3. De slager keurt nu zijn eigen vlees met interne tevredenheidsonderzoeken. Zorg dat cliënten tevredenheidsonderzoeken afgenomen worden door een onafhankelijke instantie zoals het Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) en niet door de hulpverleners zelf.
  4. Salarissen van bestuurders moeten openbaar zijn. Het kan niet zo zijn dat jeugdzorg een uitzonderingspositie heeft in de transparantie. In het jaarverslag moeten alle topsalarissen te lezen zijn. Degenen die buiten de CAO vallen moeten expliciet worden genoemd. Daarnaast is het voor de openbaarheid van belang dat managers en directeuren, bestuurders genoemd worden met daarin ook het aantal FTE wat onder hen valt.
  5. Binnen de zorg (GGZ, VG, LVG, V&V etc.) heeft de Nederlandse Zorgautoriteit zorgzwaartepakketten bedacht. Hieraan zit gelabelde zorg. De pakketten gaan van lichte zorg/begeleiding tot zwaardere zorg/ begeleiding. De pakketten zijn gekoppeld aan de indicaties die het Centrum Indicatiestelling Zorg  afgeeft. Voordeel van een pakket is dat uren van begeleiding, behandeling, verblijf etc transparant worden dus daarmee ook de urenverantwoording. De aanbieder moet alles onder één dak kunnen leveren (dus ook GGZ erkenning) dit is efficiënter en beter voor een kind. Zorg dat aanbieders voldoen aan kwaliteitseisen. Let niet alleen op de kostprijs maar ook op de kwaliteit.
  6. De huidige trend binnen de hulpverlening is dat men allround moet zijn: generalist. Het idee hierachter is mede ontstaan door de onwenselijke hoeveelheid aan hulpverleners waar een cliënt gelijktijdig mee te maken kan krijgen. Op zich is een goede oplossing. Echter dit heeft een keerzijde. Een hulpverlener uit de jeugdzorg is bijvoorbeeld geen jobcoach of budgetcoach. Dan gaat het dus om dagbesteding en geld. Functies die zeer essentieel zijn in het behalen van succes in een hulpverleningstraject. Deze competenties qua ondersteuning zitten vaak niet in het DNA van een hulpverlener. Vroegtijdige inzet van specifiek deze vorm van ondersteuning kan er voor zorgen dat de hulp kort en licht hoeft te worden ingezet. Het is wel van belang dat diverse expertise onder één aanbieder vallen.
  7. De rol van het CJG vanaf 2015 is nog niet helder. De nadruk moet liggen op preventie, op lichte hulp en doorverwijzing. Maar wat ons betreft ook op budgetadvies, schuldhulpverlening en (vervangend)werk.
  8. Laat de transitie van de Jeugdzorg niet alleen in de handen vallen van Jeugdzorg. Betrek bij het overleg en de plannen ook het onderwijs (preventie), werkgevers, gemeente (inrichting WMO) en diverse instanties die ambulante hulp kunnen bieden zoals JIT, Impegno, Opvoedpoli, Care Express, Limor en Jeugdformaat.

De PvdA van de provincie Zuid-Holland is tegen marktwerking. Eerlijk Alternatief is juist voor marktwerking: er valt immers wat te kiezen. Wat is de mening van de PvdA Pijnacker-Nootdorp hierin?

Kortom we moeten zorgen dat de zorg voor onze kwetsbare jongeren goed gaat werken. Zonder wachtlijsten met snelle hulp én met zo min mogelijk hulpverleners in één gezin.

In de bijlage treft u normaals mijn betoog aan en diverse onderleggers.

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.