Zojuist las ik een geheime notitie van de gemeenteraad Zoetermeer via het Krantje Online over de GGD.

De GGD Zuid-Holland West heeft grote financiële problemen er is een verlies van 2,5 miljoen euro in 2011. Momenteel loopt er een intern onderzoek naar de financiële perikelen. De verwachting is dat de verliezen zich voortzetten in 2012 en 2013. De directeur van de GGD-afdeling Zuid-Holland West, Bram Hakkenberg, is op non-actief gezet. Lees hieronder verder

De GGD is een gemeenschappelijke regeling in een achttal regio’s waaronder Pijnacker-Nootdorp, Delft, Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg, Wassenaar, Rijswijk, Westland en Midden-Delfland.

“Uit de notitie van de gemeente Zoetermeer komt naar voren dat in 2011 een commissie met financiële experts is ingezet om de knelpunten bij de Stichting Jeugdgezondheidszorg (JGZ) waarmee de GGD ZHW een relatie heeft te onderzoeken. De uitkomsten van dat onderzoek zijn in februari 2012 bekend, waaruit blijkt dat de afspraken en relaties tussen Stichting JGZ en de GGD ZHW onduidelijk zijn en dat van subsidieafspraken is afgeweken.

Vervolgens blijkt dat het niet alleen mis zit bij de Stichting JGZ, maar ook bij de GGD ZHW zelf. Op 29 maart 2012 wordt het Algemeen Bestuur (AB) van de GGD ZHW op de hoogte gebracht van de financiële problemen. Na die vergadering besluit het Dagelijks Bestuur (DB) om de fusiepartner GGD Den Haag te informeren over de problemen.

Op 25 april jongstleden informeert het DB het AB van een ernstig en acuut probleem bij de GGD ZHW en worden er financiële tekorten genoemd van 1 miljoen euro voor 2012 en 2013. De gemeente Den Haag schort de fusiebesprekingen tussen de GGD Den Haag en de GGD ZHW op.” einde citaat Krantje Online

Waarom zijn wij niet eerder geƒ¯nformeerd?

Gemeente Zoetermeer blijkt vanaf 29 maart op de hoogte te zijn van de zware financiële problemen bij de GGD.

Groen links-wethouder V d Jagt heeft als AB lid dus het een en ander verzwegen. 2,5 miljoen tekort is na Avalex het volgende drama. VVD-wethouder Van Haagen heeft trouwens het GGD pakket overgenomen.

Het rapport en de brief van mei ziet u in de bijlagen.

In juni zal er een debat plaatsvinden over dit debacle en de vele vragen staan al klaar.

 

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.