Eerlijk Alternatief (hierna afgekort tot EA) is een lokale politieke partij in de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Opgericht in januari 2010 deed EA mee aan de verkiezingen in maart 2010 en behaalde één zetel. In Pijnacker was EA de vierde grootste partij maar haalde bijna geen stemmen in de andere kernen. EA komt aantoonbaar op voor alle kernen. Inmiddels zitten actieve achterbanleden in alle kernen. Omdat EA het belangrijk vindt dat iedereen werkelijk mee kan doen is het verkiezingsprogramma ook verkrijgbaar in pictogrammen, braille en is op YouTube met een doventolk uitgebracht. Fractievoorzitter Hanneke van de Gevel werd genomineerd als beste webpoliticus van Nederland. Internet is voor een beginnende partij zonder inkomsten belangrijk.

Hanneke van de Gevel belandde als raadslid in de oppositie. Uitgangspunten die EA stelt, zijn o.a. wees transparant, denk onafhankelijk, wees zuinig op belastinggeld en breng politiek tot de menselijke maat.

De rol van gemeenteraadslid is het toetsen en controleren van het bestuur, het college van B & W. EA neemt deze taak zeer serieus en gaat een stap verder.

EA is namelijk van mening dat als je kritiek hebt op een partij of college dat je dit moet onderbouwen, een alternatief moet kunnen bieden, bereid bent tot samenwerking en helder bent in het communiceren. EA is wars van achterkamertjespolitiek omwille van het behoud van het pluche, verspilling van belastinggeld en prestigekwesties. Kortom, bedrijf politiek eerlijk en biedt een alternatief waar mogelijk is. EA brengt de politiek dichtbij de burger. Wij zijn bijvoorbeeld de enige partij die op het forum Telstar Online zit.

Als slechts één van de 29 raadszetels zorgt EA voor initiatieven (moties en amendementen) en neemt het voortouw in diverse lastige dossiers waar miljoenen mee gepaard gaan. De landelijke media hebben meerdere malen contact opgenomen met raadslid Hanneke van de Gevel.

Hieronder volgt een beknopt overzicht van ruim twee-en-een-half jaar EA (vanaf de verkiezingen). (lees meer)

 

 

2010

16 maart dient EA een initiatief in om een burger in de welstandcommissie te laten zitten in plaats

van alleen architecten. Het initiatief haalt het.

11 juni Heron ligt bij station Nootdorp. Een gedeelte van de grond is aan Den Haag verkocht. Iets

waar wij pertinent op tegen waren. Op dat stuk moeten autodemontagebedrijven komen. Zij zitten

nu op de Binckhorst (Den Haag) Die bedrijven moeten daar weg omdat Den Haag

daar een fris en fruitig woonwijkje van wil maken. Wij willen pertinent geen beunhazen op het

terrein!

Volgens onze informatiekanalen blijkt dat niet alleen onze brandweer een tekort heeft maar

ook de veiligheidsregio een miljoenentekort heeft. Omdat te horen of die verontruste informatie

klopt stelden wij vragen. Uit het antwoord blijkt dat dat niet bekend is. Een half jaar later blijkt dat EA toch weer gelijk had.

24 juni EA vindt dat er geluisterd moet worden naar de burger. Als we kijken naar de top

ergernissen van de burger staat daar van alles tussen zoals hardrijden, hondenpoep, vandalisme

en hangjeugd. Niet de Ruijven (Homo Ontmoetings Plek). Wat doet het college?De vrije marche inzetten op de HOP. Wat ons betreft ondemocratisch. Zet geld in in de ergernissen zoals vandalisme hard aanpakken!

In de zomer start EA een thuiszorgenquĻte onder het personeel van alle aanbieders. Er komen geen noemenswaardige zaken aan het ligt.

9 augustus gaat Hanneke v d Gevel naar de Raad van State om namens 326 bewoners bezwaar te maken tegen de hoogspanningsmasten (380KV). Helaas gaat dit gevaarlijke besluit door.

10 augustus stelt EA vragen over de Oude Polder. Als de gemeente de punt van Oude Polder

bestemd had als sport (zo was dat afgesproken) hadden in ieder geval daar nooit hoogspannings-masten geplaatst kunnen worden.  Op de rest van het gebied komt glastuinbouw. EA vindt het niet goed dat er glastuinbouw dicht bij een woonwijk (Klapwijk) wordt gepland. 

28 september dient EA motie in om verkeerstoren Nootdorp voor te dragen als gemeentelijk

monument. De motie haalt het.

23 september dienen wij een amendement in omdat wij nooit meer willen dat er iemand 9 maanden

in de woonkamer in Nootdorp op bed moet liggen omdat de gemeente een traplift onnodig vindt.

Volgens de gemeente moet het gezin (met twee pubers) maar in een aangepaste woning gaan zitten in de Schilderswijk. Het amendement haalt het niet.

8 oktober In verband met vernielingen en toenemend geweld pleit EA voor camerabewaking bij de hotspots zoals Parade Nootdorp, winkelcentrum Delfgauw en Klaproostunnel Pijnacker. Helaas geen meerderheid voor het plan. De meerderheid wil eerst een onderzoek. Een slap onderzoeksrapport volgt. De burgemeester vindt de geweldincidenten niet ernstig genoeg en krijgt een meerderheid aan zijn zijde om geen camaerabewaking in te stellen. 

10 oktober stelt EA vragen over de inventarisatienota. Het college wil deze niet beantwoorden

omdat deze eerst een dialoog wil. Er zijn vervolgens diverse gesprekken geweest met maatschappelijke organisaties en de politiek. EA is altijd heel duidelijk geweest dat bezuinigingen ook betekent soms harde maatregelen. Je moet organisaties geen worst voorhouden dat het wel mee valt.

13 oktober vindt EA dat er een onderzoek moet komen naar het mogelijk lekken van raadslid Visser, die hier door het college van beschuldigd wordt. EA meent dat  men niet zo hoog van de toren moet blazen. Niets is immers erger dan een valse beschuldiging. De burgemeester wil geen onderzoek en in lengte ter dagen zullen wij nooit weten of er wel of niet gelekt is.

25 oktober Omdat de wettelijke aanrijtijden van de brandweer en ambulances niet gehaald worden wil EA dat alle blockers buiten werking worden gezet zodat aanrijdtijden gehaald worden. Helaas geen meerderheid.

3 november Algemene beschouwing: EA keurt de verhoging van drie naar vijf wethouders af. In het vorige college vanaf 2008 had onze nagenoeg even grote gemeente drie wethouders.

Vanaf 2 december 2010  heeft Hanneke achter de schermen wethouder Van Staalduine geholpen met de juiste omschrijving zorgzwaartepakketten van cliënten die in de Oranjehof kunnen gaan wonen. Dit is achter de schermen gebeurd omdat EA het niet sjiek vindt om over de rug van kwetsbare personen politiek te bedrijven.

16 december dienen wij een raadsvoorstel in over het functioneren van wethouder Van der Jagt. Zij is

als welzijnswethouder niet zichtbaar. Veel vergaderingen gaan niet door omdat er geen

agendapunten zijn. Voor ons is dat onaanvaardbaar. De coalitie vindt dat dit aan hen is om dit achter de schermen te beoordelen.

2011

8 februari HERON (het nieuw te ontwikkelen bedrijven terrein in Nootdorp) ; EA vraagt zich af: Is het wel nodig die kantoren? Er staat namelijk 6,2 miljoen vierkante meter in Nederland aan kantoorruimte leeg en er is nog eens 600.000 vierkantemeter verborgen leegstand in Nederland. Is het dan wel handig dat wij 30.000 vierkantemeter kantoorruimte gaan bouwen? Wij staan alleen in deze visie.

23 februari Wethouder Van Haagen bezoekt IJsland met zijn vrouw  vanwege het bijwonen van het proefproces van gemeenten Dordrecht en Alphen aan de Rijn (IceSave affaire). Wij vinden dit verkwanseling van overheidsgeld. De coalitiepartijen zijn het wel eens met dit bezoek. Op vragen van ons gaf Van Haagen aan dat zijn vrouw zelf haar eigen kosten betaalt. Door een eerder plan van de burgemeester (tevens penningmeester van de VNG) komt er wel een groot bedrag van de 12 miljoen terug.

7 juni Pijnacker-Nootdorp profileert zich als een ‘paardengemeente’ met allerlei voorzieningen als paden in bossen. Op promofilmpjes, jaarverslagen komt dit steeds terug.

Er zijn echter steeds discussies over een paardenhouderij (paarden leeftijd vanaf 3 jaar) en een paardenfokkerij (leeftijd tot 3 jaar), het houden van paarden mag tot een bepaalde leeftijd vanwege de bestemming. Wethouder Van Staalduine zegt toe te komen met een visie. Die visie is tot op heden niet gekomen.

23 juni Het blijkt dat bestemmingsplannen vaak in de vakantie ter inzage neer worden gelegd. Mensen kunnen de termijn missen omdat ze op vakantie zijn. Wij dienen hierop een initiatief in

dat bestemmingsplannen niet in de vakantie mogen worden neergelegd. We krijgen geen

meerderheid mee.

23 juni EA wil de stekker uit digitale website Jongin trekken. In de commissie is er nog een ruime

meerderheid maar tijdens de vergadering is er alleen steun van de LPN. Er is weinig bekijks en

inmiddels zijn de kosten per jaar 16 cent per inwoner (= 8.000), opstartkosten 8822,- en per jaar

18.876- redactiekosten. En er kwam nog een promotiebudget van 2.000,-. EA is van mening dat dit geld beter besteed kan worden.

30 juni Het doortrekken van de Komkommerweg in Delfgauw vanaf Schimmelpenninck van de

Oyeweg tot de Delfsestraatweg kost bijna 13 miljoen. De subsidie van 5 miljoen gaat waarschijnlijk

niet door. Voor ons is het simpel…gewoon geen verlenging. Dan levert fase 1 en 2 ook nog zo’n

5,5 miljoen op. De tuinders kunnen zelf niet meebetalen (8,1miljoen) Door de wegen te schrappen heb je een bezuiniging van 18,5 miljoen gerealiseerd. Helaas staan wij alleen. Inmiddels zijn de tuinders naar de Raad van State. Mochten zij in het gelijk worden gesteld kost dat de gemeente 8,1 miljoen.

30 augustus wil de burgemeester een extra geheime vergadering van het presidium

(fractievoorzittersoverleg). Hier gaat Hanneke v d Gevel niet heen. Wij zijn voor transparantie!

13 september dient EA een initiatiefvoorstel in over de Van Vliet locatie. Een oude boerderij die op instorten staat vlak bij de Soete Suijkerbol in Pijnacker. Daar moet niet gebouwd worden maar die moet volgens bestemmingsplan (waar de raad over gaat) groen blijven.

Helaas haalde het initiatief het niet. Men gaat nu bouwen.

14 september stellen wij aan de kaak waar de burgemeester was tijdens 12 inch race. De

weersvoorspelling was gedurende de middaguren reeds code oranje. Vervolgens moet hij ’s avonds opgehaald worden door de politie uit het ADO stadion. Voor ons onaanvaardbaar. Ten eerste is de 12 inch race het grootste evenement binnen onze gemeentegrenzen qua bezoekersaantallen en ten

tweede moet de burgemeester ter plekke een inschatting kunnen maken over de veiligheid.

3 november tijdens een extra raadsvergadering dienen wij een motie om in kaart te brengen hoeveel bestuurders verdienen van non-profit organisaties waar onze gemeente mee vandoen heeft en een motie om de overhead in kaart te brengen. Dit geldt voor een onacceptabel loon van de directeur van Vestia tot de directeur van bijvoorbeeld de GGDinstellingen.

De hele coalitie stemt tegen de moties zonder heldere beargumentatie.

10 november wordt de nota “de jeugd doet mee” besproken. Waar is de balans? Het jeugd- en

jongerenwerk kost zo’n 1,2 miljoen. EA vindt het niet zichtbaar wat men nu bereikt met het hele

jeugd- en jongerenwerk. In tijden van bezuinigingen moet je ook kijken naar het effect van het jeugd-

en jongerenwerk. De Hofnar is vanaf februari 2011 dicht door een brandje en is tot op heden gesloten. Is er wel vraag naar?

22 december vroeg Hanneke van de Gevel voor de zoveelste keer aan de PvdA wethouder

Oudhof hoe het zat met het jaarverslag van Avalex. Het jaarverslag 2010 was nog steeds niet goedgekeurd door de accountant. De antwoorden bleven vaag. Hanneke was

Algemeen Bestuurslid in 2006 tm 2008 van Avalex. Zij zat bovenop de bedrijfsvoering van Avalex. De organisatie is toen verbeterd en uiteindelijk kon men in 2009 winst maken. De gehele oppositie heeft, via een motie, aangedrongen op een forensisch onderzoek. Volgens hen was er meer aan de hand omdat tien maanden later een begroting transparant dus duidelijk moet zijn. Die motie wees de wethouder van de hand daar hij zorgvuldig stappen wilde zetten. De gehele coalitie steunde de wethouder. Later kwam er wel een forensisch onderzoek.

29 december Van Haagen schendt geheimhouding dossier AckersWoude in de Telstar. In de vergadering hadden de coalitiefracties een vage mening “volgens de wet mag het niet maar het was niet schadelijk voor de onderhandelingspositie”. Alleen de coalitie partij CDA gaf klip en klaar aan dat hij de geheimhouding had geschonden. Uiteindelijk kwam er toch een klein excuusje van de wethouder.

30 december EA wil geheimhouding AckersWoude eraf halen zodat er een openbare discussie kan plaatsvinden. De geheimhouding moet volgens het college erop blijven. De manege het Blauw Gele Vendel moet wat ons betreft worden verplaatst. Wij zijn van meet af aan tegen onteigening geweest omdat een club die al 75 jaar bestaat je niet de nek om moet draaien omdat de gemeente een woonwijk bedacht had die niet eens gebouwd had hoeven worden.

2012

2 januari Kosten Oud en Nieuw zijn aan vandalisme minimaal ¢€¬51.500. EA pleit voor harde aanpak

van vernielers.

7 januari Promofilmpje van de gemeente blijkt ¢€¬20.000 Euro te kosten EA vindt dat een

buitensporig bedrag. Onduidelijk is hoeveel dit filmpje gebruikt wordt.

13 januari De commissie Welzijn komt zodanig weinig bij elkaar, zodat EA haar commissielid Martine Baarspul tijdelijk terugtrekt.

7 februari EA pleit voor het karakteristiek behouden van de Westlaan met dorpskarakter. En wil dat gemeente in kaart brengt welke huizen asbest hebben om de burger te beschermen tegen deze sluipmoordenaar. De wethouder zegt toe dit in kaart te brengen.

19 maart publicatie van EA en vragen van GB dat het schandalig zou zijn in deze tijd om naar VNG congres te gaan. Kosten

795,00 per persoon x 6…. Zo’n bijna ¢€¬5.000,- College geeft eerst aan toch te gaan maar later blijkt

dat ze de kritiek toch hebben aangetrokken. Alleen de burgemeester gaat.

26 Maart Burgemeester Buddenberg slaat naar aanleiding van vragen voor een onderzoek een

onacceptabele toon aan tegen Hanneke van de Gevel. 2 april is een groot onderzoek van Eerlijk

Alternatief naar jeugdzorg “Kritisch voor Kinderen” af en start de publicatie. Wij zijn erg blij dat dit

onderzoek besproken is in commissie jeugdzorg Haaglanden en in de jeugdzorgcommissie van de

Tweede Kamer. Een van de knelpunten is de Verklaring Omtrent Gedrag die bij de grootste zorgaanbieder Jeugdformaat bij ongeveer 200 personeelsleden ontbrak en EA heeft bewezen dat er in tegenstelling tot berichten bij belanghebbende wel degelijk een wachtlijst bestaat. EA pleit voor het voorkomen van zogenaamde slagers die hun eigen vlees keuren.

12 april slaat Combiwerk alarm over de bezuinigingen in de WSW worden besproken. EA helpt een werkneemster van Combiwerk die op straat staat (sociale werkvoorziening) achter de schermen. Zij wordt in gelijk gesteld. We moeten voorzichtig omgaan met mensen met een behoorlijke beperking op straat te zetten. Als je kan werken moet je gewoon werken en dat mag bij werkweigering wat ons betreft flink aangepakt worden. Als je wel wil werken maar je kan door je verstandelijke/psychische/lichamelijke beperking niet in een reguliere baan dan moeten we creatief zijn. Als je dit soort mensen op straat zet worden de problemen alleen maar groter en de kosten uiteindelijk ook.

16 april publiceert Hanneke van de Gevel een stuk over 4 miljoen (2010,2011) tekort Avalex. Zij

blijkt later helaas gelijk te hebben.

18 april maakt wethouder Van Haagen een fout in de  OZB aanslag. De komma staat twee plaatsen naar links. Kosten 3 ton. Volgens Van Haagen valt het allemaal wel mee. Over 2 jaar is het geld terug. Het is wel een voordeel voor de ondernemers dus dat is de andere kant van de medaille.

3 mei Wethouder Van der Jagt treedt af. EA blijkt gelijk te hebben. Van der Jagt was in april 2011 door EA commissielid Martine Baarspul gewaarschuwd over een verkeerde uitkeringsaanvraag. Dat ontkende de wethouder toen. Zij stapt zelf op. Dat snappen wij wel want de coalitie heeft met 5 partijen afgesproken dat een wethouderspost niet wordt opgevuld bij een motie van wantrouwen. De macht is blijkbaar belangrijk. Kosten van de foute aanvraag zijn 1,4 miljoen. De gemeente start een

bezwaarprocedure die volgens ons niet gaat lukken.

26 mei wordt bekend dat de GGD 2,5 miljoen verlies heeft. Wethouder Van der Jagt is al opgestapt.

31 mei nieuwe Groen-Links wethouder Van Alphen wordt geƒ¯nstalleerd. Wij maken bezwaar omdat

Van der Jagt de zoveelste wethouder is die op wachtgeld staat (voorgangers Van Adrichem, Van der

Kraan, Suijker en voor 10% Oudhof) De nieuwe wethouder is niet van plan om naar onze gemeente te verhuizen en hij mag 2 jaar buiten de gemeente wonen. De kans is groot dat ook deze wethouder over twee jaar wachtgeld heeft.

Daarnaast is vijf wethouders minimaal één teveel voor een kleine gemeente.

31 mei Avalex staat voor de zoveelste keer op de agenda. Er komt een toezegging om met een concreet plan te komen van Oudhof. Wij geloven er niet in en wij vinden dat de wethouder heeft zitten slapen. Het tekort loopt bijna op naar 8 miljoen (2010 tm 2012). We dienen een motie in dat Oudhof uit het dagelijks bestuur moet. Deze motie haalde het niet.

In de commissie van juni geeft Hanneke aan dat de transitie van de AWBZ naar de WMO toch wel dichtbij komt en de wethouder nog niets gedaan hebben. Omdat zij zelf uit het vak komt zit is er genoeg kennis in de raad zelf. Zij stelt voor de kar te trekken en uitgangspunten  neer te zetten. De commissie gaat akkoord met een werkgroep. Bijzonder want een eerder ingediende motie van dezelfde strekking haalde het niet. In de commissie vergadering van september wordt het rapport aangeboden aan de wethouder.

5 juli Oudhof wil de portefeuille van Avalex wel inleveren tijdens een extra raadsvergadering. Dit is echt wanbeleid en de fracties laten geen spaan van hem heel. Nu kan hij ineens wel uit het bestuur. We dienen daarom een motie van wantrouwen in. Wat ons betreft einde oefening maar we krijgen alleen steun van LPN en GBpn.

5 juli wethouder Van Haagen heeft een buitenechtelijke relatie met plaatsvervangend bureauchef. Dit heeft imagoschade opgeleverd voor de gemeente en de politiek vanwege media aandacht in onder andere Telstar, Delft op zondag, Algemeen Dagblad en TV West.  Hij levert zijn veiligheidportefeuille in.

31oktober Hanneke verlaat boos de gemeenteraad. Van te voren was duidelijk afgesproken met de coalitie om het agendapunt Ryck af te voeren van de agenda. Men had nog meer vragen. Hanneke wilde het debat voeren. Ryck is volgens haar te duur en levert onvoldoende op. Zo wordt de oppositie monddood gemaakt en daar past zij voor.

Dan zijn er nog een aantal pijnlijke lopende zaken… AckersWoude blijft een pijnpunt. Een motie van de PvdA die EA steunde om de sociale koop- en huurbouw erin te laten evenals de school- en andere welzijnsvoorzieningen haalde het niet. EA laat een rapport opstellen door een onderzoeksbureau ten aanzien van de infrastructuur.

Wij hopen dat de manege Blauw Gele Vendel een nieuwe plek krijgt in de Oude Polder. Daar hebben wij ons hard voor gemaakt.  Het FES project (glastuinbouw tussen Pijnacker en Berkel) baart ons zorgen. Glastuinbouw is zeer innovatief en goed voor de economie maar moet niet dicht bij een woonwijk liggen. Er is door ons een 0 meting aangevraagd om de straling van de 380KV te gaan meten. De masten zijn nu nog niet aangesloten dus wij willen nu een meting en straks als ze aangesloten zijn om het verschil aan te kunnen tonen.

Er is bezwaar gemaakt bij de Raad van State over de nieuwbouw bij het stationnetje centrum in Pijnacker. Wethouder Van Staalduine gaf aan dat de RvS niet alle documenten had. Een vreemd verhaal.

Daarnaast maakt EA zich ernstig zorgen over Vestia. Die woningbouwcorporatie is na wanbeleid flink aan het bezuinigen. Pijnacker Centrum is bijna af maar worden de appartementen wel verkocht en is Vestia in staat om -zoals afgesproken- de niet verkochte appartementen op te kopen?

Ik wil iedereen bedanken voor het meedenken afgelopen periode. In het bijzonder dank aan de commissieleden Martine Baarspul en Jolanda van Leeuwen. Voor ons blijft het uitvoeren van het verkiezingsprogramma staan! De 7 zekerheden; de burger is de baas, iedereen doet mee, zeker in zorg, sterk door samenwerking, veilig voelen, snel en simpel ondernemen en groter en groener blijven de   uitgangspunten.

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.