We kennen allemaal de film An Inconvenient Truth (de ongemakkelijke waarheid) een documentaire film over de opwarming van de aarde. En we kennen in de afvalwereld allemaal cradle to cradle: afval is voedsel en alle gebruikte materialen zouden na hun leven in het ene product  nuttig kunnen worden ingezet in een ander product. De kringloop is dan compleet. Dat zijn we verplicht aan onze kinderen. De aarde geven we door.

Wat Avalex doet, met scheiden van afval, het project Ryck is prima. De sector wordt steeds innovatiever en dat juich ik toe omdat we dit verplicht zijn aan de volgende generaties.

Goed, wat gaat er nou mis bij Avalex? We hebben nu bijna een overschrijding van 4 miljoen.  In 2 jaar tijd. Ongekend. En  in 2006 en 2007 hebben wij ook veel geld gepompt in dit samenwerkingsverband. Ik heb al een samenvatting de vorige keer gegeven dus dat doe ik niet meer. Het staat overigens ook op mijn website.

Avalex is blijkbaar ziek. Het  kan toch niet zo zijn dat er elke 2 jaar een konijn uit de hoge hoed komt en dat de gemeentes bijbetalen? Het kan niet zo zijn dat als ik in het rood sta mijn buurvrouw zomaar eens duizenden guldens stort op mijn rekening!

Ik wil nu kort terug blikken, kijken naar nu en een advies geven. Ik zeg in dit schrijven niets over het vertrouwelijke rapport omdat dat geheim is Het ligt op straat maar voor mij als raadslid is het nog steeds geheim. Een aantal vragen voor vanavond.

Het wagenpark bijvoorbeeld dat is verkocht aan RotebLease. Ik begreep van Roteb voor om-en-nabij de 3,7 miljoen euro. Vervolgens hoor ik weer dat er dagelijks 3 a 4 wagens stil staan bij Roteb die wel verhuurd worden aan Avalex.. Kosten 750 a 1000 euro per dag. Ik ben zo vriendelijk geweest om dat door te geven aan de wethouder en hij heeft hier volgens mij direct actie op ondernomen.  Ik ga toch ook niet dagelijks een tiental uitzendkrachten huren en die aan een tafel zetten zodat ze niets te doen hebben?

Vervolgens blijkt het mobiliteitsverhaal 1,3 miljoen meer te kosten.

Dan vraag ik mij af

 1. wie heeft de berekeningen gemaakt bij Avalex rondom een huur- en verkoopcontract;
 2. hoe kan het zo zijn dat er dagelijks 3 a 4 wagens worden verhuurd die niet worden ingezet?

Dan hebben we bijvoorbeeld  het automatiseringssysteem.

Het SAP systeem wat alles kan is een prima ict systeem maar het is voor grote bedrijven. SAP werd ingekocht en toen begon het probleem. In vele organisaties die het ook inkochten werden er miljoenen overschreden. De fout is zo vaak gemaakt. SAP kan alles maar elke aanpassing is enorm duur. Als je eenmaal bent gestart is er geen weg terug en de aanpassingen die kosten miljoenen. In 2009 worden er vragen gesteld  aan wethouder Jense. En die zegt ( zie bijlage pag 12 notulen) ‘De implementatie is op 1 maart 2009 gestart en verloopt volgens plan. Er is geen sprake van budget overschrijding omdat de opdracht voor een vaste som is aangenomen. Voor verdere ontwikkeling wordt samenwerking gezocht met andere bedrijven’

 1. wie heeft de aanschaf van dat hele SAP systeem bedacht;
 2. is er onderzoek gedaan;
 3. kunnen wij inzicht krijgen in aanbestedingsprocedures;
 4. kunnen wij inzicht krijgen in de notulen van de bijeenkomsten, van zowel partijen als bijeenkomsten met (gehele en gedeeltelijke) AB en DB;
 5. waarom liep het 1 maart 2009 geheel volgens plan en achteraf weer niet;
 6. kunnen we er niet beter uitstappen?

Maar zijn we er nu? Doet SAP nu alles wat men wil? Als er nog aanpassingen gedaan moeten worden kun je het beter verkopen.

En dan bijvoorbeeld het hele Ryck gebeuren

De mijnheer die dat bedacht heeft is volgens mijn bron een vriend van de directeur van Avalex Toeval? En dan begrijp ik dat de contracten niet goed gesloten zijn? Men doet dus maar wat.

Het project is goed, afval scheiden loont

In dit verhaal, in deze soap ben ik bang dat er hogere belangen meespelen ‘niets is wat het lijkt’

Ik vraag mij dan af

 1. wat zijn die hogere belangen;
 2. wat speelt er achter de schermen?

Trance, het bedrijf wat voor Avalex werkt, heeft bijvoorbeeld in de aanbesteding beloofd dat de boel getransporteerd wordt over het water Maar dat gebeurt helemaal niet conform aanbesteding. Tot nu toe is mijn informatie goed en blijken mijn vele bronnen te kloppen.

Ik vraag mij dan af

 1. hoe is die aanbesteding verlopen;
 2. waarom houden ze zich niet aan de gemaakte afspraken?

Er zijn 22 verbrandingspunten in Nederland maar er is ook een overcapaciteit in Nederland van maar liefst 1 miljoen ton

Met zulke grote belangen vraag ik mij af

 1. wie is de mol?

Ik meen het serieus Avalex is nu een beerput met poppetjes die nu moet worden geschoond maar er speelt op een hoger level meer! Ik wil dat uitgezocht hebben. Er liggen volgens mij ongezonde lijntjes, belangen richting HVC inzameling, Attero afvalverwerking, Van Gansewinkel Het systeem rondom Avalex. Dat moet echt worden uitgezocht.

We moeten het kind niet met het badwater weggooien. Avalex is een mooi bedrijf met een goede visie. Maar ook daar moet een aantal zaken veranderen.

 1. de organisatie moet beheerst worden, getallen moeten kloppen, daarop moet worden gestuurd;
 2. risico’s moeten duidelijk zijn;
 3. er moet een meerjarenplan zijn met een visie en beheersbare structuur;
 4. Avalex zou moeten worden gebenchmarkt door vergelijkbare bedrijven;
 5. ik vind dat de raden gebruik moeten maken van artikel 23 lid van de samenwerkende; partijen De rol van Penningmeester Van Dijk  (wethouder in Wassenaar) moet aan de kaak gesteld worden. Hij moet opstappen als penningmeester. Die man heeft enorm zitten slapen 4 miljoen in 2 jaar overschrijden kan niet;
 6. onze wethouder Mijnheer Oudhof kon er volgens hem  niets aan doen maar wat ik hem bijzonder kwalijk neem is dat hij ons niet geƒ¯nformeerd heeft. Als begin 2011 de jaarrekening van 2010 achterblijft moeten er bellen gaan rinkelen. Zeker met de geschiedenis van Avalex. Tussentijds informerendat had hij moeten doen.. in vertrouwen. Niet informeren is net zo slecht als verkeerd informeren. Wat ons betreft ook weg als lid van het DB;
 7. er moet een raad van toezicht komen met mensen die verstand hebben van getallen en van de afvalbranche;
 8. wij moeten samen met de andere raden in overleg om gezamenlijk en een nieuwe koers te gaan varen.

In de commissievergadering kunnen we niets voorstellen of wijzigen. Wij willen het opnieuw in de gemeenteraad inbrengen.  Over het rapport heb ik ook vele vragen maar die kan ik nu niet publiceren

In tijd van crisis had, bij fatsoenlijke bedrijfsvoering de afvalstofheffing omlaag kunnen gaan. Deze grap wordt sowieso door de burger betaald en dat is onacceptabel.

In de bijlage de brief van Oudhof over de miljoenen overschrijding.

Tot zover.

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.