Gisteravond was er extra raadsvergadering in de gemeente Pijnacker-Nootdorp over de begroting.

Wij gaven via een voorstel (motie) aan  dat de Groen Links wethouder Van der Jagt in kaart moet  gaan brengen hoeveel bestuurders van zorgorganisaties verdienen.

Wij vinden* dat, wanneer een organisatie geen winstoogmerk heeft,  draait op overheidsgeld en een maatschappelijke functie heeft de bestuurder niet meer mag verdienen dan de Balkenendenorm. Die norm is hoog zat, namelijk 188.000 €uro, exclusief toelage.  (*zie moties hieronder -als bijlage- en zie betoog  op de webiste bij ‘bestuur’)

Verder vinden wij dat er paal en perk gesteld moet worden aan de overhead. Geen knieen onder het bureau maar handen aan het bed.

De  oppositiepartijen tekenden mee  en er werden nog wat meer moties vanuit de oppositiekant ingediend, maar dat terzijde.

Nadat alle negen partijen, ieder vijf minuten, wensen en bedenkingen hadden geuit liep het voltallige college naar boven om zich te beraden over de moties. Een lange pauze volgde.

Wethouder Van der Jagt zei, terloops op de trap, dat ze de Balkenende-norm-motie steunde. Diverse raadsleden vanuit de coalitie (VVD, D66, CDA, PvdA en GL) vertelden mij, tijdens de pauze, dat zij ook vonden dat bestuurders niet te veel mochten verdienen. En zo kreeg ik veel complimenten en steunbetuigingen.

Ik viel bijna van mijn stoel toen de Groen Links wethouder stoƒ¯cijns vertelde dat zij de motie niet steunde. Zij vond het allemaal  te lastig. Draaien is blijkbaar normaal. Op de trap nog het tegendeel roepen. Jammer. Maar het werd nog erger de hele coalitie vond, zonder argumenten, dat het grote graaien gewoon door kan gaan. Sommigen waren wel geƒ¯nteresseerd in een salarislijstje van bestuurders (uit de regio) wat ik, uit 2009, bij mij had en dat ging gretig informeel over tafel.

Burgemeester Buddenberg gaf wel aan dat er een onderzoek komt naar de salarissen van bestuurders van Jeugdzorg binnen Haaglanden omdat er signalen zijn dat zij toch wel erg veel verdienen. Dit is bedacht vanuit stadgewest Haaglanden, dus niet vanuit de gemeenteraad.

Zoals u misschien wel weet gaat als eerste een gedeelte van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten naar de gemeente. Jeugdzorg pas in 2016. De sociale, liberale, Christelijke partijen vonden het te vroeg om de salarissen in kaart te brengen.  In debat konden zij “het waarom” niet beargumenteren. D66 noemde het zelf de ‘zakkenvullersmotie’. Ondanks  die ferme taal steunden D66 de motie niet. Een aantal partijen vond het te vroeg. De raadsleden die het met mij eens waren hadden fractiediscipline en moesten meestemmen met de partij.

Bestuurders mogen dus volgens de gehele coalitie verdienen wat zij willen en veel of weinig managers in de zorg; het maakt de coalitie niets uit.

Met stomheid geslagen voelde ik de slangenkuil van de politiek. Eerlijk? Integer? Wenselijk? Nee!

Zo werkt dat blijkbaar hier in het dorp. En dik na middennacht verliet ik de raadzaal.

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.