In de gemeenteraadsvergadering van 22 december 2011 vroeg mevrouw Van de Gevel van de lokale partij Eerlijk Alternatief aan de PvdA wethouder Oudhof  hoe het zat met de begroting van Avalex.

Eerder, op 27 oktober 2011, gaf de heer Oudhof namelijk aan dat er een gat zat in de begroting van 2010 en de realisatie 2010.De wethouder gaf in die bewuste vergadering aan dat er een onafhankelijk onderzoek kwam. De gehele oppositie heeft, via een motie, aangedrongen op een forensisch onderzoek. Volgens hen was er meer aan de hand omdat tien maanden later een begroting transparant dus duidelijk moet zijn. Die motie wees u van de hand daar u zorgvuldig stappen wilde zetten. De gehele coalitie steunde de wethouder.

De heer Oudhof gaf later in de vergadering van december 2011 aan dat hij, als Dagelijks Bestuurslid van Avalex, in januari 2012 met de begroting van Avalex 2010 zou komen.

Namens Eerlijk Alternatief willen wij daarom  vragen stellen in het vragenuur van 11 januari 2012 in de commissie bestuur .

Eerst een stukje geschiedenis;

In december 2007 werd het jaarverslag 2006 van Avalex besproken in de gemeenteraad.  Mevrouw Van de Gevel  gaf als Algemeen bestuurslid Avalex aan dat onkostenposten niet helder waren en er was een onduidelijke bedrijfsvoering. Het AB vond het een en ander discutabel en veranderde van accountant voor Avalex. Eerder hebben de Heer Kruiderink (was toen ook AB lid) en mevrouw Van de Gevel diverse terugkoppelingen gegeven, als toenmalige AB leden, in de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp. Vervolgens is éénmalig 1,2 miljoen in Avalex gepompt om de organisatie op te schonen. Op de letterlijke vraag van mevrouw Van de Gevel of er nog meer lijken in de kast lagen gaf toenmalig VVD wethouder Van Adrichem (dagelijks bestuurslid Avalex) aan dat er, eind 2007, geen lijken meer in de kast lagen. Vanuit de discutabele, niet transparante bedrijfsvoering vroeg mevrouw Van de Gevel om een onafhankelijk rekenkameronderzoek. Zij kreeg gehoor in de raad van Pijnacker-Nootdorp en in de gemeenschappelijke raden. In oktober 2009 was het gezamenlijk rekenkameronderzoeksrapport klaar .  Daar worden een aantal aanbevelingen gedaan die overgenomen zouden worden. Mevrouw Van de Gevel werd vanaf 2008, door veranderende wet en regelgeving, plaats vervangend lid en stopt in maart (als plaatsvervangend lid) 2010 vanwege de verkiezingen.

 1. wanneer kwam het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur erachter dat de begroting en de verantwoording in 2010 niet kloppend was?
 2. hoe groot is het verschil?
 3. waardoor is het verschil ontstaan?
 4. elk bedrijf werkt met kwartaalcijfers, Avalex ook?
 5. zo ja; hoe kan het dan zo zijn dat eerste kwartaal van 2012 de uitgaven van 2010 pas inzichtelijk zijn?
 6. zo nee; waarom niet?
 7. welke stappen zijn gezet vanuit DB en AB om begrotinginzichtelijk te krijgen
 8. hoe heeft het kunnen gebeuren als u de geschiedenis bekijkt?
 9. wij gaan ervan uit dat Avalex het gat gaat betalen uit hetweerstandsvermogen wat is opgebouwd. Klopt dat?
 10. het weerstandsvermogen zal ongetwijfeld nog steeds nodig zijn en moet dus weer worden aangevuld. Hoe hoog is het bedrag waarvoor onze gemeente moet opdraaien?

Op 10 mei 2011 geeft wethouder Oudhof aan, in een commissie vergadering. dat gemeente Pijnacker-Nootdorp een pilot zou gaan starten (onder coördinatie van Avalex).  Het zou gaan om een project dat ‘afval loont’ maar dat zij het nog niet geheel eens zijn over de prijs. Vier maanden later, in september, start ineens het project Rijck. Het project komt groots in de landelijke media.  Men kan afval inleveren (papier €0,05 (*per kilo), kunststof €0,25* , textiel  €0,25* en klein elektrische apparaten €0,25*) Men kan daar als burger geld mee verdienen maar ook als sportclub.

Daarom de volgende vragen:

 1. klopt het dat de pilot Rijck de gemeente geen geld kost (ondanks plaatsen van containers, systemen, mankracht etc)?
 2. klopt het dat sportclubs gekort worden op de subsidie Pijnacker-Nootdorp vanuit opbrengsten Rijck?
 3. bij het continueren van het systeem zou er winst gemaakt moeten worden. Moeten de opbrengsten per kilo dan niet per kwartaal worden bijgesteld omdat deze nu, bij nader inzien, te hoog zijn? De verkoopprijs van papier ligt nu op 0,088 per kilo.
 4. de containers  bij de sportverenigingen zijn nu bijna leeg omdat men nu veelal via Rijck in gaat zamelen.  Wat was voor de proef van Ryck het tonnage papier dat ingezameld werd middels ondergrondse containers, magazijncontainers voor verenigingen en welke tonnages papier worden nu via deze middelen ingezameld en hoeveel leverden inwoners nu zelf in bij een Ryck-inzamelpunt?

 

 

Deel dit:

Eén reactie

Janneke, mei 30, 2023

Mij lijkt een systeem waarin je alleen plastic en blik kan inleveren beter. De meeste mensen leveren het grootste deel van hun papier, textiel en huishoudelijke apparaten grotendeels in, ook al krijg je er geen geld voor. Huidige systeem van statiegeld op blikjes en plastic flesjes is natuurlijk ook niet handig. Gedeukte of kapotte flesjes of blikjes; flesjes zonder etiket en flesjes uit het buitenland kan je niet inleveren. Ook koop je kleine flesjes en blikjes vaak voor onderweg. Leeg flesje of blikje moet je dan meenemen in de tas die je niet bij je hebt of met zo’n lekkend blikje in je tas. Gedeukt kan je ze niet meer inleveren.
Mijn voorstel zou zijn om landelijk plastic en blik in te leveren. Bij voorkeur bij supermarkten. Ook gedeukt of kapot kan je dan inleveren en opslag kost minder ruimte als ze direct geplet worden. Blikje of flesje weggooien in de vuilnisbak merk je niet in je portemonnee maar rapen des te meer en kan de gemeente schelen in de kosten van het opruimen van zwerfvuil.

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.