Betoog maatschappelijke dialoog 24-05-2011

Als je gaat bezuinigen moet je een visie hebben Waar wil je naar toe met je gemeente en hoe leg je de keuzes uit naar de mensen die jou als hun vertegenwoordiger gekozen hebben

Bezuinigingen doorvoeren betekent immers altijd dat je keuzes moet maken en bepaalde groepen moet teleurstellen. Eerlijk Alternatief houdt het simpel en laat zich leiden door haar verkiezingsprogramma.

In de 7 zekerheden van Eerlijk Alternatief staat dat men simpel moet kunnen ondernemen. Het belang van een economische gezond dorp staat buiten kijf.

Het bedrijventerrein Boezem 2 ligt nog braak Het is de bedoeling dat zich daar ondernemers gaan vestigen. Nieuwe bedrijven zullen dat alleen doen als de bereikbaarheid goed in orde is. Anders komt er geen hond. Als er geen bedrijven komen gaan we voor miljoenen het schip in.

Eerlijk Alternatief is daarom wel voor het aanleggen van de Zijdeweg en de aansluiting van de Oostelijke randweg. En gooi niet de precarioheffingen omhoog. De ondernemers hebben het al moeilijk zat. En dat geldt niet alleen voor eventuele nieuwe bedrijven, maar ook van de kleine ondernemers die nu al alle zeilen moeten bijzetten.

In de 7 zekerheden van Eerlijk Alternatief staat ook dat we goed moeten luisteren naar de inwoners. Zij geven de richting aan. Laten we dat dan ook vooral nu doen.

Weet u nog de hoorzitting van de tuinders in november 2010? Weet u nog dat mijnheer Van Ruijven aangaf dat de tuinders niet mee kunnen betalen aan de Komkommerweg omdat ze nu al  het hoofd amper boven water kunnen houden. Weet u nog dat men zei dat in de toekomst door schaalvergroting het aantal  ritten minder zou worden? Weet u nog dat mijnheer Van Ruijven zei dat ze t al 100 jaar zonder Komkommerweg doen op mijn vraag wat gaat er gebeuren als we die dure weg niet aanleggen? Als je dan goed luistert dan is er voor ons mijn één conclusie. Het aanleggen van Komkommerweg is helemaal niet vanzelfsprekend.  En dat levert al in één keer 5,6 miljoen op.

In de 7 zekerheden van Eerlijk Alternatief staat dat men zich veilig moet voelen. Veilig in eigen huis en op straat. Als we korte aanrijtijden willen blijven behouden moeten we niet bezuinigen op de veiligheidsregio. Als je het dorp veilig wil houden kan het met straatverlichting misschien wel minder maar niet bij de kwetsbare fietsers die op de paden rijden.  In onze jonge gemeente zijn elke dag meerdere keren per dag heel veel kinderen  op weg van een naar school. Zij moeten zonder ongelukken en zonder lastig gevallen te worden thuis kunnen komen.

In de 7 zekerheden van Eerlijk Alternatief staat dat we zeker moeten zijn van zorg. De zwakkeren in onze gemeente – die zonder daarvoor gekozen te hebben in slechte omstandigheden moeten leven-  verdienen te allen tijde onze steun. Daarom vinden wij de bezuinigingen op het werkterrein van de Stichting Welzijn en Ondersteuning Pijnacker-Nootdorp ontoelaatbaar. Eerlijk Alternatief vindt ook dat wij het onderzoek van de rekenkamercommissie af moeten wachten.  De eerste twee prestatievelden van de  Wet Maatschappelijke Ondersteuning worden onderzocht op doelmatigheid. Wordt het geld wel goed uitgegeven? In dit onderzoek zit onder andere het jeugdbeleid. U heeft eindelijk na enig aandringen van ons de JIPJOP bus afgeschaft maar kijk ook naar de dure Jonginwebsite en naar het rendement van Stichting Jeugd en Jongeren Werk Midden Holland.

Bezuinigingen kan maar wel maar alleen gestuurd door een visie Zorg dat kwetsbare groepen niet de rekening moeten betalen van uw verdwenen 12 miljoen in IJsland. Eerlijk alternatief heeft gevraagd om een WMO debat omdat wij vinden dat de enorme bezuinigingsopgave die eraan komt goed besproken moet worden. Ik heb eerder aangegeven dat mensen die hulp nodig hebben die moeten krijgen. Of je nou rechts of links zit in de politiek iedereen vindt dat of zou dat in ieder geval moeten vinden.

In de 7 zekerheden van Eerlijk Alternatief staat dat we groen moeten blijven. Met grote regelmaat wordt het wonen in Pijnacker-Nootdorp aangeprezen vanwege het ‘wonen in het groen’en het dorpse karakter van onze gemeente. Maar wat blijft er van over?

Vele vinex-wijken zijn ontstaan en die worden omgeven door een groot glastuingebied waar geen plaats meer is voor kleine bedrijfjes, paarden en boeren hoeves. Was dat nou echt wat we wilden?

Achter V d Kooij, handbalvereniging Oliveo en het BlauwGele Vendel ligt het gebied AckersWoude. We hadden dat niet hoeven te ontwikkelen. Mijnheer Burger noemde dit al eens de rampenput van de VVD en CDA. Nu zitten we met een groot risico gebied in ons maag. Waarom staat niet in de maatregelen wat het kost om de manege te onteigenen? Waarom staat er niet in wat het kost om deze te verplaatsen? Waarom moet dat aanstaande donderdag besproken worden en dan weer onder geheimhouding? De grond is van de gemeente maar we kunnen daar nog niets doen. De huizenmarkt stort steeds verder in. Aan wie gaan we straks al die huizen verkopen? Waarom hier geen principiële keuze gemaakt? Laat het even voor wat het is, dus groen en ontwikkel de Oostlaan, de voorpleinen en Klapwijkseweg niet. Dat levert een bezuiniging op van bijna 2 miljoen.

Kosten nog moeite werden bespaard voor de maatschappelijke dialoog. Maar wordt er wel geluisterd naar de organisaties die op kwamen draven? Is niet alles van te voren besloten? U houdt hoorzittingen maar vervolgens drukt u het asfalt er gewoon doorheen.

U heeft een you tube account waar filmpjes opstaan van de gemeente. U laat een bedrijf een filmpje over veiligheid maken of over de maatschappelijke dialoog. De hele dag wordt gedraaid en  uiteindelijk werden deze filmpjes in een maand tijd maar 60 keer bezocht. U organiseert een grote voorlichtingsavond over inbraak preventie waar uiteindelijk 19 mensen komen En bij de meeste bezoekers was al ingebroken en zij wilde uiteindelijk alleen maar horen of de dief al opgepakt was.

U bereikt de bewoner niet, u hoort de burger niet.

U zit met vijf dure wethouders in een college en u bedenkt dat er maar op het kerstpakket bezuinigt moet worden.. Het kerstpakket voor de mensen van wijkbeheer die dag en nacht zorgen dat het een en ander wordt opgeruimd. Die mensen die zorgen dat de wijk veilig en prettig bewoonbaar blijft.  Een voorbeeld van een verkeerde keuze.

Noem een hoorzitting geen hoorzitting als u niet luistert. Noem een maatschappelijke dialoog geen dialoog als het een monoloog is. Leer luisteren, wees creatief en bezuinig met een menselijke maat.

 

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.