Wij vinden dat er genoeg kantoren leeg staan en stelde daarom de onderstaande vragen. In de bijlage treft u de antwoorden aan van het college.

Wij gaan nog intern in overleg of we hier nog op voortborduren.

1. Heeft de visie (zie hieronder) van de provincie ten aanzien van kantorenlocaties consequenties voor Pijnacker-Nootdorp?

De provincie gaat zich kritisch opstellen bij verzoeken om nieuwe kantorenlocaties in Zuid-Holland te ontwikkelen. Het gaat om de grotere locaties die gemeenten nog niet in bestemmingsplannen hebben opgenomen. Dit soort plannen kan alleen nog op goedkeuring van de provincie rekenen als de kantorenlocaties zich in stedelijke centra bevinden en in de buurt van goed openbaar vervoer.

Dat staat in de geactualiseerde Provinciale Structuurvisie (PSV) die GS op 23 augustus hebben vastgesteld. In deze actualisatie beperkt de provincie de stedelijke centra waar nog nieuwe kantoren mogelijk zijn. Ontwikkelaars en gemeenten moeten ook de zogeheten SER-ladder toepassen. Dat betekent onder meer dat eerst de beschikbare, leegstaande kantoorruimte moet worden benut voordat er van nieuwbouw sprake kan zijn.

Gedeputeerde Liesbeth Spies van Ruimtelijke Ordening zegt dat de bijstelling van de PSV inspeelt op de ingezakte kantorenmarkt. ‘Wij maken ons zorgen over het overschot aan vierkante meters dat nu op de tekentafels ligt. Dat is vier keer zoveel als waar de komende tien jaar behoefte aan is. We moeten ervoor waken dat we straks bouwen voor leegstand. Door juist nu te gaan temporiseren, kunnen we schaarste creëren.’ Ook voor de woningbouw en voor bedrijventerreinen wil de provincie met gemeenten en regio’s overleggen hoe de capaciteit kan worden teruggebracht.

De ruimtelijke ordeningskaart in de PSV (functiekaart) is op verzoek van diverse gemeenten op een aantal plaatsen gewijzigd. In totaal verzochten 26 gemeenten de functiekaart aan te passen met in totaal 47 verschillende verzoeken. Daarvan heeft de provincie er 30 gehonoreerd.

2. Is deze visie een reden om nieuw te bouwen kantorenlocaties voor Pijnacker-Nootdorp te herzien?

 

 

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.