Vanavond hieronder mijn betoog in commissie wezijn over de notitie jeugd- en jongerenwerk “de jeugd doet mee”;

In 2008 is deze notitie met 63 maatregelen vastgesteld. Het CDA was toen echter tegen en dat werd bekrachtigd in een ferme woordwisseling met toenmalig PvdA-wethouder Suyker. De nieuwe wethouder mevrouw Van Egmond was destijds woordvoerdster en tekende dus niet mee terwijl zij nu dezelfde nota moet verdedigen. Het kan raar lopen.

Maar het zegt veel over de politieke sturing van het zogenaamde ‘integrale jeugdbeleid’. Kunnen we dat niet beter ‘opportunistisch jeugdbeleid’ noemen, want het hangt als houtje/touwtje aan elkaar. EA kan de grote lijn daarin niet ontdekken; integendeel, soms is sprake van geen of gebrekkige onderbouwing dan wel tegenstrijdigheid.

De gevraagde beslissing, en daar gaat het nu om,  is kennis te nemen van de voortgang van ‘de jeugd doet mee’ notitie. Dat doen wij. Maar we zijn het met een aantal zaken niet eens.

Laat ik een aantal voorbeelden geven wat volgens ons niet klopt;

Centrum voor Jeugd en Gezin; het speeltje van ex minister Rouvoet, is volgens ons doelloos. De heer Levering, Lector Algemene Pedagogiek zegt hierover, en ik citeer; ‘we moeten niet denken dat we ouders die hun opvoedplicht verzaken aan het opvoeden krijgen.’  Tijdens je zwangerschap krijg je tegenwoordig een lijst met vragen om alvast in beeld te brengen of je ongeboren kind een risicokind wordt. Ik citeer weer: “je plaatst daarmee een kind in een bepaalde categorie. Het suggereert een vorm van voorspelbaarheid die er niet bestaat”. Tuig niet een gebouw op met meer zinloze bemoeienissen.

Het jeugd- en jongerenwerk; uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat rondhangen een nonformele vorm is van vrijetijdsbesteding. Daarin wordt aangegeven dat informele jeugdruimtes niet ingeruild moeten worden tot formele jeugdruimtes. Dat is dan meteen de verklaring dat bijvoorbeeld de Hofnar, jeugcentrum in Pijnacker, die trouwens al een jaar dicht is, gevuld wordt met gemiddeld een zestal jongenen.  Wat kost dat wel niet per jongere.. een ruimte huren, twee jongerenwerkers Dat kunnen we echt niet verkopen in deze tijd.

Jeugdwerk richting opbouwwerk; al eerder gaven wij aan dat we richting opbouwwerk moeten. Opbouwwerk zet zich in voor groepen mensen uit de bevolking met speciale aandacht voor mensen in een achterstand situatie. Wat is het doel van gesubsidieerd zwemmen in het Tikibad, het graffiti-spuiten enzovoort?

Haltstraffen; recentelijk is gebleken dat 40% van de criminele jongeren in Amsterdam zwakbegaafd is. Als je weet dat 5% van de totale bevolking van de chronische deliquenten verantwoordelijk is voor meer dan de helft van de criminaliteit moet je dan van alles optuigen Nee. Uit onderzoek blijkt dat die groep al voor hun 10e een delict pleegt. Halt heeft dan geen zin, het jonge kind moet dan meteen behandeld worden. Dat is preventief. Straffen moet je doen bij de jongeren waarbij het helpt en als het niet helpt moet je de behandeling in.

Ik kan nog wel een aantal zaken opnoemen maar eerst moeten wij in debat over wat we nou willen met de jongeren als gemeente. Bemoeizorg, het optuigen van allerlei zaken of werkelijk preventief inspelen op jongeren die spaak lopen.

Maar eerst wil ik terug naar het ontbreken van een visie op jeugd. Waar is de grote lijn in het jongerenbeleid???

Het merendeel doet het goed en daar moet je je dus ook niet mee bemoeien. Het jeugd- en jongerenwerk kost ongeveer, inclusief veiligheid, 1,2 miljoen. Maar wat doen we? We gaan bezuinigen op gehandicapten vervoer en niet op het jongerenwerk. En das de omgekeerde wereld.

Eerlijk Alternatief geeft al jaren aan dat we kritisch moeten kijken wat we nou willen. Jongeren die in de fout in gaan, overlast veroorzaken die moeten we eruit halen  met effect.

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.