Dinsdag lag het bestemmingsplan Oude Leede ter bespreking. Jolanda van Leeuwen heeft een warm betoog gehouden voor de paarden. Er is geen visie over maneges, fokkers etc. De wethouder heeft naar aanleiding van haar pleidooi de toezegging gedaan om met een visie dokument te komen na het reces. Hieronder leest u haar betoog.

De fractie van Eerlijk Alternatief is tevreden met dit bestemmingsplan Lint Oude Leede 2de herziening Onderweg 9, waardoor de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied wordt verbeterd en verrommeling wordt tegengegaan door oude en niet rendabele glascomplexen op te ruimen. Wij hopen dat degenen die gebruik hebben gemaakt van de ruimte voor ruimte regeling succesvol zullen zijn bij de verdere ontwikkelingen .

Wij hebben al eerder aangegeven niet altijd en niet onder alle omstandigheden gecharmeerd te zijn van glastuinbouw en in het buitengebied soms de voorkeur te geven aan groen en € weliswaar zeer kleinschalige- woningbouw, die passend geacht moet worden in de omgeving. Wij gaan er dan ook van uit dat de toezegging gestand zal worden gedaan dat de Welstandscommissie de bouwvergunningen zal toetsen aan het bijzondere karakter van dit gebied.

Wij willen nog wel aandacht vragen voor de invulling en reikwijdte van de bestemmingsomschrijving.

Opnieuw en uitdrukkelijk is aangegeven dat het in strijd is met de bestemming Agrarisch-Weide  om de gronden te gebruiken als paardenbak.

Het wordt tijd om een lans te breken voor de vele paardenliefhebbers in ons dorp. Pijnacker-Nootdorp is een dorp met veel paarden. En paardenliefhebber of niet, de paarden passen in het dorpse karakter.

Er is toch niet voor niets een ruiterpadenplan in wording?

Op 24 mei is nog op de Gemeente site de folder van de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie geplaatst ‘Weet wat je doet als je een paard ontmoet’.

Maar was deze folder wel nodig, zullen we ze nog lang kunnen ontmoeten?

Het wordt de beoefenaar van de paardensport en de paardenbezitters zo langzamerhand wel heel moeilijk gemaakt.

Ik kan wijzen op de onduidelijkheid over de locatie van de manege Het Blauw/Gele Vendel, de moeilijkheden bij de familie Hogendoorn aan de Overgauwseweg voor het uitoefenen van het bedrijf als veearts en het houden van paarden; de discussie over de paardenhouderij/ paardenfokkerij van de heer Steenwijk, de wens van het Hippisch Centrum Nootdorp van mevrouw Moesman.

De pleidooien van deze partijen hebben niet tot het door hen gewenste resultaat geleid.

Ik wil daarom oproepen op dit paardenterrein een visie te ontwikkelen- uiteraard in samenspraak met de betrokkenen- en dit uitdrukkelijk een keer te agenderen.

Kan de wethouder dit toezeggen en daar een termijn aan verbinden?

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.