Op donderdag 29 december stond er een interview in de Telstar en in de Telstar-Online over AckersWoude met VVD wethouder Van Haagen. Voor de goede orde vinden wij dat informatie zoveel als mogelijk openbaar moet. Vertrouwelijkheid is alleen nodig wanneer onderhandelingspositie in geding komt.

De wethouder geeft in dit interview de constructie weer over AckersWoude.

De constructie was geheim. Bij nader inzien is er een brief  op 23 december op de digitale leestafel gepubliceerd met de mededeling dat de wethouder een interview zal afnemen.  Die brief is gedateerd op 15 december. (lees voor de vragen verder)

Daarom de volgende vragen (ook namens LPN);

  1. weet de wethouder dat openbaarheid van vertrouwelijke informatie alleen openbaar kan worden gemaakt door een besluit van de (toetsende en controlerende) gemeenteraad?
  2. de brief, op de leestafel, over het interview,  is gedateerd op 15 december.  Op 22 december was er een gemeenteraadsvergadering. Waarom heeft de heer Van Haagen niet aan de raad in december 2011 het verzoek gedaan  om openbaarheid van bepaalde informatie omtrent AckersWoude?
  3. waarom is gekozen voor het afnemen van een interview over AckersWoude eind december?
  4. volgens de griffie staat in januari  2012 het opheffen van vertrouwelijkheid AckersWoude op de agenda. Waarom heeft de wethouder niet één maand gewacht op het interview na die betreffende vergadering zodat de procedure klopt?
  5. Heeft de wethouder vertrouwelijke bedragen of andere vertrouwelijke informatie besproken met betreffende journalist?
  6. is de wethouder van mening dat hij, achteraf, onhandig en onjuist heeft gehandeld naar de pers?
  7. neemt de wethouder, qua procedures, de gemeenteraad serieus?
  8. wat doet de wethouder eraan, in de toekomst, om zich te houden aan procedures?

Zie de verordeing artikel 31 in de bijlage

 

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.