In verband met ziekenhuis opname was ik niet in de gelegenheid om naar de inloop avond over de 380KV te gaan.

Wethouder van Egmond had deze avond georganiseerd om bewoners gerust te stellen.

Ik heb er al veel over gescheven en maak mij wel degelijk ongerust.

Het beroep bij de Raad van State heeft niets geholpen en zo zien we dat gemeente Pijnacker-Nootdorp als schoothondje achter gigant TenneT loopt. De popaganda machine draait op vole toeren. Ik heb ook wel eens wat getwittert over de 380KV en kreeg zelf naar aanleiding van mijn tweets post thuis van TenneT… dat zegt genoeg over de macht van TenneT.

Omdat ik niet naar de zogenaamde informatieavond kon heb ik contact gezocht met Zoetermeer. Zij zijn naar de infoavond gegaan. Zie hieronder het persbericht;

 

Woensdagavond 30 maart was er in Pijnacker een door die gemeente georganiseerde inloopavond over de hoogspannings-verbinding Randstad 380 kV. Het doel van de avond was om de bewoners te informeren en gerust te stellen omtrent de vele vragen over de gezondheidsrisico’s door elektromagnetische (em) straling die er leven.  Hiervoor waren aanwezig het ministerie van Infrastructuur & Mileu en de GGD Zuid-Holland-West. Verder gaf TenneT informatie omtrent de voortgang van het project in de omgeving van Pijnacker. Wij van Stichting de Groene Landscheiding N470 waren hierbij ook aanwezig om te beoordelen in hoeverre de geboden informatie juist en volledig was.

De informatie omtrent de schadelijke elektromagnetische straling die door de instanties werd gegeven bleek helaas op essentiële punten niet volledig of zelfs onjuist en meer bedoeld om mensen tegen beter weten in gerust te stellen zoals we dat ook zien bij grootschalige rampen. De informatie die werd gegeven is gedateerd en geeft geen juist beeld van de laatste wetenschappelijke kennis die door experts wereldwijd is opgebouwd. Zo bleken de deskundigen niet op de hoogte van het advies van het Karolinska instituut dat bestaat uit wereldwijde experts en onder leiding staat van de internationaal zeer gerespecteerde Zweedse hoogleraar (neurowetenschappen) Olle Johansson. Dit instituut kwam 3 februari 2011 met een alarmerend persbericht dat de gevaren van elektromagnetische straling vele malen groter zijn dan tot heden werd aangenomen. Prof Johansson adviseert een veilige maximale waarde voor em-straling van 0,1 microTesla terwijl onze overheid nog uitgaat van 0,4. Dit houdt in dat de veilige afstand voor bewoning meer dan verdubbelt als het gaat over hoogspanningslijnen.

(Zie: http://international-emf-alliance.org/images/pdf/SELETUN_statement.pdf)

Vele ziektes waaronder kanker, Alzheimer, ALS en  miskramen worden al lange tijd in verband gebracht met em-straling. De instanties die over de volksgezondheid moeten waken stellen echter dat dit (nog) niet duidelijk is. Een vreemd standpunt omdat alle  onderzoeken hierover gewoon via internet voor iedereen te vinden zijn. Dit standpunt leidde er echter wel toe dat de Raad van State het project Randstad 380 kV ongestoord vrij baan gaf omdat de veilige norm van 0,1 in Nederland niet wordt erkend. Hiermee kan de minister vasthouden aan een norm die al 6 jaar oud is.

Naast em-straling van hoogspanningslijnen is er helaas ook nog een ander schadelijke invloed; elektrische oplading van fijnstof door oogspanning. Ook dit schadelijke effect wordt tot heden niet  erkend door de Nederlandse overheid. Alle rapporten van wereldwijd erkende onderzoekers werden geëvalueerd door het RIVM maar die achtte niet ‘hard wetenschappelijk bewezen’ dat fijnstof in schadelijke mate elektrisch wordt geladen waar de onderzoekers dit wel overduidelijk aangetoond achten. Het harde wetenschappelijke bewijs baart zorgen nu en voor de toekomst. Onze hoeders van de gezondheid (o.a. de Nationale Gezondheidsraad) achtte ook pas in 2002 hard bewezen dat roken schadelijk is terwijl dit al veel langer bekend was. Ook radioactieve straling is jarenlang tegen beter weten in niet erkend als schadelijk, inmiddels weten we helaas beter.

De relatief kleine wijk Nesselande heeft dwars door de wijken een hoogspanningsleiding. In die wijk zijn op dit moment zes gevallen van kinderleukemie. Een groot aantal dat belangrijk afwijkt van het landelijk gemiddelde. Of hoogspanning hiervan de oorzaak is, doet de overheid geen onderzoek naar.Schokkend is het om namens de federatie van producenten van hoogspanningssystemen (FEDET) te moeten vernemen dat er voor elk specifiek knelpunt een oplossing is om het probleem van straling effectief te kunnen bestrijden middels ondergrondse aanleg op verschillende wijzen. De FEDET concludeerde in februari 2010 op een conferentie voor de Provinciale Staten van Groningen dat ‘Voor elke verbinding is er een moderne, duurzame en onzichtbare oplossing’ en ‘Het is niet een kwestie van kunnen maar van willen’. Blijkbaar wil de overheid niet.

In Lansingerland en Zoetermeer zijn vooralsnog geen plannen voor een voorlichtingsavond met een volledige opening van zaken waarbij werkelijk deskundige wetenschappers hun oordeel geven. Het is nog niet zo heel lang geleden dat het RIVM – misschien om paniek te voorkomen in Zoetermeer de uitstoot van gevaarlijke stoffen 45-maal te laag inschatte. Dankzij de deskundige hoogleraar Lucas Reijnders kwam de waarheid later toch aan het licht. De geloofwaardigheid van overheidsinstanties met een bewakende rol staat en komt hierdoor steeds meer onder druk.
Het zou de overheden sieren als ze haar burgers serieus gaat nemen en de waarheid vertellen. Misschien zullen de diverse plannen aanvankelijk duurder worden maar ze leveren voor de toekomst een flinke besparing in de kosten van gezondheidszorg. Individuele gezondheid is ook collectief een groot goed dat beschermd moet worden door die overheid in het belang van ons allen. 

R. Keessen
Drs. Ing. K. Oudshoorn
H.J. van der Weij

Stichting de Groenelandscheiding N470
Web:   www.groenelandscheidingn470.nl

Volg ons via twitter: http://twitter.com/#!/geenmasten

 

PS: op onze website vindt u bovenaan de laatste stand van wetenschap van het Karolinska instituut.

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.