Verordeningen Wet Investeren in Jongeren

Een van de speerpunten van EA is het jeugdbeleid.

De WIJ is ons dan ook op het lijf geschreven, mits zo uitgevoerd dat jongeren en maatschappij er ook werkelijk van profiteren. Wij vinden echter dat de touwtjes wat strakker moeten worden aangetrokken en dienen daarom vanavond een amendement in. (lees meer waarom)

 

De jeugd heeft de  toekomst.

De jongere zal zich er echter ook van bewust moeten zijn dat zijn toekomst  voor een deel ligt in een zinvolle bijdrage aan de maatschappij door voor die bewuste jongere passende arbeidsparticipatie.

De tijd dat jongeren, met of zonder startkwalificatie, met of zonder vervolgopleiding,  met redelijk gemak een uitkering aan konden vragen wanneer zij naar hun smaak geen passende arbeid konden vinden, is gelukkig voorbij.

De maatschappij gaat hieraan failliet en het vormt de jongeren geenszins.

De Verordening Werkleeraanbod, die erop gericht is om jongeren via verschillende trajecten aan het werk te helpen, biedt heel veel perspectieven, mits er verantwoord wordt omgesprongen met de beperkte financiën van de gemeente Pijnacker/Nootdorp, qua mogelijkheden, budgetten en subsidies.

We kunnen niet beter investeren dan in de jeugd, maar een goede begeleiding en ondersteuning van de jongeren is essentieel.

Alleen als er maatwerk wordt geleverd, zullen langdurige resultaten worden bereikt.

Naast een juiste ondersteuning moeten we voor alles kunnen uitgaan van de goede wil en inzet van de jongeren die geholpen worden.

Zij moeten zich ten zeerste bewust zijn van de bevoorrechte positie waarin zij zich bevinden

Immers, zij  worden met alle mogelijke hulp en middelen klaargestoomd voor de werkende maatschappij. Misbruik van deze mogelijkheden door het achterhouden van informatie, desinteresse in het aangebodene en/of onvoldoende medewerking om te komen tot arbeidsinschakeling dienen fors te worden bestraft.

EA pleit in dat geval voor een duidelijke verlaging van de inkomensvoorziening, niet voor de duur van 1 maand, maar tenminste totdat blijk is gegeven van een totaal andere houding.

De hoogte van de verlagingen is verdeeld in diverse categoriën.

Bij meerdere ongewenste gedragingen wordt het percentage uit de hoogste categorie gehanteerd.

Voor iemand die bijv. onvoldoende informatie verstrekt, niet meewerkt aan plannen voor zijn toekomst én de uitvoering ervan leidt dit in principe tot een korting van 20% voor de duur van 1 maand.

De verordening bouwt ook de mogelijkheid in om sancties niet op te leggen en rekening te houden met iemands persoonlijke omstandigheden c.q onaanvaardbare gevolgen.

EA beveelt aan hierin terughoudend te zijn. Voor mensen die valsheid in geschrifte plegen en/of niet meewerken aan plannen voor hun toekomst in de maatschappij  is het, zeker wanneer dit bij herhaling gebeurt, jammer maar helaas.

Zij brengen immers onze maatschappij ook in grote problemen omdat zij hun steentje niet bijdragen en de gemeente Pijnacker/Nootdorp kan het zich al helemaal niet permitteren om extra zakgeld te verstrekken aan mensen die wel kunnen, maar niet willen werken.

Het  is jammer dat, omdat men heeft gekozen aansluiting te zoeken bij de reeds bestaande Wwb-verordening, is afgezien van de verlaging voor schoolverlaters en alleenstaanden van 21 of 22 jaar.

In deze hachelijke tijden mogen we immers geen besparing uit de weg gaan.

EA is gelukkig met de mogelijkheden die de WIJ jongeren biedt, maar waarschuwt hen en de gemeente dat wij er streng willen toezien dat gemeenschapsgelden juist, nuttig en spaarzaam worden gebruikt om de beoogde doelstellingen te bereiken.

Dit betekent dat wij veel verwachten van de gemeente op het gebied van het informeren van de cliënten, verificatie van gegevens, fraudepreventie en

-repressie en vooral het motiveren van de jongeren in onze gemeente.

In de bijlage leest u het amendement wat wij vanavond gaan indienen.


Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.