Naar aanleiding van de  beroepszitting van de Raad van State aangaande de 380 kV-verbinding op 9 en 10 augustus jl willen wij zo spoedig mogelijk een openbaar debat  over onderstaande vragen cq opmerkingen.

1. Onderschrijft u dat er in de structuurvisie van 1992 een sportpark is aangewezen in de Oude Polder?

2. Onderschrijft u dat de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp in september 2003 heeft ingestemd met de basiskaart Oude Polder?

3. Onderschrijft u dat begin 2006 een vrijstellingsprocedure is gevolgd voor het aanbrengen van voorbelasting / het ophogen van het gebied Oude Polder tussen de Hoogseweg en de N470 t.b.v. die reeds jaren voorgenomen functie sportvoorzieningen’ op genoemde locatie?

4. Onderschrijft u dat voormalig wethouder Van der Kraan diverse keren, op vragen mijnerzijds, heeft geantwoord dat

  • de provincie akkoord was met de sportlocatie?
  • de provincie akkoord was met wijzigingen van de rode contour?

5. Onderschrijft u dat bij de aanleg van het nieuwe Randstad 380 kV tracé, buitenschoolse opvang, scholen en sportvoorzieningen ontzien worden als kwetsbare locaties vanwege de stralingsrisico’s?

6. Onderschrijft u dat, wanneer de bestemming sportvoorzieningen’ rond 2005/2006 door gemeente Pijnacker-Nootdorp formeel was vastgelegd in een bestemmingsplan, er niet eenvoudig een opstijgpunt voor de 380kV hoogspanningsverbinding in de Oude Polder had kunnen worden gerealiseerd?

7. Onderschrijft u dat de Minister van EZ/VROM in dƒ¡t geval tenminste gemeente Pijnacker-Nootdorp financieel had moeten compenseren en financieel had moeten ondersteunen bij het realiseren van deze gevoelige bestemming op een veilige andere locatie zonder stralingsrisico’s?

8. Begrijpt u dat inwoners van gemeente Pijnacker-Nootdorp te allen tijde van u verwachten dat u opkomt voor hun veiligheid en hun belangen (lees: geen opstijgpunt, geen sport + straling)?

9. Vreemd genoeg  is dat gemeente Pijnacker-Nootdorp, anders dan bijvoorbeeld gemeente Midden-Delfland, geen beroep heeft ingediend bij de Raad van State.
Onderschrijft u dat naar de inwoners gecommuniceerd is dat dit geen zin meer had, omdat en ik citeer het optimale onderhandelingsresultaat was bereikt’?

10. Waarom was er een ambtenaar van de gemeente Pijnacker-Nootdorp aanwezig op maandag 9 augustus 2010 bij een beroepszitting van de Raad van State aangaande de 380 kV-verbinding? Wat was haar rol precies? Hoe moet uitgelegd worden dat zij werd voorgesteld als belanghebbende/verweerder  in plaats van  appellant (bezwaarmaker) ?

11. Onderschrijft u dat VROM het advies geeft om geen  hoogspanningsmasten te vestigen bij sportcomplexen?

12. Heeft het feit dat er een 380KV opstijgstation komt in de Oude Polder  een relatie met afspraken omtrent  FES-subsidies (glastuinbouw)  in combinatie met de financiering van de Groenzone/Groenblauwe slinger?

13. Aangezien het feit dat het VROM-advies geen wet is en dus niet bindend is vragen wij ons af wat u doet met dit *advies. (*geen hoogspanningsmasten bij scholen, na- en voorschoolseopvang en sportvoorzieningen)

Hanneke van de Gevel

Voorzitter fractie Eerlijk Alternatief

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.