Gisteren hadden we een vergadering om beter te vergaderen.  Op Telstar barstte de kritiek los. Eerst schrijf ik wat inhoudelijks en daarna mijn visie over de kosten.

Ik zit vanaf 2006 in de raad en ik moet bekennen dat stilzitten niet mijn sterkste kant is. Het aandachtig luisteren lukt ook niet altijd. Zeker niet als raadsleden stukken gaan samenvatten, ellenlange betogen, lange antwoorden.

Ik weet nog goed toen ik tegen de heer van Leeuwen zei ‘u zit een stuk samen te vatten, ik kan echt wel lezen’ waarop de heer van Leeuwen zei ‘maar mevrouw Van de Gevel, deze versie kent u nog niet’ Natuurlijk kreeg de heer Van Leeuwen de lachers op de hand. Maar samenvatten hoort natuurlijk niet bij de toetsende en controlerende rol van een raadslid. Van de andere kant wil iedereen zijn punt belangrijk maken.

Of wethouder Suijker die vanuit dossierkennis, gedrevenheid een monoloog als antwoord  gaf wat langer was dan alle sprekers bij elkaar. Strategisch was dat wel handig want iedereen was murw door die lange antwoorden.

Vaak duurt het ook lang omdat de besluitvorming voor raadsleden te ingewikkeld is. Zo diende ik een motie in om met maximaal twee mensen in de commissie te laten zitten, ongeacht aantal zetels. In de raad ging iedereen akkoord. Omdat de verordening aangepast moest na aanleiding van die motie kwam het nog een keer  in de commissie. Vervolgens gingen de heer De Vries en de heer Van Leeuwen niet akkoord. Dat was voor mij en een aantal andere niet te volgen.

Ik ben meestal erg kort van stof maar heb ook wel eens een punt op de agenda gezet om een punt te maken. We moeten dus allemaal hand in eigen boezem steken.

In die vier jaar zijn al een aantal zaken al wel veranderd. Zo moeten we technische vragen schriftelijk afhandelen, hebben we per onderwerp één woordvoerder en hebben we een beperkte spreektijd.

Op verzoek van het grootste gedeelte van de raad moest er na aanleiding van het onderzoek (zie bijlage) een bijeenkomst komen. De griffier van Almere werd ingevlogen om als gespreksleider en als deskundige het een en ander in goede banen te leiden. De  raadsleden offerden een vrije dag op en er werd  hard gewerkt maar er was geen uitkomst.   Inhoudelijk vond ik de dag niet sterk. Na veel brainstormsessies werd er op het einde van de dag een werkgroep samengesteld en die moeten op onderzoek. Voor nog wat meer info zie een kort verslag in de bijlage.

De kritiek kwam vooral voort uit de locatie. Noordwijk. Wij vonden en vinden die kritiek terecht. Al die auto’s minimaal één uur heen en één uur terug, de huur van de zaal, lunch etc. Wij hadden liever gewoon in het gemeentehuis gezeten en wat broodjes laten bezorgen door de Viergang of Van der Valk. Dat scheelt niet alleen geld maar ook reistijd en daarnaast investeer je in je eigen middenstand. De meeste raadsleden vonden dat achteraf.

Ik hoop echt dat met uitjes, die de belasting betaler moet betalen, uitgekeken wordt. Dus ook congressen, ambtenarenuitjes etc. Als volksvertegenwoordiger, bestuur is het niet te verkopen omdat we dik moeten bezuinigen. We moeten elke cent omdraaien en dat geldt dus voor alles en zeker voor ons als raad.

Verder ging het ook over de band tussen de coalitie en de oppositie. Ik krijg nogal eens het verwijt, van andere, dat ik te fel ben en soms op het randje. En dat klopt. Een van de doelen van Eerlijk Alternatief is om als waakhond op te treden en dat doen wij door alles, wat niet onder embargo valt, openbaar te maken. Eerlijkheid en openbaarheid is voor ons een groot goed. Dat hoort bij een democratie!

Als andere partijen, en dat kan bijna niet anders, ook die eerlijkheid en openbaarheid als een van de doelen heeft komt het met die samenwerking wel goed.

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.