Door Jolanda van Leeuwen;

Eerlijk Alternatief heeft aan het college van burgemeester en wethouders vragen gesteld over de Van Vliet-locatie (zie bijlage). Met de Van Vliet locatie wordt de boerderij in Tolhek die grenst aan de Harnasch en de Nes bedoeld.

Toen  Tolhek werd ontwikkeld was het plan om deze boerderij € net als de huidige pannenkoekenboerderij € onderdeel te maken van het wijkpark.  Dit staat ook in het bestemmingsplan. De mensen die destijds een huis kochten in de Rietlanden  gingen daar ook terecht van uit.  De dure huizen waren gewild, want wie wilde nou niet in een mooi huis in een groene omgeving wonen?

Dit mooie (voor)uitzicht lijkt de bewoners nu te worden ontnomen. Opeens is de wens om op deze plek woningen te bouwen opgekomen.

En wij  van Eerlijk Alternatief begrijpen niet waar deze verandering vandaan komt. En als we iets niet begrijpen, worden we onrustig .

De boerderij is nog steeds eigendom van de heer Van Vliet. De bijgebouwen staan op instorten en de boerderij zelf wordt verhuurd. In afwachting waarvan?

Het openbare groen aan de rand van de boerderij wordt € ondanks verzoeken daartoe door omwonenden- niet meer onderhouden.  Nogmaals,  wat gaat er gebeuren?

Wettelijk moeten bestemmingsplannen elke 10 jaar worden herzien. Het is nu tijd om ook het bestemmingsplan waar de Van Vliet locatie onderdeel van uitmaakt te herzien.  Dat is op zich geen probleem, maar dat moet wel in alle openheid en volgens de regels van inspraak.

Kennelijk wachten de heer Van Vliet en de betrokken wethouder op een ontwikkelaar die de grond voor een mooie prijs wil aankopen en een appartementencomplex wil neerzetten.  Het belang van de eigenaar begrijpen we wel (de grond wordt dan veel waard), maar wat is het belang van de gemeente? En waarom zegt de wethouder en de betrokken ambtenaren nu dat het altijd al de bedoeling is geweest om er woningen te bouwen, terwijl uit de stukken toch duidelijk iets anders blijkt?

Het behoort tot de taak van de gemeenteraad om te bepalen welke bestemming er op grond komt.  Het is niet aan de eigenaar van de grond of aan de wethouder om te bepalen wat er met de grond gaat gebeuren. Dit moet in het democratisch proces met inspraak van de bewoners gebeuren.

En wat Eerlijk Alternatief betreft mag de Van Vliet locatie best groen blijven. Het is een heerlijke plek voor de jeugd om daar te spelen en te sporten. De mooie grote bomen kunnen dan ook blijven staan.

Update; Al onze vragen worden beantwoord in een notitie (3e kwartaal 2010)

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.