Uit Telstar Online;

Pijnacker – In Nederland worden zes grote kolencentrales gebouwd. Om de energie op te vangen en te transporteren is er een hoogspanningsnetwerk (380kV) nodig. Eén van deze nieuwe verbindingen komt straks door onze gemeente.

Een deel van het tracé wordt onder de grond aangelegd, maar nabij woonwijk Tolhek komt ter hoogte van de tunnelbak van de N470 de bekabeling straks bovengronds. Omdat de stralingsgevaren verre van duidelijk zijn en medische onderzoeksrapporten elkaar tegenspreken, zorgt het hoogspanningsnetwerk al jaren voor onrust bij omwonenden van het tracé. Ook milieugroepen strijden tegen de enorme hoge masten die het natuurgebied gaan ontsieren.

Van maandag 9 augustus tot en met woensdag 11 augustus vindt de mondelinge behandeling plaats bij de Raad van State. Er zijn drie inwoners van de gemeente Pijnacker-Nootdorp die bezwaar maken. Eén bewoner van buurtschap Oude Leede, in verband met planschade en de gevolgen van straling ondergronds. Eén bewoner uit de wijk Tolhek, vanwege bovengronds gevaar. En Hanneke van de Gevel, wellicht beter bekend als fractievoorzitter en gemeenteraadslid van de lokale politieke partij Eerlijk Alternatief.

Hanneke van de Gevel pleit aanstaande maandag op persoonlijke titel voor ondergrondse aanleg. Bovengrondse aanleg heeft volgens haar negatieve gevolgen voor de gezondheidzorg. ‘Ik besef dat de kans dat ik deze zaak win klein is, maar niets doen past mij niet. Naast horizonvervuiling, geluidshinder en vogels die zich straks te pletter vliegen, richt ik mij voornamelijk op de gezondheidsrisico’s van mensen’, zegt Van de Gevel.Hanneke wil de kabels hoe dan ook onder de grond. En dat kan, zegt ze: ‘In Japan ligt bijvoorbeeld 240 kilometer hoogspanningskabel gewoon onder de grond. Tussen Nederland en Noorwegen ligt 580 kilometer onderzeese stroomkabel. En zo zijn er meer voorbeelden. In Duitsland en Denemarken worden alle bovengrondse hoogspanningsverbindingen vervangen door ondergrondse kabelverbindingen.’

Er zijn heel veel onderzoeken waaruit blijkt dat nabij bovengrondse hoogspanningsmasten meer Alzheimer, spontane abortussen, verstoring van ontwikkeling van het embryo en kanker voorkomt. Het Rijk zegt daarop dat die onderzoeken weer niet representatief zijn, omdat de gebieden waar die hoogspanningsmasten zich bevinden, vaak de arme sociale klasse woont. Die hebben sowieso een verhoogde kans om ziek te worden. Dat uit onderzoek blijkt dat fijnstof geladen wordt met elektriciteit en honderden meters verder in longen terecht komt wuiven ze weg. Wat de overheid wel erkent is de verhoogde kans op kinderleukemie. Maar dan moet je minimaal een jaar veertien uur blootgesteld worden binnen een straal van honderd meter. Een voorlichter heeft zich laten ontvallen dat de magneetveldsterkte vele malen hoger is bij een opstijgpunt. En dan bouwen ze dat opstijgpunt vlak langs een wijk! Dat kan toch niet’, aldus Van de Gevel.

De zittingen vinden plaats in Paleis van Justitie aan de Prins Clauslaan 60 te Den Haag vanaf 10.00 uur. Er zijn geen inspraakmomenten meer, de uitspraak wordt eind september verwacht en is bindend.

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.