Een maand of wat stuurde wij een aantal vragen in. Vandaag kregen wij eindelijk antwoord via de mail. Zie ook de volledige  antwoorden in de bijlage.

1. Over Heron. Heron ligt bij station Nootdorp. Een gedeelte is aan DenHaag verkocht. Iets waar wij pertinent op tegen waren. Op dat stuk moeten autoverwerkings bedrijven komen. Zij zitten nu op de Binckhorst (DenHaag) Die bedrijven moeten daar weg omdat onze grote vriend DenHaag daar een fris en fruitig woonwijkje van wil maken.

De kern van de vragen zijn dat wij niet willen dat Beun de Haas zich daar gaat vestigen. Uit de antwoorden blijkt dat dat wel degelijk kan gebeuren omdat de bedrijven zich niet aan kwaliteitsnormen hoeven te houden.

2. Over de tekorten Veiligheidsregio. Volgens onze geheime informatiekanalen blijkt dat niet alleen onze brandweer een tekort heeft maar ook de veiligheidsregio een miljoenen tekort heeft. Omdat te horen of die verontrustte informatie klopt stelde wij vragen. Uit het antwoord blijkt dat dat niet bekend is….. Misschien handig als het college dat dan even gaat uitpluizen.

3. En dan nog een vraag over winterbanden. Een medewerker gaf aan, in tegenstelling tot eerdere antwoorden van het college,  dat er helemaal geen winterbanden gebruikt werden. De buregmeester ontkent. Tja… wie moeten we nou geloven.

 

UPDATE  15-12-2010;

1. Onlangs werd het E.A. wederom duidelijk dat de informatie betreffende de financiële positie van de Veiligheidsregio Haaglanden zorgelijk is en dat de eerder door E.A genoemde tekorten van 2.5 miljoen Euro wel degelijk klopte.

a. De vraag is dan ook of de heer mr. R.K. Brons al in november 2009 op de hoogte was van deze tekorten?

b. Kan er inzichtelijk gemaakt worden wanneer duidelijk werd dat de VHR een fors te kort dreigde op te lopen ?

2. In dit kader wenst E.A.  het financieel overzicht van de Veiligheidsregio Haaglanden over de periode 2008/2009 en 2010 teneinde inzicht te krijgen in alle beschikbare cijfers.

3. Zoals u bekend heeft E.A. zich steeds verzet tegen de vorming van de Veiligheidsregio Haaglanden, vooral wanneer deze nieuwe organisatie meer geld zou kosten voor onze Gemeente waarbij de brandweerzorg beduidend minder zou zijn.  Inmiddels zijn we 1 jaar verder en zijn er tal van signalen dat er forse te korten zijn waarbij er ook gesneden zal worden in het materieel en mogelijk ook in personeel.  Dus de vrees van E.A. is werkelijkheid geworden.

a. In hoeverre kan de Gemeente Pijnacker-Nootdorp de aansluiting bij de VRH ongedaan maken, vooral daar de Gemeente voorheen wel kostendekkend een gemeentelijke brandweer in de lucht heeft gehouden.

4. Er zijn tal van geruchten dat door de regionalisering officieren van de brandweer in hun op dat moment uitgeoefende functie overbodig waren en dat deze, in plaats van een sollicitatieplicht elders in nieuwe organisatie een ‘overhead’ functie hebben gekregen waarbij zij zelfs in rang en salaris gestegen zijn.

a. Kunt u inzichtelijk om welke aantallen dit gaat en welke financiële sporen dit heeft achtergelaten.

5. Er zijn tal van geruchten dat leidinggevenden door de nieuwe organisatie fors in rang en salaris omhoog gegaan zijn, louter en alleen omdat zij een grotere groep mensen moeten aansturen.

a. Kunt u aangeven hoeveel leidinggevenden dit betreft en welke financiële vergoeding daartegen over staat.

b. Is het juist dat manschappen/chauffeurs en bevelvoerders in de regio in de periode naar de aanloop van de nieuwe organisatie herbeoordeeld zijn waarbij zij er fors in salaris op vooruit is gegaan.

c. Kunt u een overzicht verstrekken van het aantal personeelsleden in 2008 met daarbij de loonkosten, deze gegevens eveneens over de periode 2009 en 2010.

d. E.A.  ontvangt graag een complete personeelslijst, desnoods anoniem waarbij bij betreffende personeelsleden de rang voor 1.1.2008 is weer gegeven, de rang per 01.01.2009 en de rang per 01.01.2010 alsmede de bijbehorende salarisschaal.  Alleen op deze wijze kan de VRH inzichtelijk maken hoe de lonen zijn gestegen en waardoor een eventueel tekort verklaart kan worden.

 

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.