Voor de verkiezingen is een stuk grond van Heron (bij station Nootdorp) verkocht aan DenHaag. DenHaag moet van de bedrijven in de Binckhorst af omdat ze daar een woonwijk gaan ontwikkelen. Wij waren hier faliekant op tegen maar behaalde geen meerderheid. Hier heb ik eerder over geschreven. Hoe zorg je dat de beunhazen zich hier niet kunnen vestigen? Wij hebben daar wel ideeën over. De gerenommeerde bedrijven voldoen aan kwaliteitseisen. Daar kunnen de malafide bedrijfjes nooit aan voldoen. Daarom stelde wij de volgende vragen aan het college. (lees verder)

De fractie van Eerlijk Alternatief maakt zich ernstig zorgen over de twee hectare op bedrijventerrein Heron, die zijn bestemd voor autoverwerkingsbedrijven moeten komen. Het al dan niet gecertificeerd of aangesloten zijn speelt, voor zover de fractie begrijpt, geen rol in het beeldkwaliteitplan. Eerlijk Alternatief vreest dat eventuele malafide bedrijven hierdoor moeilijk te weren zijn en wil graag antwoord op de volgende vragen:

  1. Zijn de autodemontage bedrijven, waarvan nu al bekend is dat zij zich daar willen vestigen,  gecertificeerd? Wij noemen de voor deze specifieke branche concreet geldende ARN, stiba en KZD.
  2. Zijn deze bedrijven aangesloten bij RDW?
  3. Is het aansluiten en certificeren  van de autodemontage bedrijven opgenomen in de kwaliteitseisen?
  4. Voldoen de bedrijven waarvan bekend is dat zij zich willen vestigen aan de ISO9001 norm?
  5. Is het voldoen aan de ISO9001 norm op enig moment een eis voor het al dan niet verkrijgen van een vestigingsvergunning?
  6. Om te leegstand te voorkomen zouden zich alleen bedrijven moeten vestigen die naar alle redelijkheid levensvatbaar zijn. Beschikken de bedrijven, die zich daar willen vestigen, over een gezond bedrijfsplan € ook op langere termijn.
  7. Zo niet, is dit op enig moment een eis?
  8. Zo ja,  is hier een toetsing voor?
  9. En als laatste vragen wij ons af of de kleine bedrijven zich op de één of andere manier mogen clusteren/samenwerken om zich vervolgens voor te doen als groot bedrijf?
Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.