Na aanleiding van een aantal incidenten hebben wij de schriftelijke vragen gesteld. Zie hieronder voor de vragen.

Bij de recente autobranden in Pijnacker was er, na de eerste inzet van de autospuit Pijnacker geen 2e autospuit paraat. Het duurde volgens P 2000 erg lang voordat de herbezetting een feit was, erger nog, er werd zelfs korpsalarm gemaakt om de 2e autospuit te vullen. De betekende dus dat de brand aan de Vuurdoornlaan door de Brandweer van Delft geblust moest worden. Een geluk bij een ongeluk was dat de Brandweer Delft op de terugweg was van Pijnacker (omdat zij meereden op de onjuiste melding brand in de Viergang) anders waren de gevolgen bij de Vuurdoornlaan niet te overzien geweest en waren de vlammen de woning ingeslagen. Nu was de Brandweer Delft zeer snel ter plaatse.

Eerlijk Alternatief heeft betreffende de brandweer de navolgende vragen.

Hoe vaak is er, nadat er om kazerne aanvulling is gevraagd een 2e oproep gedaan of korpsalarm gemaakt omdat er op het eerste verzoek “kazerne aanvulling” te weinig brandweerlieden naar de kazerne kwamen ?

Wat is de oorzaak van deze slechte opkomst ? Eerlijk Alternatief begrijpt dat er slechts enkele ploegen per week dienst hebben voor de kazerne aanvulling maar dat een “aanvullingsploeg” ook in die week dienst doet op de autospuit zodat het aantal vrijwilligers dat kan opkomen dan zeer beperkt is.

Zou het niet wenselijk zijn dat bij ieder korpsalarm alle beroepskrachten eveneens opgeroepen worden om zo de 2e autospuit sneller operationeel te hebben. Eerlijk Alternatief begreep namelijk dat de beroepskracht na einde van hun reguliere dienst niet verplicht zijn om op het sein “kazerne aanvulling ” te reageren. Verder gaat het gerucht dat er beroeps en vrijwilligers zijn die na hun diensttijd de pager uitzetten. Het voorstel van E.A. is dan ook dat beroepsmedewerkers altijd in dienst komen bij kazerne aanvulling en dat er gekeken wordt waar mensen wonen en dat men een derde ploeg ingeroosterd moet worden. Onderschrijft u onze aanbevelingen?

Eerlijk Alternatief heeft begrepen dat er, ondanks ontkenning door de Burgemeester, toch forse financiële problemen zijn binnen het korps Pijnacker-Nootdorp , dat er door de interim commandant fouten zijn gemaakt bij het opstellen van de begroting waarbij hij de vergoedingen voor de vrijwilligers over het hoofd heeft gezien. In hoeverre kloppen deze geluiden en welke gevolgen heeft dit voor de brandweer ?

Is het juist dat door de financiële problemen de beroepskrachten geweerd worden uit de avond, nacht en weekenddiensten terwijl deze krachten wel genegen zijn om dergelijke diensten te draaien ? Is het u bekend dat er door de vrijwilligers geklaagd wordt dat door het “weren” of sporadisch inzetten van beroepskrachten te samen met vrijwilligers de teams uit elkaar groeien?

Klop het dat een plan was dat beroeps ingeroosterd zouden worden met vrijwilligersploegen maar dat daar niet veel van terecht komt?

Er gaan tal van geruchten dat de Veiligheidsregio Haaglanden al bij de start een begrotingstekort heeft van 2,5 miljoen euro. Kunt u aangeven in hoeverre deze gegevens correct zijn. Eerlijk Alternatief heeft al eerder gewaarschuwd voor financiële problemen bij de invoering van de regionale brandweer en wij willen nu exact weten wat de stand van zaken is.

Kunt u als Burgemeester garanderen dat de Kazerne Pijnacker qua samenstelling van het beroepspersoneel en het materieel niet verder uitgekleed gaat worden dan thans het geval is. Pijnacker-Nootdorp is namelijk van 3 direct inzetbare tankautospuiten teruggezakt naar 1 direct inzetbare tankautospuit waarbij er voor de 2e tankautospuit kazerne aanvulling gemaakt moet worden.

Kunt u als burgemeester inzicht geven hoe thans de nieuwe organisatie met de 24 uurs kazerne bemanning wordt ervaren door de beroeps en vrijwillige medewerkers ?

Welke voordelen ervaren de medewerkers

Welke nadelen ervaren de medewerkers

In hoeverre is het financieel verantwoord om naast 16 beroepsmedewerkers een 100 vrijwilligers opgeleid en getraind in de organisatie op te nemen of zou het financieel aantrekkelijker zijn om b.v. 3 beroepsploegen te formeren met een 24 uur op, 48 uur af rooster.

In hoeverre is het mogelijk om in de huidige kazerne eveneens een ambulance te stationeren zodat er snel een ambulance binnen onze gemeente grenzen ter plaatse is ?

Onlangs is er in Nootdorp een rijtuig met 2 paarden te water geraakt. In eerste instantie werd de Brandweer Pijnacker gestuurd. Er kwam daarna assistentie van Den Haag. Een ex brandweerman vertelde aan Eerlijk Alternatief dat de inzet na aankomst van de brandweer Den Haag chaotisch verliep. Dat het commando werd overgenomen door de bevelvoerder van Den Haag, dat er onverantwoordelijk werd gewerkt waarbij brandweermensen te water gingen zonder veiligheidslijn en zelfs zonder helm, dat er aan diverse andere veiligheidsvoorschriften niet werd voldaan en dat door de chaotisch reddingsactie er zelfs een brandweerman gewoond raakte. Kunt u hierover tekst en uitleg geven.

Eerlijk Alternatief stelt naar aanleiding van dit incident dan ook de volgende vraag. Voorheen werd een dergelijke klus opgelost door twee brandweervoertuigen uit Pijnacker-Nootdorp. Dit ging zonder problemen. Maar door de nieuwe structuur waarbij er slechts één autospuit direct inzetbaar is en de tweede uit Den Haag, Zoetermeer of Delft moet komen, ontstaan dergelijke situaties.

Waarom wordt er niet voor gekozen om bij een dergelijke melding direct ook de piepers voor kazerne aanvulling te seinen zodat Pijnacker zelf met de 2e tankautospuit ter plaatse kan gaan. De dieren moester er met spoed uit. Waarom hebben wij geen kraan?

Het is bekend dat Pijnacker regelmatig wordt ingezet bij incidenten in Delft. Op dat moment staat de kazerne Pijnacker zonder direct inzetbare tankautospuit. Het is bekend dat er na 15 minuten om kazerne aanvulling gevraagd kan worden. ZOu het niet wenselijker zijn om direct na een uitrukt naar Delft waarbij er gereden wordt voor een autobrand, binnenbrand od beknelling, direct om kazerne aanvulling wordt gevraagd zodat de kazerne Pijnacker zo kort mogelijk zonder inzetbare brandweerwagen zit.

Wat zijn de regels ten aanzien van aanvulling?

 

 

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.