Zoals gewoonlijk hebben wij enige tijd (10-10) geleden technische vragen gesteld over de begroting waaronder;

Inventarisatie nota

Pg 7 wil men vergader kosten terug brengen. Hoe komt u aan verdubbeling  van 30.000 2012-2114? Welke maatregelen hangt u daaraan?

U wilt 20% presentiegelden bezuinigen kunt u de onderbouwing cq maatregelen aangeven om dit te bereiken?

Kunt u een specificatie geven van congressen studiedagen periode aug 2009 tm aug 2010

Pg 8 U wilt bezuinigen op burgerjaarverslag. Wat zijn de maatregelen cq wat blijft er over?

De post onvoorzien maakt u kleiner wat is afgelopen jaar op deze post afgeboekt?

Hoe moeten wij de bezuinigingen zien op post begraafplaatsen?

Pg 13 Wat kosten alle blockers per stuk, per jaar?

Is er een overzicht, vanaf het moment dat dit in het leven werd geroepen,  van initiatieven en kosten van de doe het zelf pot wijkgericht werken?

Pg 15 Wat bedoelt u onder volledig schrappen van bepaalde voorzieningen? Welke voorzieningen zijn dat?

Wat zijn bijzondere medische kosten?

Pg 17 Wat levert bezuiniging in schuldhulpverlening op en hoe moeten wij de maatregel zien?

Pg 19 Staat 2 x spelotheek, klopt dat?

Wat valt er precies onder post welzijnswerk, gezondheidszorg en welzijn. Kunt u dit specificeren?

U wilt dierenambulance wegbezuinigen. Worden dode, gewonde dieren wel opgehaald?

Pg 22 Kunt u aangeven wat wij precies hebben afgesproken met de bijdrage huisvestingskosten SWOP Keijzershof

Pg 24 U wilt de Komkommerweg uitstellen. Er staan wel bedragen zowel  plus en min in de begroting, kunt u dit specificeren?

Begrijp ik t goed dat de Zijdeweg alleen uitgesteld wordt, dus aanvang 2013?

Kunt u concreet met financiële onderbouwing uitleggen welke kwaliteit u in wil leveren t.a.v. herstructurering Pijnacker Noord?

HET ANTWOORD VAN DE GEMEENTE IS…… letterlijke tekst

Het college geeft er de voorkeur aan om de beantwoording van inhoudelijke vragen betreffende inventarisatienota niet paralell te laten lopen met de beantwoording van de technische vragen die betrekking hebben op de meerjarenbegroting. De beantwoording van deze en andere vragen vormt onderdeel van voorgestelde maatschappelijke dialoog. Kortheidshalve wordt hierbij verwezen naar de notitie betreffende de Maatschappelijke dialoog. Thans ligt uitsluitend de vraag voor of de raad de inventarisatienota wil vaststellen als gespreksdocument voor deze maatschappelijke dialoog.

Met andere woorden… blijft u maar thuis

 

  

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.