Gisteravond ging het over de griffie. De griffier ondersteunt de raad. Hij moet ervoor zorgen dat raadsleden goed hun werk doen. Zie bijvoorbeeld http://www.griffiers.nl/binaries/griffiers/bulk/publicatie/2006/12/profielgriffierapeldoorn3.pdf

De gemeenteraad is werkgever van de griffier. De griffier en de raad verschilden al lange tijd van mening over de invulling  van de functie. De zeven fractievoorzitters van de partijen in de gemeenteraad vormen samen het presidium. Het presidium heeft als werkgever een zeer zorgvuldig traject gevolgd ten aanzien van haar werknemer, de griffier. Er zijn steeds gesprekken geweest met het voltallige presidium. Zo kwamen wij stap-voor-stap na elke meeting tot een eenduidige en professionele afweging.

Vorige week lag er een eindbod waar wij als werkgever en de griffier als werknemer zich in konden vinden. De fracties werden vanaf die tijd ingelicht omdat het een agendapunt werd in de gemeenteraad. Ik viel van mijn stoel toen Bas Hartkamp van Leefbaar Pijnacker-Nootdorp tijdens de vergadering de mededeling deed dat hij was overvallen en niet was ingelicht en daarom niet in kon instemmen met dit agendapunt. De Jef burger, voorzitter van LPN, en Bas Hartkamp zijn namelijk een soort twee-eiige tweeling. Jef is juist voor openheid, vertelde hij mij ooit, vooral in zijn fractie.

Van Haagen (VVD) kreeg het woord, zoals was afgesproken, namens de gehele raad. Na de mededeling ontpopte Jef Burger zich als een soort Hannibal Lecter en las gedecideerd een uitgetypte tekst voor. Hoezo geen voorbereiding? Hij beschuldigde Bob van der Deijl (CDA) en Peter van Haagen (VVD) ervan dat zij de gehele raad beƒ¯nvloed hadden. Een pertinente leugen. Wij kunnen allemaal zelf een overweging maken, wij doen niets anders.

Vervolgens produceerde hij het anderhalve A-viertje over hoe erg wij allemaal niet waren en achterkamertjespolitiek. Jef is bij alle bijeenkomsten aanwezig geweest en ging steeds akkoord met de beslissingen die genomen zijn. Verder schond zijn geheimhoudingsplicht mijns inziens aan alle kanten.

De hele vertoning van Jef was een schandalige vertoning.  De enige verklaring is misschien een bovenkamerprobleem;  Dementieel syndroom, Korsakow of Schizofrenie. Een andere verklaring heb ik niet.

Om hier populistisch kiezers mee te winnen is wel heel goedkoop.

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.